Мисија Опште болнице Врбас

Општа болница Врбас је здравствена установа која обезбеђује секундарну здравствену заштиту за све кориснике, посвећена унапређењу здравља и решавању здравствених проблема уз стручне кадрове и савремене технологије.

Општа болница Врбас пружа висок квалитет здравствених услуга из области здравствене неге, лечења и дијагностике.

Општа болница Врбас настоји да одговори на здравствене потребе популације коју покрива кроз добро уређену организацију, према научно признатим и најновијим сазнањима из медицинске науке и здравствене неге у оквиру својих могућности а где се брига о безбедности и задовољству пацијената ставља на прво место.