Јавне набавке 2023

 

План јавних набавки ОБ Врбас 2023 12. измена (28.12.2023.)

План јавних набавки ОБ Врбас 2023 10. измена (14.12.2023.)

План јавних набавки ОБ Врбас 2023 11. измена  (27.12.2023.)

План јавних набавки ОБ Врбас 2023 9. измена (01.12.2023.)

План јавних набавки 2023 године -VIII измена (26.10.2023.)

VII ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОБВ ЗА 2023. ГОДИНУ (19.10.2023.)

Plan javnih nabavki OB Vrbas 2023 VI izmena (15.09.2023.)

План јавних набавки ОБ Врбас 2023 V измена (04.09.2023.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ IV измена (14.07.2023.)

План јавних набавки ОБ Врбас 2023 – III измена (18.05.2023.)

План јавних набавки ОБ ВРБАС 2023 – II измена (07.04.2023.)

План јавних набавки ОБ ВРБАС 2023 I измена (01.03.2023.)

План јавних набавки ОБ ВРБАС 2023 (31.01.2023.)

35-2023 –ОС-  Медицински потрошни материjал – оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

34-2023  – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ СЛИС“

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

33 -2023 –ОС-   ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ  –    оквирни споразум

2-Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

-Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – precišceni tekst-

Javni poziv – precišceni tekst-

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

32-2023 –ОС-  Лек ван листе лекова, отворени поступак, оквирни споразум

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – precišceni tekst-

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

31 -2023 –ОС-   ГОРИВO ЗА ВОЗИЛА

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – precišceni tekst-

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-2

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

30-2023- дигитални мамограф  са дигиталном мамотомосинтезом

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

29-2023 –   коштани дензитометар за преглед целог тела

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-2

Javni poziv – precišceni tekst-

Javni poziv – precišceni tekst-2

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-2

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-2

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

 

28-2023 –   ендоскопски стуб  са наставцима за гастро и колоно ендоскопију и пратећом ресекционом јединицом

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

27-2023 –  Надоградњa постојећег ултразвучног апарата Affiniti 50 са сондом и додатним кардиолошким софтвером (контраст опција)

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

26-2023 –     инфузионe комплекснe пумпe

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

25-2023 –    апарат  за ултразвук високе класе са 2 сонде намењене за васкуларне прегледе и за ТЦД прегледе на Одељењу неурологије

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

24-2023 –   Аутоматске ротационе лепилице за Службу операционог блока са стерилизацијом

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

23-2023 –   Лампa за фототерапију новорођенчади

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

22-2023 –  Вакум инфилтрациони процесор за инпрегнацију и обраду ткива хисто-тек

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

21-2023 –ОС-  НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ БОЛЕСНИКА  – оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

20-2023 –ОС- Д листа лекова  – оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

19-2023 –ОС- ентерална исхрана  – оквирни споразум

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

18 -2023 –ОС-  Средства за одржавање хигијене –    оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

17 -2023 –ОС-  Канцеларијски материјал 2 – штампани обрасци  оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

16-2023 –ОС- лабораторијски материјал    – оквирни споразум

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Javni poziv – precišceni tekst-

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-2

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-2

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-2

15-2023 –ОС-  УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ,ЛИЦА И ПРОФЕСОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

14-2023 –ОС-  материјал који се не фактурише 2 – оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

13-2023 –ОС- Уградни материјал у ортопедији   – оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

12-2023 –ОС-  Потрошни материјал за хемодијализу – оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

11-2023 –ОС-  Медицински потрошни материjал – оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-2Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-3

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

10-2023 -OС–   УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА за период од  2 године  – oквирни спoрaзум

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – precišceni tekst-

Javni poziv – precišceni tekst-

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Kriterijumi za dodelu ugovora-fiksna telefonija

Kriterijumi za dodelu ugovora-internet

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-2

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-2

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-2

9-2023 –ОС-  Хируршки шавни материјал- оквирни споразум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka 9-2023

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – precišceni tekst-

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

8 -2023 –ОС-  Канцеларијски материјал – оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

odluka o zaklj.os – 8-2023

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

7-2023 –ОС- лабораторијски материјал    – оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

6-2023 –ОС- atenuirani bacili Mycobacterium bovis    – оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

5-2023 –ОС- Остали уградни материјал    – оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

4-2023 –ОС-  материјал који се не фактурише – оквирни споразум

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – precišceni tekst-1

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

3 -2023 –ОС-  Средства за одржавање хигијене –  Амбалажа за инфективни отпад оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

2-2023 –ОС- Уградни материјал у ортопедији   – оквирни споразум

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

1 -2023 –ОС-  Средства за дезинфкцију- оквирни споразум

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – precišceni tekst-

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-