О нама

Општа болница Врбас основана је 2008. године раздвајањем од Дома здравља “Вељко Влаховић” са којим је била у заједничкој установи од 1970. године. Њена укупна површина је 13.313,87 м² на две локације. Пружа секундарну здравствену заштиту становништву на територији Јужно Бачког округа у општинама Врбас, Србобран, Бечеј, Мали Иђош, Бач, Бачка Паланка, Кула и насељеним местима Руски Крстур и Липар, где живи око 235.000. становника.

Здравствена установа пружа услуге секундарне здравствене заштите.

Организација:

Сектор за интернистичке гране медицине:

 • Службa интерне медицине,
 • Одељење за пнеумофтизиологију,
 • Одељење за неурологију
 • Одсек за инфективне болести
 • Oдсек за дерматовенерологију.

Сектор за хируршке гране медицине:

 • Одељење опште хирургије,
 • Одељење за ортопедију, траутоматологију, пластичну и реконструктивну хирургију,
 • Одељење за урологију,
 • Одсек за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију,
 • Одсек за офталмологију,
 • Одељење операционог блока са стерилизтацијом.

Сектор за заједничке медицинске послове:

 • Одељење за пријем и збрињавање ургетних стања,
 • Служба за специјалистичко – консултативне прегледе,
 • Служба за анестезију са реаниматологијом;
 • Дневна болница:
  • Онколошка дневна болница,
  • Дневна болница за хемодијализу,
  • Дневна болница за третман психијатријских болесника,
  • Дневна болница за хирургију
  • Дневна болница за интерну медицину
 • Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију,
 • Служба биохемијске лабораторије,
 • Oдељење микробиологије,
 • Служба за радиолошку дијагностику,
 • Одсек за патологију и цитологију,
 • Одсек за фармацеутску здравствену делатност,
 • Одељење за снабдевање крвљу и крвним дериватима.

Служба педијатрије

Служба психијатрије

Служба гинекологије и акушерства са неонантологијом

Служба за правне, кадровске, опште и техничке послове:

 • Одељење за правне,кадровке и опште послове;
 • Одељење за заштиту од пожара, безбедности, здравље на раду и одбрану;
 • Одељење за односе са јавношћу и административно – техничке послове;
 • Служба за техничке послове:
  • Одељење хигијенско – епидемиолошког надзора и управљање медицинским отпадом;
  • Одељење праоне (одржавање рубља);
  • Одељење за техничко одржавање;
  • Одељење медицинског (санитетског ) транспорта.

Служба за економско-финансијске послове:

 • Одељење за финансије;
 • Одељење за контролинг;
 • Одељење за набавку и логистику.

 

Амбуланте су:

 • Амбуланта логопеда
 • Амбуланта психолога
 • Амбуланта социјалног радника
 • Амбуланта за ендокринологију, дијабетес и функционалну дијагностику
 • Амбуланта за инфективне болести
 • Амбуланта за кардиолошку функционалну дијагностику
 • Амбуланта за максилофацијалну хирургију
 • Амбуланта за очне болести
 • Амбуланта за остеодензитометрију
 • Амбуланта за пластичну реконструктивну хирургију и опекотине
 • Гастроентерохепатолошка амбуланта са ендоскопијама
 • Гинеколошка акушерска амбуланта
 • Општа интернистичка и кардиолошка амбуланта
 • Нефролошка амбуланта
 • Неуролошка амбуланта
 • Општа хируршка амбуланта
 • ОРЛ амбуланта
 • Ортопедско-трауматолошка амбуланта са гипсаном
 • Педијатријска амбуланта
 • Психијатријска амбуланта
 • Пулмолошка амбуланта – АТД
 • Рехабилитација
 • Уролошка амбуланта
 • Дневна болница за хемодијализ
 • Дерматовенеролошка амбуланта

Немедицинска служба у оквиру здравствене установе је Служба за правне, економско – финансијске, техничке и друге сличне послове.

Укупан број запослених у Општој болници Врбас је 510 од чега 379 запослених припада медицинском, а 131 немедицинском кадру.