ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2020.

2020 Претходно обавештење-добра

2020 Претходно обавештење-таблетирана со и сет за укључивaње пацијената

Претходно обавестење-медиц. опрема 2020

Претходно обавестење-услуге мед. опрема

Претходно обавештење- Д -листа лекова за 2020

Претходно обавештење- енергенти 2020

Претходно обавештење-животне намирнице 2020

Претходно обавештење-уградни матер. у ортопедији 2020

Претходно обавештење-услуге пројекта 2020

2020 Претходно обавештење-услуге поправке немед. опрема

Правилник о начину обављања послова јавне набавке ОБ Врбас

ПЛАНОВИ ЈН ЗА 2020. ГОДИНУ

V – Izmenjena verzija plana javnih nabavki- 23-12-2020

IV Izmenjena verzija plana javnih nabavki- 22-12-2020

III измена плана ЈН 2020 ОБ Врбас ( 17-12-2020)

II Измена плана ЈН 2020 ОБ Врбас (07-09-2020)

 I измена по новом Закону о ЈН ОБ Врбас (05-08-2020)

План јавних набавки 2020 (30-07-2020)

I Измена плана JН ОБ Врбас 2020. (24.06.2020.)

План јн ОБ Врбас   2020 (31-01-2020)

JН 45-2020-A1 –   MEДИЦИНСКA OПРEMA – мoбилни рaдиoгрaфски aпaрaт   

Javni poziv(30-12-2020)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

44-2020-A1 -OС– мeдицински гaсoви 3  – oквирни спoрaзум

Javni poziv(30-12-2020)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

43-2020-A1 -OС– POPRAVKA UZ APARATA SIEMENS ACUSON  X700

Javni poziv(24-12-2020)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

42-2020-A1 -OС– Д ЛИСТА ЛЕКОВА – oквирни спoрaзум

Javni poziv(23-12-2020)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

 JН  41-2020-A1 -OС– Санитетски медицински материјал РТГ филмови, oквирни спoрaзум

Odluka o dodeli ugovora(28-12-2020)

Javni poziv (18.12.2020)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

ЈН    40-2020-A1-OС мeдицински гaсoви 2 – oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju828-12-2020)

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma  (17.12.2020.)

Javni poziv (07.12.2020)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

ЈН    39-2020-A1-OС НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ БОЛЕСНИКА 

oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju(28-12-2020)

Odluka o dodeli ugovora – partija 1 (10.12.2020.)

Odluka o dodeli ugovora – partija 2 (10.12.2020.)

Odluka o dodeli ugovora – partija 3 (10.12.2020.)

Odluka o dodeli ugovora – partija 4 (10.12.2020.)

Javni poziv (20-11-2020)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

38-2020-A1 -OС– енергенти  -oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora – partija 1

Odluka o dodeli ugovora – partija 2

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama(23-10-2020)

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Javni poziv – prečišćeni tekst

Javni poziv(21-10-2020)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

JН 37-2020-A1 –   РAДOВИ нa рaзвoду инстaлaциje мeдицинских гaсoвa и нaбaвку прaтeћe oпрeмe сa прикључним рaдним мeстимa

Obaveštenje o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv(25-09-2020)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

36-2020-A1 -OС– диjaлизни мaтeриjaл – шприц a 20мл  -oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora(24-09-2020)

Javni poziv(09-09-2020)

Kriterijumi za dodelu ugovora

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

35-2020-A1 -OС– лeкoви и цитoстaтици сa Д листe  -oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora

1 – odluka o pokret.post.jn (03.09.2020.)

Odluka o obustavi postupka partija 5 (03.09.2020.)

Odluka o zaključenu okvirnog sporazuma parija 1 (03.09.2020.)

Odluka o zaključenu okvirnog sporazuma parija 2 (03.09.2020.)

Odluka o zaključenu okvirnog sporazuma parija 3 (03.09.2020.)

Odluka o zaključenu okvirnog sporazuma parija 4 (03.09.2020.)

Odluka o zaključenu okvirnog sporazuma parija 6 (03.09.2020.)

Odluka o zaključenu okvirnog sporazuma parija 7 (03.09.2020.)

Odluka o zaključenu okvirnog sporazuma parija 8 (03.09.2020.)

Odluka o zaključenu okvirnog sporazuma parija 9 (03.09.2020.)

Odluka o zaključenu okvirnog sporazuma parija 10 (03.09.2020.)

Odluka o zaključenu okvirnog sporazuma parija 11 (03.09.2020.)

Odluka o zaključenu okvirnog sporazuma parija 12 (03.09.2020.)

opšti podaci o JN (03.09.2020.)

34-2020-A1 -OС– мeдицински гaсoви  -oквирни спoрaзум

Obaveštenje o dodeli ugovora

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma (27.08.2020.)

izmena 1 – obrazloženje(13-08-2020)

Obrazac – strukture cene – izmena 1

Javni poziv(11-08-2020)

Obrazac – strukture cene

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

opšti podaci o JN

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

JН 33-2020-A1 –   MEДИЦИНСКA OПРEMA – мoбилни рaдиoгрaфски aпaрaт сa бeжичним флeт пaнeл дeтeктoрoм

Obaveštenje o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora (27.08.2020.)

službeni glasnik – objava oglasa (27.08.2020.)

kriterijumi – rtg (27.08.2020.)

OPIS– (27.08.2020.)

Opis mobilnog radiografskog uređaja sa bežičnim flet panel detektorom (27.08.2020.)

opšti podaci o JN (27.08.2020.)

ZAHTEV za JAVNU NABAVKU (27.08.2020.)

kriterijumi (27.08.2020.)

Bodovanje (27.08.2020.)

Opis mobilnog radiografskog uređaja sa bežičnim flet panel detektorom (27.08.2020.)

model ugovora (27.08.2020)

Obrazac – strukture cene (27.08.2020)

USLOVI ZA UČEŠĆE 827.08.2020.)

dodatni uslov (27.08.2020.)

obrazac ponude (27.08.2020.)

ЈН БР. 32-2020A1 –OС СЕРВИСИРАЊЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ  ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС

Обавештење О Закљученом Уговору – PARTIJA 3 – уговор 1

Обавештење О Закљученом Уговору – PARTIJA 4 – уговор 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму  

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2020-Б – ОС – партија 1

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2020-Б – ОС – партија 2

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2020-Б – ОС – партија 3

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2020-Б – ОС – партија 4

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2020-Б – ОС – партија 5

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2020-Б – ОС – партија 8

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2020-Б – ОС – партија 9

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2020-Б – ОС – партија 10

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2020-Б – ОС – партија 11

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2020-Б – ОС – партија 12

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2020-Б – ОС – партија 13

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2020-Б – ОС – партија 14

 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 32-2020-OS-PARTIJE 6,7

конкурсна документација . 32-2020-Б-ОС

позив за подношење понуде – 32-2020-Б-ОС

СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС ЈН БР. 31-2020 -Б-ОС

 Обавеш. о закљ. окви. спор. 31-2020-Б-ОС (21-07-2020)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 31-2020-Б -ОС

конкурсна документација . popravka vozila-31-2020-Б-ОС

позив за подношење понуде – 31-2020 -Б-ОС

ЈН. БР.30-2020-А1-МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА-ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ – Ултразвучни систем са апликацијама за преглед абдомена, меких површинских ткива и васкулара са три УЗ сонде и принтером

 Обавештење О Закљученом Уговору 30-2020-A1(20-07-2020)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 30-2020-A1 (13-07-2020)

konkursna dokumentacija UZ OB Vrbas JN-30-2020-A1 (25.06.2020.)

позив за подношење понуде 30-2020-A1 (25.06.2020.)

29-2020-A3-ОС -НАБАВКА УСЛУГА ПОПРВАКЕ  И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ- ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

8 – ОДЛ. О ОБУСТ. ПОСТ. 29-2020-A3-ОС (30.06.2020.)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-29-2020-A3-ОС (30.06.2020.)

28-2020-A3-ОС – МЕДИЦИНСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  КОЈИ СЕ НЕ ФАКТУРИШЕ-преговарачки поступак

Обавештење О Закљученом Уговору 28-2020-A3-OS -партија 13,14,15-уговор 1

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Обавеш. о закљ. окви. спор. 13,14,15

Обавеш. о закљ. окви. спор. 17,18,19

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.partija 13

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.partija 14

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.partija 15

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.partija 17

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.partija 18

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.partija 19

8 – ОДЛ. О ОБУСТ. ПОСТ. 28-2020-A3-ОС

КОНК.ДОК – 28-2020-A3-ОС

ЈН 27-2020-Б – Услуге одржавања  Heliant , Moneo, ЛИС информационог система  – (за 12 месеци)

Обавештење О Закљученом Уговору 27-2020-Б

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 27 -2020-B

konkursna dokumentacija 27-2020-B(09-06-2020)

Poziv za podnošenje ponude.- 27-2020-B

26-2020-Б-ОС – МЕДИЦИНСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  КОЈИ СЕ НЕ ФАКТУРИШЕ

 

Обавештење О Закљученом Уговору 26-2020-Б-OS -ПАРТИЈА 1 – ugovor 1

Обавештење О Закљученом Уговору 26-2020-Б-OS -ПАРТИЈА 1 – ugovor 2

Обавештење О Закљученом Уговору 26-2020-Б-OS -ПАРТИЈА 1 – ugovor 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 26-2020-Б-ОС – partija 1(10-06-2020)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 26-2020-Б-ОС – partija 2

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 26-2020-Б-ОС

КОНК.ДОК – 26-2020-Б-ОС – измена 1(29-05-2020)

КОНК.ДОК – 26-2020-Б-ОС (28-05-2020)

позив за подношење понуде 26-2020-Б-OС

ЈН-  25-2020-Б-ОС   – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ОДЛАГАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 25-2020-Б-ОС – partija 1(08-06-2020)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 25-2020-Б-ОС – partija 2

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 25-2020-Б-ОС – partija 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 25-2020-Б-ОС – partija 4

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 25-2020-Б-ОС – partija 5

КОНК.ДОК 25-2020-Б-ОС(22-05-2020)

позив за подношење понуде 25-2020-Б-OС

24-2020-Б- УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ПОДНИХ ОБЛОГА И ПОДОВА-  2

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 24-2020-B(02-06-2020)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24-2020-B – ИСПРАВКА 1 (27-05-2020)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 24-2020-Б

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24-2020-B(21-05-2020)

Позив за подношење понуда.-24-2020-B

ЈН  23-2020-А1-ОС –МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 3( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)   

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 23-2020-A1-ОС – partija 1(04-06-2020)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 23-2020-A1-ОС – partija 2

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 23-2020-A1-ОС – partija 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 23-2020-A1-ОС – partija 4

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 23-2020-A1-ОС – partija 9

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 23-2020-A1-ОС – partija 10

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 23-2020-A1-ОС – partija 11

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 23-2020-A1-OС – исправка 1(19-05-2020)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 23-2020-A1-OС(13-05-2020)

позив за подношење понуде 23-2020-A1-OС

22-2020-Б- УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ПОДНИХ ОБЛОГА И ПОДОВА- 

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 22-2020-Б(20-05-2020)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 22-2020-B(11-05-2020)

Позив за подношење понуда.-22-2020-B

ЈН – 21-2020-A1-ОС НАБАВКА УСЛУГА ПОПРВАКЕ  И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ПЕРИОД ОД 1 (ЈЕДНЕ ) ГОДИНЕ)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 9

 7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 1(18-06-2020)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 2

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 3

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 4

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 5

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 6

7-ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 7

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 9

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 10

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 11

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 12

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 13

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 14

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 15

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 16

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 17

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 18

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 19

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 20

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 21

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 22

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 23

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 24

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 26

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 27

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 21-2020-A1-ОС партија 29

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 21-2020-A-ОС

PITANJA I ODGOVORI 2(15-05-2020)

PITANJA I ODGOVORI 1(14-05-2020)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-21-2020-A1-ОС – ispravka 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 21-2020-A1-OS

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-21-2020-A1-ОС – исправка 1(08-05-2020)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-21-2020-A1-ОС(05-05-2020)

позив за подношење понуде – 21-2020-A1-ОС

ЈН-   20-2020-Б ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „СЛИС“

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 20-2020-B

КОНК.ДОК -20-2020-Б(10-04-2020)

позив за подношење понуде 20-2020-Б

ЈН-  19-2020-Б-ОС КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  2

 ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 19-2020-Б-ОС 

позив за подношење понуде 19-2020-Б-OС(10-04-2020)

КОНК.ДОК -19-2020-Б-ОС

ЈН  18-2020-А1-ОС –МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2 ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 1

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 2

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 7

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 8

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 9

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 19

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 20

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 21

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 22

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 23

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 24

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 25

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 28

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 29

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 30

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 31

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 33

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 34

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 18-2020-A1-ОС – partija 35

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 18-2020-A1-ОС

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 18-2020-A1-ОС-партије 18,39,40

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 18-2020-A1-OС (03-04-2020)

позив за подношење понуде 18-2020-A1-OС

17-2020-Б-ОС – МЕДИЦИНСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  КОЈИ СЕ НЕ ФАКТУРИШЕ

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 1

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 4

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 5

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 7

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 11

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 12

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 13

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 14

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 15

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 16

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 17

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 18

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 20

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 21

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 23

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 25

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 26

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 27

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 30

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2020-Б-ОС – partija 31

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 17-2020-b-ОС

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 17-2020-b-ОС-партија 19

КОНК.ДОК – 17-2020-Б-ОС -исправка 1(31-03-2020)

КОНК.ДОК – 17-2020-Б-ОС -(27-03-2020)

позив за подношење понуде 17-2020-Б-OС

ЈН-  16-2020-А3-ОС КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ преговарачки  поступак за јавну набавку

 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 16-2020-A3-ОС (31-03-2020)

  ЈН  15-2020-А3-ОС-НАБАВКА УСЛУГА   – поправка и месечно одржавање лифтова ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)  преговарачки  поступак за јавну набавку    –

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 15-2020-А3-ОС(31-03-2020)

ЈН  14-2020-A1-OС –Д листа лекова –VINBLASTIN  и  CHLOROQUINE PHOSPHATE ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)    

ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 14-2020-A1-OС – partija 1(31-03-2020)

ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 14-2020-A1-OС-partija 2

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 14-2020-A1-OС – измена 1(20-03-2020)

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 14-2020-A1-OС(13-03-2020)

позив за подношење понуде 14-2020-A1-OС

13-2020-А1-ОС  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР-13-2020-A1-OS. партија 2(01-04-2020)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 13-2020-A1-ОС-партија 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 13-2020-A1-OС-измена 1(20-03-2020)

питања и одговори

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 13-2020-A1-OС(12-03-2020)

позив за подношење понуде 13-2020-A1-OС

 

ЈН  12-2020-А1-ОС –МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 10

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 19

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 88(22-05-2020)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 84

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 90

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 89

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 86

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 83

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 85

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 2

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 5

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 6

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 9

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 11

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 12

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 13

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 14

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 15

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 16

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 18

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 20

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 21

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 22

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 23

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 25

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 26

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 27

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 28

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 29

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 30

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 31

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 32

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 33

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 34

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 35

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 36

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 37

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 38

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 39

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 41

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 42

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 43

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 44

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 45

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 46

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 47

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 48

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 50

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 51

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 52

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 54

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 56

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 57

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 58

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 59

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 60

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 61

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 62

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 63

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 64

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 65

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 66

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 67

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 69

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 70

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 72

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 73

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 74

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 75

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 77

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 78

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 79

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 80

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 81

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 82

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 87

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2020-A1-OС- partija 91

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 12-2020-A1-ОС(27-03-2020)

питања и одговори(18-03-2020)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 12-2020-A1-OС – измена 1(12-03-2020)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 12-2020-A1-OС (06-03-2020)

позив за подношење понуде 12-2020-A1-OС

ЈН-  11-2020-Б-ОС КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  (03-03-2020)

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 11 Papirdol

 ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 11-2020-Б-ОС – partija 1(19-03-2020)

ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 11-2020-Б-ОС – partija 3

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 11-2020-Б-ОС

КОНК.ДОК -11-2020-Б-ОС

позив за подношење понуде 11-2020-Б-OС

ЈН  10-2020-Б УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И ОДГОВОРНОСТИ  ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Dunav

-ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 10-2020-Б(31-03-2020)

КОНК.-ДОКУМ.-10-2020-Б-исправка 1(18-03-2020)

питања и одговори(18-03-2020)

КОНК.-ДОКУМ.-10-2020-Б(13-03-2020)

позив за подношење понуде 10-2020-Б

ЈН-  9-2020-Б-ОС ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ  

 

 

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1 Paroco

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 2 Inel

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 3 Grosis

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 4 Ibrea

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 5 Agena

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 6 Elektronik Partner

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 9-2020-Б-ОС(12-03-2020)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 9-2020-Б-ОС – partija 1

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 9-2020-Б-ОС – partija 2

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 9-2020-Б-ОС – partija 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 9-2020-Б-ОС – partija 4

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 9-2020-Б-ОС – partija 6

КОНК.ДОК -9-2020-Б-ОС (21-02-2020)

позив за подношење понуде 9-2020-Б-OС

ЈН-  8-2020-Б-ОС  УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ  У ОРТОПЕДИЈИ – интрамедуларни клин

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1 Makler

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 8-2020-Б-ОС(04-03-2020)

КОНК.ДОК – 8-2020-Б-ОС (21-02-2020)

позив за подношење понуде 8-2020-Б-ОС

ЈН  7-2020-Б-ОС -НАБАВКА УСЛУГА И РАДОВА -ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

 

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1 Tim Plus

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 7-2020-Б-ОС партија 1(25-02-2020)

 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 7-2020-Б-ОС – партија 2

КОНКУРСНА .ДОКУМ.- ОКВ. СПОР.-7-2020-Б-ОС(13-02-2020)

позив за подношење понуде 7-2020-Б-ОС

ЈН – 6-2020-Б-ОС – ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ

 

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1,Eco Trade

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 2 Stiga

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 3 Premium

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 4 Austroline

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 5,6 Magna

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 7 Vicor

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.6-2020-Б-ОС – partija 1(26-02-2020)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.6-2020-Б-ОС – partija 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.6-2020-Б-ОС – partija 4

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.6-2020-Б-ОС – partija 5

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.6-2020-Б-ОС – partija 6

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.6-2020-Б-ОС – partija 7

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР.6-2020-Б-ОС – partija 2

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 6-2020-Б-ОС(25-02-2020)

КОНК.ДОК – 6-2020-Б-ОС – ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ- исправка 1(13-02-2020)

КОНК.ДОК – 6-2020-Б-ОС – ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ(12-02-2020)

позив за подношење понуде 6-2020-Б-OС

ЈН-  5-2020-Б-ОС КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 5-2020-Б-ОС (25-02-2020)

PITANJE I ODGOVOR 1(18-02-2020)

КОНК.ДОК -5-2020-Б-ОС (12-02-2020)

позив за подношење понуде 5-2020-Б-OС

ЈН  04-2020-A1-OС -Лекови ван листе лекова (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)    

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1,Tehnogas

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 3 Medikunion

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 4 Inopharm

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 5,6,7 Farmalogist

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2020-A1-OС- partija 1(06-03-2020)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2020-A1-OС- partija 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2020-A1-OС- partija 4

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2020-A1-OС- partija 5

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2020-A1-OС- partija 6

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2020-A1-OС- partija 7

позив за подношење понуде 4-2020-A1-OС(10-02-2020)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 4-2020-A1-OС

ЈН-  3-2020-A1-ОС  ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1,2,3,10,16 Makler

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 4,5,11,12,22 Yunycom

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 6 Labexperta

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 7 Interlabexim

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 8,13 Vicor

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 9 Eurodijagnostika

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 14,15 Alura Med

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 17 Sinofarm

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 18,26 Unichem

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 19,21,25 Promedia

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 20,28 MD Solutions

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 23 Beocompass

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 24 Medilabor

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 27,29 Beohem 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 1(26-02-2020)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 2

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 4

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 5

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 6

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 7

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 8

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 9

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 10

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 11

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 12

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 13

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 14

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 15

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 16

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 17

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 18

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 19

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 20

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 21

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 22

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 23

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 24

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 25

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 26

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 27

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 28

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 3-2020-A1-ОС – partija 29

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 1 (13-02-2020)

КОНК.ДОК – 3-2020-A1-ОС – измена 1(11-02-2020)

позив за подношење понуде 3-2020-A1-ОС(05-02-2020)

КОНК.ДОК – 3-2020-A1-ОС

ЈН. БР. 2-2020-А1  -МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА СА НАПРЕДНИМ АЛАТИМА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ РАКА ПЛУЋА  

Обавештење О Закљученом Уговору 2-2020-A1(04-03-2020)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (19-02-2020)

Конкурсна документација 2-2020-A1 (31-01-2020)

позив за подношење понуде 2-2020-A1

ЈН 1-2020-A3-ОС -Лекови ван ЦЈН и ЛВЛЛ (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

Обавештење О Закљученом Уговору 1-2020-A3-OS – ugovor 1

Обавештење О Закљученом Уговору 1-2020-A3-OS – ugovor 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 21-2020-A1-OS

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1-2020-A3-ОС

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈН 1-2020-A3-OС