Одељење за заштиту од пожара, безбедност, здравље на раду и одбрану

ШЕФ ОДЕЉЕЊА:

  • Ђула Бајор
  • Контакт телефон: 021/ 7954 – 489

 

РАДНО ВРЕМЕ:

07-15ч