ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2019

ПЛАН ЈН ОБ ВРБАС 2019 -ПЕТА ИЗМЕНА(27-12-2019)

ПЛАН ЈН ОБ ВРБАС 2019 -ЧЕТВРТА ИЗМЕНА(04-11-2019)

ПЛАН ЈН ОБ ВРБАС 2019 -ТРЕЋА ИЗМЕНА(03-09-2019)

ПЛАН ЈН ОБ ВРБАС 2019 -ДРУГА ИЗМЕНА (11.07.2019.)

ПЛАН ЈН ОБ ВРБАС 2019 -ПРВА ИЗМЕНА (11.04.2019)

ПЛАН ЈН ОБ ВРБАС 2019 (04-02-2019)

Претходна обавештења

Претходно обавештење-животне намирнице 2019 (05-02-2019)

претходно обавештење-импланти у ортопедији 2019(05-02-2019)

Претходно обавештење-услуге поправке медиц. опреме 2019(05-02-2019)

Претходно обавештење -меди. опрема 2. део(31-01-2019)

Претходно Обавестење–услуге (30-01-2019)

претходно обавештење -медицинска опрема (29-01-2019)

ЈН БР. 54-2019-A1-OC – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ  У ОРТОПЕДИЈИ (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

4 – конкурсна документација -54-2019-A1-OC

позив за подношење понуде 54-2019-A1-OC

53-2019-Б-OC- ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ, за период од  12 месеци

(ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 53-2019-B-ОС(25-12-2019)

4-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 53-2019-Б -OC (13-12-2019)

позив за подношење понуде – 53-2019-Б-OC

ЈН 52-2019 A1-ОС Лекови   ван ЦЈН и ЛВЛЛ (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ) по партијама

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 52-2019-A1-ОС – ПАРТИЈА 1(14-01-2020)

7 -ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 52-2019-А1-ПАРТИЈА 1(14-01-2020)

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 52-2019-A1 -ОС-PARTIJA 1

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 52-2019-A1 -ОС-PARTIJA 2(30-12-2019)

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 52-2019-A1 -ОС-PARTIJA 3

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 52-2019-A1 -ОС-PARTIJA 4

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈН 52-2019-A1-OС(09-12-2019)

позив за подношење понуде 52-2019-A1

ЈН  51-2019- Б-OC УСЛУГЕ ЗБРИЊАВАЊА ОТПАДА КОЈИ ИМА КАРАКТЕР ОПАСНОГ ОТПАДА –  ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 51-2019-B-ОС

питање и одговор 1

4 – kонк. докум. 51-2019-Б-OC(06-12-2019)

позив-за-подношење-понуде 51-2019-Б-OC

ЈН 50-2019-Б-OC -ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛ 

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 50-2019-B-ОС(04-12-2019)

PITANJE I ODGOVOR 1

kонк. докум. 50-2019-Б-OC (20-11-2019)

позив-за-подношење-понуде 50-2019-Б-OC

РЕД.БР. ЈН    49-2019-A1-OС НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ БОЛЕСНИКА 

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 49-2019-A1-ОС – ПАРТИЈА 4

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 49-2019-A1-OC – partija 1, 2, 3

PITANJA I ODGOVORI 3(12-12-2019)

4 – КОНК. ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – ХРАНА 49-2019-A1-OS -исправка 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

4 – КОНК. ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – ХРАНА 49-2019-A1-OC(28-11-2019)
Позив за подношење понуде.. 49-2019-A1-OС

ЈН    48-2019-A3 -ОС МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

(Преговарачки поступак јавне набавке  на основу члана 36. Тачка 1)

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 48-2019-A3 -ОС – ПАРТИЈА 30(12-11-2019)

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 48-2019-A3 -ОС – ПАРТИЈА 39

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 48-2019-A3 -ОС – ПАРТИЈА 50

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 48-2019-A3 -ОС – ПАРТИЈА 55

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 48-2019-A3 -ОС – ПАРТИЈА 56

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 48-2019-A3 -ОС – ПАРТИЈА 57

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 48-2019-A3-ОС – ПАРТИЈА 11,18,47

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 48-2019-A3 -ОС(01-11-2019)

Обавештење о покретању поступка без објављивања 48-2019-A3-OS

ЈН  47-2019-A1-OС –медицински гасови ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 47-2019-A1-ОС (19-11-2019)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 47-2019-A1-OС (01-11-2019)

позив за подношење понуде 47-2019-A1-OС

ЈН 46-2019-A1 -ОС ТАБЛЕТИРАНА СО ЗА ПОТРЕБЕ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 46-2019-A1 -ОС(06-12-2019)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 46-2019-A1 -ОС ..(30-10-2019)

позив за подношење понуде – 46-2019-A1 -ОС

ЈН    45-2019-A1 -ОС МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 1

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 2

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 3

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 4

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 5

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 6

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 7

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 8

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 9

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 10

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 12

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 13

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 14

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 15

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 16

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 17

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 19

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 20

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 21

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 22

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 23

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 24

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 25

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 26

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 27

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 28

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 29

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 31

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 32

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 33

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 34

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 35

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 36

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 37

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 38

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 40

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 41

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 43

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 44

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 45

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 46

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 48

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 49

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 51

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 52

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 53

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 54

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 58

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 59

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 45-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 60

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 45-2019-A1-ОС – ПАРТИЈА 42

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 45-2019-A1-ОС – ПАРТИЈА 11,18,30,39,47,50,55,56,57(31-10-2019)

PITANJA I ODGOVORI 2(21-10-2019)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 45-2019-A1 -ОС – измена 1(15-10-2019)

PITANJA I ODGOVORI (14-10-2019)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 45-2019-A1 -ОС(08-10-2019)

позив за подношење понуде – 45-2019-A1 -ОС

ЈН 44-2019-А1-ОС ЕНЕРГЕНТИ-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 44-2019-A1-OS партија 1 (28-10-2019)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 44-2019-А1-ОС партија 2

Питање и одговор (23.09.2019.)

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- JН – 44-2019-А1 OC (18.10.2019.)

PozivZaPodnosenjePonude 44-2019-A1 (18.10.2019.)

ЈН 43-2019- A1-ОС -Лекови са Д листе лекова и лекови ван ЦЈН ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2019-А1 – ОС -партија 1 (25.09.2019.)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2019-А1 – ОС -партија 2 (25.09.2019.)

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 43-2019-B-ОС-ПАРТ. 3(25.09.2019.)

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Д листу (05-09-2019)

позив за подношење понуде 43-2019-A1

ЈН    42-2019-A3  МЕДИЦИНСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  РАЗНОПреговарачки поступак јавне набавке (04-09-2019)

-ОДЛ.О ЗАКЉ. ОКВИР.СПОР.ПАРТ.(10.09.2019.)

-ОДЛ.О ЗАКЉ. ОКВИР.СПОР.ПАРТ.(10.09.2019.)

-ОДЛ.О ЗАКЉ. ОКВИР.СПОР.ПАРТ. (10.09.2019.)

– ОДЛУКА О ОБУСТ. ПОСТ. ПАРТ. 22 (10.09.2019.)

ЈН  41-2019-A1-OС -Лекови ван листе лекова (ОКВИРНИ СПОРАЗУM )

-ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 41-2019-A1-ОС (09.09.2019.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 41-2019-A1-OС (20-08-2019)

позив за подношење понуде 41-2019-A1-OС

40-2019-А1-ОС – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 1 (25.09.2019.)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 2 ( 25.09.2019.)

4 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 40-2019-A1-OS (16-08-2019)

позив за подношење понуде 40-2019-A1-OS

ЈН-  39-2019-Б-ОС МЕДИЦИНСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  РАЗНО

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 1(14-08-2019)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 2

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 3

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 4

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 5

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 6

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 7

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 8

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 9

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 10

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 11

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 12

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 13

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 14

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 15

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 16

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 17

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 39-2019-B – ОС партија 19

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 39-2019-B-ОС – ПАРТИЈА 18,20,21,22

ИЗМЕНА 1 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 39-2019-Б-ОС (01-08-2019)

PITANJA I ODGOVORI (01-08-2019)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 39-2019-Б-ОС(31-07-2019)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 39-2019-Б-ОС(24-07-2019)

позив за подношење понуде -39-2019-Б-ОС..

ЈН БР. 38-2019 –OС СЕРВИСИРАЊЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ  ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС

4 – конкурсна документација . 38-2019-Б-ОС(11-07-2019)

позив за подношење понуде – 38-2019-Б-ОС

ЈН 37-2019- A1-ОС -Лекови са Д листе лекова и лекови ван ЦЈН ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ) по партијама

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 37-2019-А1 – ОС -партија 1(30-07-2019)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 37-2019-А1 – ОС -партија 3

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 37-2019-А1 – ОС -партија 5

4 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA za D listu(08-07-2019)

позив за подношење понуде 37-2019-A1

ЈН БР.36-2019-А1-ОС УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ  У ОРТОПЕДИЈИ – интрамедуларни клин( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ )

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 36-2019-А1-ОС(25-07-2019)

4 -КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -36-2019-А1-ОС (05-07-2019)
позив за подношење понуде 36-2019-A1-OC

35-2019-Б -ОС -НАБАВКА УСЛУГА И РАДОВА-ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 35-2019-B – ОС(05-07-2019)

4- КОНКУРСНА .ДОКУМ.- ОКВ. СПОР-35-2019-Б-ОС(13-06-2019)

позив за подношење понуде -35-2019-Б-ОС

ЈН БР. 34-2019-A1-OC  ИМПЛАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ )

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 34-2018-А1-ОС партија 1 (08-07-2019)

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 34-2018-А1-ОС партија 2

4 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 34-2019-A1-OC (11-06-2019)

позив за подношење понуде 34-2018-A1-OC

ЈН-  33-2019-А1-ОС ГОТОВЕ ПОДЛОГЕ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ  

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 33-2019-A1-ОС – partija 1 (09-07-2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 33-2019-A1-ОС – partija 2  

Питања и одговори ЈН -33-2019- A1 -OС 21.06.2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 33-2019-A1-OS 19.06.2019.

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -33-2019-A1-ОС – Izmena 19.06.2019.

Питања и одговори ЈН -33-2019- A1 -OС 19.06.2019.

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -33-2019-A1-ОС (11-06-2019)

позив за подношење понуде 33-2019-A1-ОС

ЈН БР. 32-2019 -Б-ОС – СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС

(ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2019-Б – ОС (21.06.2019)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-32-2019 -Б-ОС (07-06-2019)

позив за подношење понуде – 32-2019 -Б-ОС

ЈН БР.31-2019-A1-OC – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ  У ОРТОПЕДИЈИ ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ )

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 31-2019-А1-ОС (04-07-2019)

4 – конкурсна документација -31-2019-A1-OC- исправка 1 (06-06-2019)

4 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA -31-2019-A1-OC (05-06-2019)

позив за подношење понуде 31-2019-A1-OC

ЈН 30-2019-B Услуге одржавања и унапређења Heliant i Moneo информационог система  – (за 12 месеци)

Обавештење О Закљученом Уговору-30-2019-B- (21.07.2019)

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 30-2019-B (13.08.2019)

ЈН 30-2019-B Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда

4 -Конкурсна документација 30-2019-B/ 1 – измена: …и унапређења… стр. 1,2,3,4,12,14,21,26,36,37;  …Микробиологија… стр. 5,27 (05.06.2019.)

4 – konkursna dokumentacija 30-2019-B ( 04-06-2019)

PozivZaPodnosenjePonude.- 30-2019-B-

ЈН  29-2019-A1-OС –Лекови ван листе лекова (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

 7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 29-2019-A1-ОС – partija 1 (24.06.2019.)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 29-2019-A1-ОС – partija 2  (24.06.2019.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 29-2019-A1-OС(04-06-2019)

позив за подношење понуде 29-2019-A1-OС

 

ЈН-  28-2019-А1-ОС – ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 1

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 2

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 4

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 5

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 6

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 7

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 8

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 9

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 10

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 11

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 12

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 13

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 14

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 15

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 16

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 17

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 28-2019-A1-ОС – partija 18  

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -28-2019-A1-ОС -исправка 1 (28-05-2019)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -28-2019-A1-ОС (24-05-2019)

позив за подношење понуде 28-2019-A1-ОС

Преговарачки поступак јавне набавке   ЈН    27-2019-A3 -ОС МЕДИЦИНСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  РАЗНО

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА(31-05-2019)

Преговарачки поступак јавне набавке   ЈН    26-2019-A3 -ОС КОШТАНИ ЦЕМЕНТ БЕЗ АНТИБИОТИКА

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА(31-05-2019)

Преговарачки поступак јавне набавке   ЈН    25-2019-A3 -ОС МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА partija 9(31-05-2019)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА partija 11

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА partija 23

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА partija 38

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА partija 48

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА partija 50

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА partija 68

ЈН 24-2019-Б-ОС –СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ -,  за период од  12 месеци 

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 24-2019-B – ОС партија 1(31-05-2019)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 24-2019-B – ОС партија 2

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 24-2019-B – ОС партија 3

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 24-2019-B – ОС партија 4

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 24-2019-B – ОС партија 5

 

pitanje i odgovor

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 24-2019-Б -OC – ispravka(17-05-2019)

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 24-2019-Б -OC

позив за подношење понуде .- 24-2019-Б -OC

ЈН. 23-2019-Б Услуга  одржавања хигијене специјалних подних облога и подова у  простору ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 23-2018-B-

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23-2019-Б (30.04.2019.)

Позив за подношење понуда.-23-2019-B (30.04.2019.)

ЈН. 22-2019-A1 УЛТРАЗВУЧНИ КОЛОР ДОПЛЕР АПАРАТ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ

Обавештење О Закљученом Уговору 22-2019-A1(17-05-2019)

одлука о додели уговора – 22-2019-A1(07-05-2019)

4 – конкурсна документација – УЛТРАЗВУЧНИ КОЛОР ДОПЛЕР АПАРАТ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ (19.04.2019)

позив за подношење понуде 22-2019-A1 (19.04.2019)

ЈН. 21-2019-A1 МОТОРНИ СИСТЕМ ЗА ОРТОПЕДИЈУ

Обавештење О Закљученом Уговору 21-2019-A1 (17-05-2019)

одлука о додели уговора – 21-2019-A1(07-05-2019)

4 конкурсна документација МОТОРНИ СИСТЕМ ЗА ОРТОПЕДИЈУ (19.04.2019)

позив за подношење понуде 21-2019-A1 (19.04.2019)

ЈН. 20-2019-A1 ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР СА ЦЕНТРАЛНОМ СТАНИЦОМ ЗА КОРОНАРНУ ЈЕДИНИЦУ

Обавештење О Закљученом Уговору 20-2019-A1 (17-05-2019)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 20-2019-А1(07-05-2019)

4 – конкурсна документација – ПАЦИЈЕНТ МОНИТ. СА ЦЕНТР. СТАНИЦОМ ЗА КОРОНАРНУ ЈЕДИНИЦУ – Исправка 3 (25.04.2019)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 20-2019-A1 (25.04.2019)

4 – конкурсна документација – ПАЦИЈЕНТ МОНИТ. СА ЦЕНТР. СТАНИЦОМ ЗА КОРОНАРНУ ЈЕДИНИЦУ – исправка 2 (25.04.2019)

Питање и одговор 20-2019-А1 (25.04.2019)

4 – конкурсна документација – ПАЦИЈЕНТ МОНИТ. СА ЦЕНТР. СТАНИЦОМ ЗА КОРОНАРНУ ЈЕДИНИЦУ – исправка 1 (24.04.2019)

4 – конкурсна документација – ПАЦИЈЕНТ МОНИТОРИ СА ЦЕНТРАЛНОМ СТАНИЦОМ ЗА КОРОНАРНУ ЈЕДИНИЦУ (19.04.2019)

позив за подношење понуде 20-2019-A1 (19.04.2019)

ЈН. 19-2019-A1 МОНИТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА СА ЦЕНТРАЛНОМ ЈЕДИНИЦОМ ЗА ЈИЛ

Обавештење О Закљученом Уговору 19-2019-A1 (17-05-2019)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 19-2019-А1(07-05-2019)

4- конкурсна документација МОНИТОРИ ЗА ПРАЋ. ВИТ. ФУНКЦ. ПАЦ. СА ЦЕНТ. ЈЕД. ЗА ЈИЛ – Исправка 3 (25.04.2019)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 19-2019-A1 (25.04.2019)

4- конкурсна документација МОНИТОРИ ЗА ПРАЋ. ВИТ. ФУНКЦ. ПАЦ. СА ЦЕНТ. ЈЕД. ЗА ЈИЛ – исправка 2 (25.04.2019)

Питање и одговор 19-2019-А1 (25.04.2019)

4- конкурсна документација МОНИТОРИ ЗА ПРАЋ. ВИТ. ФУНКЦ. ПАЦ. СА ЦЕНТ. ЈЕД. ЗА ЈИЛ – исправка 1 (25.04.2019)

4- конкурсна документација МОНИТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА СА ЦЕНТРАЛНОМ ЈЕДИНИЦОМ ЗА ЈИЛ (19.04.2019)

позив за подношење понуде – 19-2019-A1 (19.04.2019)

ЈН. 18-2019-A1 СЕТ ЗА ЛАПАРАСКОПСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Обавештење О Закљученом Уговору 18-2019-A1 (17-05-2019)

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 18-2019-A1(07-05-2019)

4 -конкурсна документација СЕТ ЗА ЛАПАРАСКОПСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ – исправка 3 (25.04.2019)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 18-2019-A1 (25.04.2019)

4 -конкурсна документација СЕТ ЗА ЛАПАРАСКОПСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ – исправка 2 (25.04.2019)

Питања и одговори ЈН 18-2019-А1 (25.04.2019)

4 – конкурсна документација СЕТ ЗА ЛАПАРАСКОПСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ – исправка 1 (24.04.2019)

4 конкурсна документација СЕТ ЗА ЛАПАРАСКОПСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ (19.04.2019)

позив за подношење понуде – 18-2019-A1 (19.04.2019)


ЈН-   17-2019-A3-ОС – ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ(преговарачки поступак)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 17-2019-A3-ОС (24-03-2019)

ЈН-  16-2019-Б-ОС МЕДИЦИНСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  РАЗНО

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 16-2019-B-ОС – ПАРТИЈА 2,9,11,12(13-05-2019)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 16-2019-B – ОС партија 1

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 16-2019-B – ОС партија 3

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 16-2019-B – ОС партија 4

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 16-2019-B – ОС партија 5

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 16-2019-B – ОС партија 6

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 16-2019-B – ОС партија 7

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 16-2019-B – ОС партија 8

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 16-2019-B – ОС партија 10

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 16-2019-A1-OС (07.04.2019.)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 16-2019-Б-ОС измена 1 (07.04.2019.)

питање и одговор 1-2-3  (7.04.2019.)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 16-2019-Б-ОС(29-03-2019)

позив за подношење понуде -16-2019-Б-ОС

ЈН-   15-2019-Б ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „СЛИС“

 ( НА ПЕРИОД ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ)

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 15-2019-B-

4- КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – 15-2019-Б (25-03-2019)

позив за подношење понуде – 15-2019-Б

ЈН БР.14-2019-A1-OC – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ  У ОРТОПЕДИЈИ ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ )

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 14-2019-А1-ОС партија 1(23-04-2019)

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 14-2019-А1-ОС партија 2

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 14-2019-А1-ОС партија 3

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 14-2019-А1-ОС партија 4

4 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 14-2019-A1-OC (21-03-2019)

позив за подношење понуде 14-2018-A1-OC

13-2019-A1 -ОС МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 13-2019-B-ОС – ПАРТИЈА 9,11,21,23,38,48,49,50,51,56,67,68,69(13-05-2019)

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 1(06-05-2019)

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 2

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 3

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 4

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 5

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 6

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 7

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 8

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 10

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 12

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 13

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 14

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 15

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 16

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 17

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 18

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 19

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 20

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 22

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 24

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 25

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 26

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 27

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 28

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 29

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 30

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 31

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 32

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 33

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 34

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 35

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 36

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 37

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 39

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 40

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 41

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 42

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 43

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 44

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 45

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 46

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 47

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 52

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 53

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 54

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 55

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 57

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 58

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 59

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 60

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 61

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 62

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 63

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 64

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 65

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2019-A1 -ОС – ПАРТИЈА 66

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 13-2019-A1 -ОС- измена  2 (02-04-2019)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 13-2019-A1-OS   (01-04-2019)

 pitanje i odgovor 2(01-04-2019)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 13-2019-A1 -ОС- измена  1(22-03-2019)

pitanje i odgovor 1 (22-03-2019)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 13-2019-A1 -ОС(19-03-2019)

позив за подношење понуде – 13-2019-A1 -ОС

12-2019-A1 -ОС – ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2019-A1-ОС – partija 1 (24.04.2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2019-A1-ОС – partija 2 (24.04.2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2019-A1-ОС – partija 3 (24.04.2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2019-A1-ОС – partija 4 (24.04.2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2019-A1-ОС – partija 5 (24.04.2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2019-A1-ОС – partija 6 (24.04.2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2019-A1-ОС – partija 7 (24.04.2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2019-A1-ОС – partija 8 (24.04.2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 12-2019-A1-ОС – partija 9 (24.04.2019)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 12-2019-A1 -ОС-ИСП  (МОДЕЛ ОКВРИНОГ СПОРАЗУМА, МОДЕЛ УГОВОРА) (20-03-2019)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 12-2019-A1 -ОС( 15-03-2019)

позив за подношење понуде .- 12-2019-A1 -ОС (15-03-2019)

11-2019-A1 -ОС – ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ       ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 1(24-04-2019)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 2

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 3

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 4

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 5

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 6

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 7

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 8

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 9

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 10

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 11

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 12

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 11-2019-A1 -ОС партија 13

PITANJE I ODGOVOR 1(26-03-2019)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -11-2019-A1 -ОС – исправка( образац струк.цене партија 7 )

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -11-2019-A1 -ОС(13-03-2019)

позив за подношење понуде 11-2019-A1 -ОС

10-2019-A1-OC – ИМПЛАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ   ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ )

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 10-2018-А1-ОС партија 1 (15.04.2019.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 10-2018-А1-ОС партија 2 (15.04.2019.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 10-2018-А1-ОС партија 3 (15.04.2019.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 10-2018-А1-ОС партија 4 (15.04.2019.)

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 10-2019-A1-OC – isp 2  obr.strukture cene  partija 3) (25-03-2019)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда10-2019-A1-OS – 2 (25-03-2019)

4 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 10-2019-A1-OC – isp(20-03-2019)

pitanje i odgovor 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда10-2019-A1-OS

4 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 10-2019-A1-OC

позив за подношење понуде 10-2018-A1-OC

9-2019- Б -ОС – Набавка услуга у јавној мобилној телекомуникационој мрежи, оквирни споразум за период од 2 године

7 – ОДЛ. О ЗАКЉ. ОКВ. СПОР. 9-2019-B(14-03-2019)

Питања-и-одговори-ЈН-9-2019-Б-ОС  (09.03.2019)

Питања-и-одговори-ЈН 9-2019- Б – оквирни споразум (07.03.2019.)

9-2019- Б Конкурсна док. мобилна телефонија (04.03.2019.)

позив за подношење понуде – 9-2019-Б-OC (04.03.2019.)

8-2019-Б-OC-ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ, за период од 12 месеци

7 – ОДЛ. О ЗАКЉ. ОКВ. СПОР.-PAR. 1

7 – ОДЛ. О ЗАКЉ. ОКВ. СПОР.-PAR. 2

7 – ОДЛ. О ЗАКЉ. ОКВ. СПОР.-PAR. 3

7 – ОДЛ. О ЗАКЉ. ОКВ. СПОР.-PAR. 4

Питања-и-одговори-ЈН-8-2019-Б-ОС (01.03.2019.)

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 8-2019-Б -OC (27.02.2019)

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-prva (27.02.2019.)

позив за подношење понуде – 8-2019-Б-OC (27.02.2019.)

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА – 7-2019- Б

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 7-2019-Б(14-03-2019)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  (01.03.2019)

КОНК. ДОКУМ.-7-2019-Б ИЗМЕНА 2 (01.03.2019) – стр 8,36,40

КОНК. ДОКУМ.-7-2019-Б ИЗМЕНА 1 (27.02.2019.) – СТРАНА  21.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-7-2019-Б (3) (26.02.2019.)
-1позив за подношење понуде .- 7-2019-Б (26.02.2019.)

6-2019-Б-ОС Лекови са Д листе лекова и лекови ван ЦЈН

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2019-А1 – ОС -партија 1(14-03-2019)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2019-А1 – ОС -партија 2

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2019-А1 – ОС -партија 3

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2019-А1 – ОС -партија 4

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2019-А1 – ОС -партија 5

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2019-А1 – ОС -партија 6

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2019-А1 – ОС -партија 8

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2019-А1 – ОС -партија 9

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2019-А1 – ОС -партија 10

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2019-А1 – ОС -партија 11

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za D listu (22.02.2018.)

позив за подношење понуде 6-2019-A1 (22.02.2018.)

5-2019-Б-ОС-НАБАВКА УСЛУГА И РАДОВА-ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

4- КОНКУРСНА .ДОКУМ.- ОКВ. СПОР.-5-2019-Б-ОС (19.02.2019.)

позив за подношење понуде -5-2019-Б-ОС (19.02.2019.)

 

ЈН- 4-2019-А1-ОС ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 4-2019-A1-ОС – ПАРТИЈА 16,25,29,30(27-03-2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 1(25-03-2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 2

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 4

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 5

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 6

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 7

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 8

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 9

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 10

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 11

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 12

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 13

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 14

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 15

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 17

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 18

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 19

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 20

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 21

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 22

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 23

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 24

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 26

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 27

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 4-2019-A1-ОС – partija 28

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -4-2019-A1-ОС-ИЗМЕНА 1 (06.03.2019.) – Измена стр 37, партија 15 ставка 8, на стр 37 додата напомена, на стр 49. додата напомена, додате партије 29 и 30.

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -4-2019-A1-ОС (05.03.2019.)

позив за подношење понуде 4-2019-A1-ОС (05.03.2019.)

3-2019-A1-ОС  – ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 1 (01.03.2019.)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија2 (01.03.2019.)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 3 (01.03.2019.)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 4 (01.03.2019.)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 5 (01.03.2019.)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 6 (01.03.2019.)

Обав.о закљ.окв.спор.-3-2019-B-OS par. 1 (01.03.2019.)

Обав.о закљ.окв.спор.-3-2019-B-OS par. 2 (01.03.2019.)

Обав.о закљ.окв.спор.-3-2019-B-OS par. 3 (01.03.2019.)

Обав.о закљ.окв.спор.-3-2019-B-OS par. 4 (01.03.2019.)

Обав.о закљ.окв.спор.-3-2019-B-OS par. 5 (01.03.2019.)

Обав.о закљ.окв.спор.-3-2019-B-OS par. 6 (01.03.2019.)

Питања и одговори ЈН -3-2019-OС

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -3-2018-A1-ОС(11-02-2019)

позив за подношење понуде 3-2019-A1-ОС  (11-02-2019)

2-2019-А1-ОС – САНИТЕТСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  ЗА СЛУЖБУ РТГ

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. 2-2019-A1-ОС(14-03-2019)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -2-2019-A1-ОС (08-02-2019)

позив за подношење понуде 2-2019-A1-ОС (08-02-2019)

1-2019-Б-ОС – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – PARTIJA 1

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – PARTIJA 2

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – PARTIJA 3

Питања-и-одговори-ЈН-1-2019-Б-ОС-1(11-02-2019)

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 1-2019-Б -OC (07-02-2019 – исправка стр.27,28,31)

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 1-2019-Б -OC(05-02-2019)

позив за подношење понуде – 1-2019-Б-OC  (05-02-2019)