Јавне набавке 2022.

План јавних набавки ОБ Врбас за 2022 – 7 измена (15.11.2022.)

План јавних набавки за 2022 – 6 измена (27.10.2022)

План јавних набавки ОБ Врбас 2022-5 измена (19.10.20229)

План ЈН ОБ Врбас-4 измена (28.09.2022)

План јавних набавки за 2022 -3 измена (01.04.2022.)

План јавних набавки за 2022 -2 измена(11-03-2022)

План јавних набавки за 2022 -1 измена(24-02-2022)

План јавних набавки за 2022. годину ОБ Врбас

64-2022-ОС –  НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ БОЛЕСНИКА 

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

Odluka o dodeli

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

63-2022 –ОС-  мeдицински потрошни материјал   – оквирни споразум

4-Obaveštenje o dodeli ugovora zakljucenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamicne nabavke-7

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – precišceni tekst

Javni poziv-63

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o obustavi

Odluka o zaključenju OS

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-2

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu-2

62-2022 -ОС–  хтз опрема 2 – оквирни споразум

4-Obaveštenje o dodeli ugovora zakljucenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamicne nabavke-8

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka o zaključ.os

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

ЈН 61-2022 – Набавка мобилног радиографско флуороскопског апарата са Ц луком и динамичним флет-панел детектором

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka o dodeli ugovora

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

60-2022 –ОС-   Потрошни материјал за бактериологију – оквирни споразум

4-Obaveštenje o dodeli ugovora zakljucenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamicne nabavke-6O

baveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-odluka o zaklj.os – 60-2022

oduka o obustavi – 60-2022

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – prečišćeni tekst-

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

59 -2022 -OС–  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  И ОДРЖАВАЊА НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-60

odluka o zaklj.os – 59-2022

odluka o obustavi – 59-2022

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

58-2022 -OС–  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ – oквирни спoрaзум

4-Obaveštenje o dodeli ugovora zakljucenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamicne nabavke-

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka o obustavi – 58-2022

odluka o zaklj.os – 58-2022

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

57-2022 – Капитална поправка опреме за Службу операционог блока са стерилизацјом произвођача KARL STORZ

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

ODLUKA O ZAKLJ.UGOVORA

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

56-2022 –  Kапитална поправка опреме за репарација комплетног система за прераду воде, апарата за пречишћавање воде Aplio 100, за Службу операционог блока са стерилизацијом

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka o dodeli ugovora

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

55-2022 –ОС- Остали уградни материjал – оквирни споразум

4-Obaveštenje o dodeli ugovora zakljucenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamicne nabavke-

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-55

odluka

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

54-2022 –  Капитална поправка апарата за остеодензитометрију (DEXA) – Lunar DPXGE Healthcare

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka o dodeli ugovora 54-2022

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovoraOpis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

53-2022 –  Kапитална поправка CT MX 16 Philips апарата 

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka o dodeli ugovora 53-2022

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – prečišćeni tekst-

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke- ispravka ugovora

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

52-2022 –   Kапиталну поправка постројења за инфективни отпад – Парни стерилизатори Белимед МСТ-В ВС-1 2 комада и Систем за припрему воде

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka o dodeli ugovora 52-2022

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-2

Javni poziv – prečišćeni tekst-2

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-2

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

51-2022 –  Kапитална поправка  два малотеретна лифта  Q100kp у B и D ламели Опште болнице Врбас

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-51

odluka o dodeli ugovora 51-2022

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – prečišćeni tekst-2

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama- 2

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-1

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

 50-2022 -OС–  Текстилни материјал  2  – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka o obustavi

odluka o zaključ.OS

Javni poziv-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

49-2022 -OС–   Једнократни прибор за исхрану пацијената у току пандемије- oквирни спoрaзум

JN 49-2022-OS – Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

Javni poziv-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

48-2022 –ОС-  ентерална исхрана  – оквирни споразум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

47 -2022 -OС–  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  И ОДРЖАВАЊА НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

Odluka o obustavi

Javni poziv-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

46-2022 –ОС-   Материјал који се не фактурише РФЗО – оквирни споразум

3-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

Javni poziv-(03-08-2022)

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

45-2022 -OС–   Једнократни прибор за исхрану пацијената у току пандемије- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

44-2022 -OС–  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

-2Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-3

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-4

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-5

Javni poziv – prečišćeni tekst-

Javni poziv – prečišćeni tekst-2

Javni poziv – prečišćeni tekst-3

Javni poziv – prečišćeni tekst-4

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-2

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-3

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-4

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-5

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-2

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-3

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-4

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-2

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-2

43-2022 –ОС- Уградни материјал у ортопедији   – оквирни споразум

3-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka o dodeli

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

42-2022 -OС–  Цитостатици у ЗУ – vinblastin

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovoraodluka

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

41-2022 -ОС–  хтз опрема  – оквирни споразум

3-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

40-2022 -OС–  текстилни материјал  – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

 39-2022 -OС–  Штампани обрасци  – oквирни спoрaзум

3-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

38-2022 –ОС-  мeдицински потрошни материјал 3   – оквирни споразум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

38-2022 – odluka o dodeli OS

38-2022 – odluka o obustavi

27.06.2022. – Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

27.06.2022. – Javni poziv – prečišćeni tekst-

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

37-2022-ОС –  НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ БОЛЕСНИКА 

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka o dodeli os

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

36-2022-ОС – ГОРИВO ЗА ВОЗИЛА

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

ODLUKA O ZAKLJ.OS

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

35-2022  – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА HELIANT,MONEO I LIS  ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА  

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

34-2022 -OС–  Цитостатици у ЗУ (Д листа лекова) – oквирни спoрaзум

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

2-Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka o zaključenju os

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

33-2022 -OС–  Лекови у ЗУ (А листа, Д листа) – oквирни спoрaзум

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

2-Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-odluka o obustaviodluka o zaključenju osIspravka –

obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – prečišćeni tekst-

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-2

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-2

32-2022 -OС–  НАБАВКА УСЛУГА И РАДОВА -ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА – oквирни спoрaзум

2-Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka o dodeli

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

31-2022 -OС–  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2  – oквирни спoрaзум

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

2-Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenjuodluka o obustavi

odluka o dodeli

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – prečišćeni tekst

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

30-2022 –ОС-  мeдицински потрошни материјал   – оквирни споразум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

ODLUKA O OBUSTAVI

odluka o dodeli

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

29-2022  – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ СЛИС“

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

28-2021 -OС– ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ  – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka o dodeli

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-partija 1

Kriterijumi za dodelu ugovora-partija 2

Kriterijumi za dodelu ugovora-partija 3

Kriterijumi za dodelu ugovora-partija 4

Kriterijumi za dodelu ugovora-partija 5

Kriterijumi za dodelu ugovora-partija 6

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

ЈН 27-2022 Операциони сто за операциону салу за ургентну хирургију

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka 27

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

ЈН 26-2022 Операциони сто за операциону салу за гинекологију

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka o dodeli ugovora

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – prečišćeni tekst

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

ЈН 25-2022 –Видео ларингоскоп са надоградњом за флексибилну назалну интубацију

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka 25

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

ЈН 24-2022 –Инфузионе комплексне пумпе – 5 комада

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – prečišćeni tekst-

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

ЈН 23-2022 – Уролошки комплет

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

ЈН 22-2022 – Операциони сто за операциону салу за општу хирургију и лапороскопију

oduka – 

– Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

ЈН 21-2022 –Моторни систем за ортопедију са радним наставцима

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka – motorni sistem

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

ЈН 20-2022 –Плазма стерилизатор од 47 до 87 литара

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka o dodeli ugovora

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-

Javni poziv – prečišćeni tekst-

Javni poziv – prečišćeni tekst-

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-26-04-2022

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

ЈН 19-2022 –Портабилни УЗ колор доплер апарат са две сонде

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka o dodeli ugovora – 19-2022

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

ЈН 18-2022 –Дијагностичка радна станица Vue PACS система са два медицинска монитора

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka o dodeli ugovora – 18-2022

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

ЈН 17-2022–Проширење постојећег Vue PACS система

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka o dodeli ugovora – 17-2022

Javni poziv-2

Javni poziv-3

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

Zapisnik o otvaranju ponuda

16-2022 -ОС–   Материјал за одржавање хигијене и одлагање медицинског отпада- оквирни споразум Амбалажа за инфективни отпад 2,

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

odluka –

Javni poziv-

Kriterijumi za dodelu ugovora-

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

15-2022 –ОС-  УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ,ЛИЦА И ПРОФЕСОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

Odluka o dodeli ugovora(3)

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

14-2022 –ОС- Потрошни материјал за бактериологију

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli -1

Odluka o obustavi -1

Javni poziv-1

Kriterijumi za dodelu ugovora-1

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-1

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-

13-2022 –ОС- Потрошни материјал за дијализу

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

Odluka o zaključenju OS

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-1

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

12-2022 -ОС– Лек  ван листе лекова (медицински гасови и остали лекови ван листе лекова)

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenjuodluka o zaklj.os

odluka o obustavi

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-1

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-2

Javni poziv – prečišćeni tekst-1

Javni poziv – prečišćeni tekst-2

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-1

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-1

11-2022 –ОС-  Средства за дезинфкцију

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli

Odluka o obustavi

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

10-2022-ОС – мазут, лож уље

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o zaključenju OS JN 10-2022-OS – potpisana

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Javni poziv – prečišćeni tekst

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

9-2022 –ОС-  мeдицински потрошни материјал   

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava-

odluka o dodeli OS – izmena

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli

Odluka o obustavi

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-1

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

8-2022 –ОС- Лабораторијски материјал за трансфузију

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju-

dluka o zaključenju OS

Javni poziv (28-02-2022)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

7-2022 -OС–  Набавка софтвера- лиценце за рано откривање плућних чворова компјутерски детектованих на рачунару (LNA CAD)

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka o dodeli ugovora

Javni poziv (25-02-2022)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

6-2022 –ОС- Материјал који се не фактурише

1-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

odluka o obustaviOdluka o zakjlučenju okvirnog sporazuma 6-2022

Javni poziv (23-02-2022)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

5-2022 -ОС–   Материјал за одржавање хигијене и одлагање медицинског отпада

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Javni poziv – prečišćeni tekst

Javni poziv(24-02-2022)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima- ispravka 1

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

4-2022 –ОС-  Хируршки шавни материјал   

1-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka o obustavii – partije 2,5

odluka o zaključ.OS – partije 1,3,4,6,7,8,9

Javni poziv – prečišćeni tekst-1

Javni poziv(18-02-2022)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Kriterijumi za dodelu ugovora-1

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-1

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-1

3-2022 –ОС- Остали уградни материjал

1-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-2

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka – 3-2022(25-02-2022)

Javni poziv(11-02-2022)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama – 1

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

2-2022 -OС–  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   

1-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke-1

2-Obaveštenje o dodeli ugovora zakljucenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamicne nabavke-2

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka 2-2022(25-02-2022)

Javni poziv(08-02-2022)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

1-2022 -OС–  ЦИТОСТАТИЦИ atenuirani bacili Mycobacterium bovis, soj BCG

1-Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka – 1-2022(25-02-2022)

Javni poziv(08-02-2022)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu