Сектор за заједничке медицинске послове

ОГРАНАК ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ И МЕДИЦИНСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

      КООРДИНАТОР ЗА КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ