Организација

Сектор за интернистичке гране медицине:

Сектор за хируршке гране медицине:

Сектор за заједничке медицинске послове:

Служба педијатрије

Служба психијатрије

Служба гинекологије и акушерства са неонантологијом

Служба за правне, кадровске, опште и техничке послове

Служба за економско-финансијске послове: