Јавне набавке 2021.

PLAN JN OB VRBAS 2021. (VI izmena)

PLAN  JN OBV – 5 izmena

 plan  javnih nabavki – 5.izmena

PLAN JN OBV 2021 – 4. izmena

PLAN JN OB VRBAS 2021.- III izmena

FINANSIJSKI PLAN OB VRBAS 2021 – II Izmena

PLAN JN OB VRBAS 2021.- II izmena

PLAN JN OB VRBAS 2021.- 1. izmena plana

ПЛАН ЈН ЗА 2021.годину

 

Правилник о ближем уређивању поступка набавки

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШЕТЊА

Prethodno informativno obaveštenje – hrana

Prethodno informativno obaveštenje-energenti

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

59-2021 -OС–  мeдицински потрошни материјал  6- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka o dodeli ugovora

Javni poziv(17-12-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

58-2021-ОС –  НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ БОЛЕСНИКА 

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

ODLUKA O DODELI OS – 58-2021

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama 1

Javni poziv – prečišćeni tekst

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke – izmena

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu – 1

Javni poziv(02-12-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

ЈН 57-2021 – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – апарат за уз ока

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(23-11-2021)

odluka o dodli ugovora 57-2021(08-11-2021)

Javni poziv(25-10-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

ЈН 56-2021 – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ауто керато – рефрактометар

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(23-11-2021)

odluka o dodeli ugovora – 56-2021(08-11-2021)

Javni poziv(25-10-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

ЈН 55-2021 – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА –бежични флет панел детектор са аквизиционом станицом – 2 ком и медицинским ласерским принтером

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(06-12-2021)

odluka o dodeli ugovora(09-11-2021)

Javni poziv(26-10-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

54-2021 -ОС–  ЛЕКОВИ СА А ЛИСТЕ И Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА – оквирни споразум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

ЈН  53-2021 -OС–  ЦИТОСТАТИЦИ 3 – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(25-11-2021)

odluka -53-2021803-11-2021)

Javni poziv  (20-10-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

52-2021-ОС – мазут, лож уље

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(06-12-20219

Odluka o zaključenju OS JN 52-2021-OS812-11-2021)

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Javni poziv – prečišćeni tekst

Javni poziv(25-10-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-2

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-2

ЈН  51-2021 -OС–  мeдицински потрошни материјал  5- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(16-12-2021)

odluka o dodeli – deo 3(05-11-2021)

odluka o dodeli – deo 1

odluka o dodeli – deo 2

ODLUKA O OBUSTAVI

1-Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

2-Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

JН 50-2021 -OС– ЛЕК  ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА (МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ) – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(05-11-2021)

ODLUKA O DODELI(12-10-2021)

Javni poziv (21.09.2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

JН 49-2021 –   ОПРЕМА –инфузионе комплексне   пумпе  

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora (20-09-2021)

Javni poziv (09.09.2021.)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

48-2021 -OС–  мeдицински потрошни материјал  4- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(13-10-2021)

Odluka, partija 1,Farmalogist(16-09-2021)

Odluka, partija 2, Neomedica

Odluka, partija 3, Farmalogist

Odluka, partija 4, Neomedica

Odluka, partija 5, Vicor

Odluka, partija 6, AMG-Pharm

Odluka, partija 8. Neomedica

Odluka, partija 9, TIM Co

Odluka, partija 10, Paroco

Odluka o obustavi postupka, partija 7

Javni poziv (03.09.2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

47-2021-ОС – ГОРИВO ЗА ВОЗИЛА

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(13-10-2021)

Odluka o dodeli ugovora – portal(06-09-2021)

Javni poziv(25-08-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

46-2021 -OС–  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  И ОДРЖАВАЊА НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 2- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(05-11-2021)

odluka – partija 3(29-09-2021)

odluka o obustavi

odluka – partija 2

Javni poziv(27-08-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

45-2021 -OС–  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 2 – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(05-11-2021)

odluka o obustavi – partije 1,15(06-10-2021)

odluka o obustavi – partije 3,11,12,14

odluka – partija 2

odluka – partija 4

odluka – partija 5

odluka – partija 6

odluka – partija 7

odluka – partija 8

odluka – partija 9

odluka – partija 10

odluka – partija 13

Javni poziv(27-08-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

44-2021 -OС– ЛЕК  ВАН ЛИСТЕ 2- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(29-09-2021)

Odluka o dodeli ugovora(31-08-2021)

Javni poziv(20-08-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

43-2021 -OС– остали уградни материјал 2- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(01-09-2021)

odluka(03-08-2021)

Javni poziv(20-07-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

42-2021 -OС–  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  И ОДРЖАВАЊА НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(01-09-2021)

odluka o obustavi – partije 12,15,16(29-07-2021)

odluka – partija 1

odluka – partija 2

odluka – partija 3

odluka – partija 4

odluka – partija 5

odluka – partija 6

odluka – partija 7

odluka – partija 8

odluka – partija 9

odluka – partija 10

odluka – partija 11

odluka – partija 13

odluka – partija 14

Javni poziv816-07-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

41-2041 -OС–  ЦИТОСТАТИЦИ 2( листа Д) – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora(23-06-2021)

Javni poziv(08-06-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

40-2021 -OС–  МЕДИЦИНСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  КОЈИ СЕ НЕ ФАКТУРИШЕ 2- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 1(23-06-2021)

Odluka o dodeli – partija 2

Odluka o dodeli – partija 4

Odluka o dodeli – partija 5

Odluka o dodeli – partija 6

Odluka o obustavi – partija 3

Odluka o obustavi – partija 7

Javni poziv(08-06-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

JН 39-2021 –   ОПРЕМА – инфузионе  пумпе и инјектомати  

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka o dodeli ugovora(24-06-2021)

Javni poziv(04-06-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

38-2021  – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА HELIANT,MONEO I LIS  ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА  

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora(16-06-2021)

Javni poziv(01-06-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

37-2021 -OС– Уградни материјал у ортопедији 2- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora(09-06-2021)

Javni poziv(28-05-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

36-2021 -OС–  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ  И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(01-09-2021)

odluka o obustavi – partije 2,6,11,22,32(30-07-2021)

odluka o obustavi – partije 8,9,13,17,18,19,25,28,29,30

odluka – partija 1

odluka – partija 3

odluka – partija 4

odluka – partija 5

odluka – partija 7

odluka – partija 10

odluka – partija 12

odluka – partija 14

odluka – partija 15

odluka – partija 16

odluka – partija 20

odluka – partija 21

odluka – partija 23

odluka – partija 24

odluka – partija 26

odluka – partija 27

odluka – partija 31

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama(08-07-2021)

Javni poziv – prečišćeni tekst

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-2

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke-2

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-2

Javni poziv(01-07-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

 

35-2021-OS  – jednokratni pribor za hranu i materijal za odlaganje medicinskog otpada

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 1(11-06-2021)

Odluka o dodeli – partija 2

Javni poziv(31-05-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

34-2021 -OС–  мeдицински потрошни материјал  3- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 1(09-06-2021)

Odluka o dodeli – partija 2

Odluka o dodeli – partija 3

Odluka o dodeli – partija 4

Odluka o dodeli – partija 5

Odluka o dodeli – partija 6

Odluka o dodeli – partija 7

Javni poziv(26-05-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

33-2021  –  MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I ODLAGANJE MEDICINSKOG OTPADA

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

odluka o obustavi – partija 4(27-05-2021)

odluka o obustavi – partija 6

odluka o zaklj.OS – partija 1

odluka o zaklj.OS – partija 2

odluka o zaklj.OS – partija 3

odluka o zaklj.OS – partija 5

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

32-2021  – ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛ  II

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 1(03-06-2021)

Odluka o dodeli – partija 2

Odluka o dodeli – partija 3

Odluka o dodeli – partija 4

Odluka o dodeli – partija 5

Javni poziv – prečišćeni tekst 1

Javni poziv – prečišćeni tekst 2

Javni poziv

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama – partija 2

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke 3

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 3

31-2021 –   ОПРЕМА – пацијент монитори са централним стницама по партијама

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(17-06-2021)

Odluka o dodeli – partija 1(19-05-2021)

Odluka o dodeli-2

Odluka o dodeli-3

Odluka o dodeli-4

Javni poziv(29-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

30-2021 –   ОПРЕМА – видеоларингоскоп са пратећом опремом

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(17-06-2021)

Odluka o dodeli ugovora(12-05-2021)

Javni poziv(29-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Javni poziv – prečišćeni tekst

JН  29-2021 –   ОПРЕМА – инфузионе  пумпе и инјектомати

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(17-06-2021)

Odluka o obustavi postupka(19-05-2021)

Javni poziv (29-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu  

28-2021 -OС– Дијализни материјал Таблетирана со 2– oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(17-06-2021)

Odluka o dodeli ugovora(11-05-2021)

Javni poziv(23-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

27-2021 -OС–  МЕДИЦИНСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  КОЈИ СЕ НЕ ФАКТУРИШЕ 2- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 6(11-05-2021)

Odluka o dodeli – partija 7

Odluka o dodeli – partija 8

Odluka o dodeli – partija 10

Odluka o obustavi – partija 1

Odluka o obustavi – partija 2

Odluka o obustavi – partija 3

Odluka o obustavi – partija 4

Odluka o obustavi – partija 5

Odluka o obustavi – partija 9

Javni poziv(23-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

26-2021 -OС– хируршки шавни материјал 2– oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora(27-04-2021)

Javni poziv(16-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

25-2021 -OС–  мeдицински потрошни материјал  2- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 1(11-05-2021)

Odluka o dodeli – partija 3

Odluka o dodeli – partija 4

Odluka o dodeli – partija 8

Odluka o obustavi – partija 2

Odluka o obustavi – partija 5

Odluka o obustavi – partija 6

Odluka o obustavi – partija 7

Odluka o obustavi – partija 9

Odluka o obustavi – partija 10

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama(20-04-2021)

Javni poziv – prečišćeni tekst

Javni poziv(19-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

24-2021 -OС– Уградни материјал у ортопедији – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 2(10-05-2021)

Odluka o obustavi – partija 1

Javni poziv(19-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

23-2021 -OС– ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  2- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 4(27-04-2021)

Odluka o dodeli – partija 5

Odluka o obustavi – partija 1O

dluka o obustavi – partija 2

Odluka o obustavi – partija 3

Javni poziv(16-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

22-2021 -OС– ДЕЗИНФЕКЦИЈА 2– oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 2(27-04-2021)

Odluka o obustavi – partija 1

Javni poziv(16-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

21-2021  – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ СЛИС“

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora(27-04-2021)

Javni poziv(14-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

20-2021 -OС– KАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  2 – штампани обрасци – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora(19-04-2021)

Javni poziv(09-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

19-2021 -OС– Дијализни материјал Таблетирана со– oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o obustavi postupka(20-04-2021)

Javni poziv(09-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

18-2021 -OС– ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ  2- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 1(15-04-2021)

Odluka o dodeli – partija 2

Odluka o dodeli – partija 3

Odluka o dodeli – partija 4

Odluka o dodeli ugovora – partija 4 – ispravka

Odluka o obustavi – partija 5

Javni poziv(06-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

17-2021 -OС– остали уградни материјал – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 1(20-04-2021)

Odluka o dodeli – partija 2

Odluka o dodeli – partija 3

Odluka o dodeli – partija 5

Odluka o dodeli – partija 6

Odluka o dodeli – partija 7

Odluka o dodeli – partija 8

Odluka o obustavi – partija 4

Javni poziv(06-04-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

16-2021  – ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛ  

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 1(26-04-2021)

Odluka o dodeli – partija 3

Odluka o dodeli – partija 6

Odluka o obustavi – partija 2

Odluka o obustavi – partija 4

Odluka o obustavi – partija 5

Odluka o obustavi – partija 7

Odluka o obustavi – partija 8

Javni poziv(26-03-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

15-2021 -OС–  НАБАВКА УСЛУГА И РАДОВА -ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli – partija 1(14-04-2021)

Odluka o dodeli – partija 2

Javni poziv(31-03-2021)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

14-2021 -OС–  МЕДИЦИНСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  КОЈИ СЕ НЕ ФАКТУРИШЕ

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora – partija 3(08-04-2021)

Odluka o dodeli ugovora – partija 4

Odluka o dodeli ugovora – partija 5

Odluka o dodeli ugovora – partija 7

Odluka o dodeli ugovora – partija 8

Odluka o dodeli ugovora – partija 9

Odluka o dodeli ugovora – partija 10

Odluka o dodeli ugovora – partija 11

Odluka o dodeli ugovora – partija 13

Odluka o dodeli ugovora – partija 14

Odluka o dodeli ugovora – partija 15

Odluka o dodeli ugovora – partija 16

Odluka o dodeli ugovora – partija 19

Odluka o obustavi postupka – partija 1

Odluka o obustavi postupka – partija 2

Odluka o obustavi postupka – partija 6

Odluka o obustavi postupka – partija 12

Odluka o obustavi postupka – partija 17

Odluka o obustavi postupka – partija 18

Odluka o obustavi postupka – partija 20

Odluka o obustavi postupka – partija 21

Odluka o obustavi postupka – partija 22

Odluka o obustavi postupka – partija 23

Javni poziv(26-03-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

13-2021 -OС– ЛЕК  У ЗУ Aminophyllin amp.– oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora(29-03-2021)

Javni poziv(18-03-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

12-2021 -OС– лабораторијски материјал – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora – partija 1

Odluka o dodeli ugovora – partija 2

Odluka o dodeli ugovora – partija 3

Odluka o dodeli ugovora – partija 4

Odluka o dodeli ugovora – partija 5

Odluka o dodeli ugovora – partija 6

Odluka o dodeli ugovora – partija 8

Odluka o dodeli ugovora – partija 9

Odluka o dodeli ugovora – partija 10

Odluka o dodeli ugovora – partija 14

Odluka o dodeli ugovora – partija 15

Odluka o dodeli ugovora – partija 16

Odluka o dodeli ugovora – partija 17

Odluka o obustavi postupka – partija 7

Odluka o obustavi postupka – partija 11

Odluka o obustavi postupka – partija 12

Odluka o obustavi postupka – partija 13

Javni poziv(18-03-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

11-2021 -OС– хируршки шавни материјал – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora – partija 1(08-04-2021)

Odluka o dodeli ugovora – partija 3

Odluka o dodeli ugovora – partija 4

Odluka o dodeli ugovora – partija 5

Odluka o dodeli ugovora – partija 6

Odluka o dodeli ugovora – partija 7

Odluka o dodeli ugovora – partija 8

Odluka o dodeli ugovora – partija 9

Odluka o dodeli ugovora – partija 10

Odluka o dodeli ugovora – partija 11

Odluka o dodeli ugovora – partija 12

Odluka o dodeli ugovora – partija 13

Odluka o obustavi postupka – partija 2

Javni poziv(19-03-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

10-2021 -OС– дезинфекција– oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora – partija 1(07-04-2021)

Odluka o dodeli ugovora – partija 2

Odluka o dodeli ugovora – partija 3

Odluka o dodeli ugovora – partija 4

Odluka o dodeli ugovora – partija 6

Odluka o dodeli ugovora – partija 7

Odluka o obustavi postupka – partija 5

Odluka o obustavi postupka – partija 8

Javni poziv

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

9-2021 –  УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ,ЛИЦА И ПРОФЕСОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv(12-03-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

8-2021 -OС– KАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora – partija 1

Odluka o dodeli ugovora – partija 2

Odluka o dodeli ugovora – partija 3

Odluka o obustavi postupka – partija 4

Javni poziv(10-03-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

7-2021 -OС– ЦИТОСТАТИЦИ ( листа Д)- oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora(16-03-2021)

Javni poziv(05-03-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

6-2021 -OС– ЛЕКОВИ У ЗУ ( лек са А и Д листе) – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora – partija 2(16-03-2021)

Odluka o dodeli ugovora – partija 3

Odluka o dodeli ugovora – partija 4

Odluka o dodeli ugovora – partija 5

Odluka o dodeli ugovora – partija 6

Odluka o obustavi postupka – partija 1

Javni poziv(05-03-2021)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

5-2021 -OС– ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ  – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora – partija 4(15-03-2021)

Odluka o dodeli ugovora – partija 5

Odluka o dodeli ugovora – partija 6

Odluka o obustavi postupka – partija 1

Odluka o obustavi postupka – partija 2

Odluka o obustavi postupka – partija 3

Odluka o obustavi postupka – partija 7

Odluka o obustavi postupka – partija 8

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Javni poziv – prečišćeni tekst

Javni poziv(03-03-2021)

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

4-2021 -OС– УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА за период од  2 године  – oквирни спoрaзум

1. kvartal – Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamične nabavke

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora – partija (12-03-2021)

Odluka o dodeli ugovora – partija 2

Odluka o dodeli ugovora – partija 3

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Javni poziv(02-03-2021)

3-2021 -OС– мeдицински потрошни материјал  

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora – partija 1(24-03-2021)

Odluka o dodeli ugovora – partija 2

Odluka o dodeli ugovora – partija 3

Odluka o dodeli ugovora – partija 4

Odluka o dodeli ugovora – partija 5

Odluka o dodeli ugovora – partija 6

Odluka o dodeli ugovora – partija 7

Odluka o dodeli ugovora – partija 8

Odluka o dodeli ugovora – partija 9

Odluka o dodeli ugovora – partija 10

Odluka o dodeli ugovora – partija 11

Odluka o dodeli ugovora – partija 12

Odluka o dodeli ugovora – partija 13

Odluka o dodeli ugovora – partija 14

Odluka o dodeli ugovora – partija 15

Odluka o dodeli ugovora – partija 16

Odluka o dodeli ugovora – partija 18

Odluka o dodeli ugovora – partija 20

Odluka o dodeli ugovora – partija 21

Odluka o dodeli ugovora – partija 23

Odluka o dodeli ugovora – partija 25

Odluka o dodeli ugovora – partija 26

Odluka o dodeli ugovora – partija 27

Odluka o dodeli ugovora – partija 28

Odluka o dodeli ugovora – partija 29

Odluka o dodeli ugovora – partija 32

Odluka o dodeli ugovora – partija 33

Odluka o dodeli ugovora – partija 34

Odluka o dodeli ugovora – partija 35

Odluka o dodeli ugovora – partija 36

Odluka o dodeli ugovora – partija 37

Odluka o dodeli ugovora – partija 38

Odluka o dodeli ugovora – partija 39

Odluka o dodeli ugovora – partija 40

Odluka o dodeli ugovora – partija 41

Odluka o dodeli ugovora – partija 42

Odluka o dodeli ugovora – partija 43

Odluka o dodeli ugovora – partija 44

Odluka o dodeli ugovora – partija 45

Odluka o dodeli ugovora – partija 46

Odluka o dodeli ugovora – partija 47

Odluka o dodeli ugovora – partija 48

Odluka o dodeli ugovora – partija 50

Odluka o dodeli ugovora – partija 51

Odluka o dodeli ugovora – partija 52

Odluka o dodeli ugovora – partija 53

Odluka o dodeli ugovora – partija 54

Odluka o dodeli ugovora – partija 55

Odluka o dodeli ugovora – partija 56

Odluka o dodeli ugovora – partija 58

Odluka o dodeli ugovora – partija 59

Odluka o dodeli ugovora – partija 60

Odluka o dodeli ugovora – partija 61

Odluka o dodeli ugovora – partija 63

Odluka o dodeli ugovora – partija 64

Odluka o dodeli ugovora – partija 65

Odluka o obustavi postupka – partija 17(24-03-2021)

Odluka o obustavi postupka – partija 19

Odluka o obustavi postupka – partija 22

Odluka o obustavi postupka – partija 24

Odluka o obustavi postupka – partija 30

Odluka o obustavi postupka – partija 31

Odluka o obustavi postupka – partija 49

Odluka o obustavi postupka – partija 57

Odluka o obustavi postupka – partija 62

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-2

Javni poziv – prečišćeni tekst -2

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-1,2

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-3

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Javni poziv(20-02-2021)

2-2021 -OС– ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА(медицински гасови и остали лекови ван листе лекова)  

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora – partija 1

Odluka o dodeli ugovora-partija 2

Odluka o dodeli ugovora-partija 3

Odluka o dodeli ugovora-partija 4

Odluka o obustavi postupka-partija 5

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama-2

Javni poziv – prečišćeni tekst-2

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama-3

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu-2

Javni poziv

1-2021 -OС– ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ  

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

Odluka o dodeli ugovora- partija 1

Odluka o dodeli ugovora- partija 2

Odluka o dodeli ugovora- partija 4

Odluka o obustavi postupka- partija 3

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Javni poziv