Јавне набавке 2018.

СЛУЖБА ЈАВНИХ НАБАВКИ – ТЕЛЕФОН 021-7954 -591

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – 2018.

ПЛАН ЈН ОБ Врбас -пета измена 2018 (03.01.2019.)

ПЛАН ЈН ОБ Врбас – четврта измена 2018 (22.10.2018.)

ПЛАН ЈН ОБ Врбас -трећа измена 2018 (24.08.2018.)

ПЛАН ЈН ОБ Врбас -друга измена 2018 ( 05-07-2018)

План ЈН ОБ Врбас-ПРВА ИЗМЕНА 2018-1

План JН ОБ ВРБАС 2018

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

Претходно обавештење-добра 2019

претходно обавештење-уградни матер. у ортопедији 2019

Претходно обавештење- Д -листа лекова (10.04.2018)

претходно обавештење -5 – уградни матер. у ортопедији (04.01.2018.

72-2018- Б-ОС – САНИТЕТСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  РАЗНО

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 1(18-01-2019)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 2

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 3

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 4

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 5

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 6

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 8

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 9

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 10

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 13

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 14

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 15

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 72-2018-B – ОС партија 16

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 72 -2018-B-ОС – ПАРТИЈА 7,11,12

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 1(09-01-2019)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 72-2018-Б-ОС

позив за подношење понуде -72-2018-Б-ОС

71-2018-А1- ОС – САНИТЕТСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  6. ДЕО  

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 2(18-01-2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 6

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 9

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 11

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 13

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 15

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 1(18-01-2019)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 10

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 71 -2018-A1-ОС – ПАРТИЈА 4,5,7,8,12,14,16(18-01-2019)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -71-2018-A1-ОС – измена  1 (09-01-2019)

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 1 (09-01-2019)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09-01-2019)

  4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -71-2018-A1-ОС (27-12-2018)

позив за подношење понуде 71-2018-A1-ОС

70-2018-А1-ОС – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ  – ендопротеза колена

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 70-2018-А1-ОС(24-01-2019)

4 -КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -70-2018-А1-ОС(24-12-2018)

позив за подношење понуде – 70-2018-A1-OS

 69-2018-A1-ОС – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 69-2018-А1-ОС(24-01-2019)

4 -КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- 69-2018-A1-OC(24-12-2018)

позив за подношење понуде – 69-2018-A1-OS

 68-2018-А1- ОС – ЕНТЕРАЛНА ИСХРАНА

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР(18-01-2019)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -68-2018-A1-ОС

позив за подношење понуде 68-2018-A1-ОС

67-2018-Б  – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ НОВОГ  АПАРАТА  ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ

Одлука о измени уговора о јавној набавци – 2(01-02-2019)

Одлука о измени уговора о јавној набавци(25-01-2019)

Обавештење О Закљученом Уговору 67-2018-B (08-01-2019)

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 67-2018-B (28-12-2018)

Одговор на питање – пост. јн 67-2018 -B 25.12.2018. (25.12.2018)

4 -КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- 67-2018-B (21-12-2018)

позив за подношење понуде -67-2018-B

66-2018-A3-ОС  ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  ЈН-   ( оквирни споразум ) Партија 3:  :  лабор.реагенси за апарат  Beckman coulter AU 480 – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 66-2018-A3-ОС

65-2018-Б  – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ НОВОГ  АПАРАТА  ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ

 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке(20-12-2018)

4 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 65-2018-B

позив за подношење понуде -65-2018-B

64-2018-A3-OC – ИМПЛАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ ЈН БР. Партија 3 – ЦЕМЕНТНА ПРОТЕЗА КУКА СА КОЛАРОМ- ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 60-2018-А1-ОС партија 3-

4 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 64-2018-A3-OC

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 60-2018-А1-ОС партија 3-

63-2018-А1-OC – МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ –

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 63-2018-A1-OC

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 63-2018-A1-1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.. 63-2018-A1

62-2018-А1 – OС – НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ БОЛЕСНИКА

 7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  62-2018-A1-OC

КОНК. ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – ХРАНА 62-2017-ОС

Позив за подношење понуде.. 62-2018-OС (26.11.2018.)

61-2018- Б-OC  – УСЛУГЕ ЗБРИЊАВАЊА ОТПАДА КОЈИ ИМА КАРАКТЕР ОПАСНОГ ОТПАДА –

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 61-2018-B 

KONKURSNA DOK.Otpad – 61-2018-B

PozivZaPodnosenjePonude.- 61-2018-B

60-2018-A1-OC ИМПЛАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 60-2018-А1-ОС партија 1

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 60-2018-А1-ОС партија 2

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 60-2018-А1-ОС партија 4

7 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 60-2018-А1-ОС партија 5

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 60-2018-A1-OC (02.11.2018.)

Позив за подношење понуде 60-2018-A1-OC (02.11.2018.)

59-2018-Б-ОC СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

7 -ОД. О ЗАКЉ. ОКВ. СПОР.PARTIJA 2

7 -ОД. О ЗАКЉ. ОКВ. СПОP.PARTIJA 1

7 -ОД. О ЗАКЉ. ОКВ. СПОР. PARTIJA 5

7 -ОД. О ЗАКЉ. ОКВ. СПОР.PARTIJA 3

7 -ОД. О ЗАКЉ. ОКВ. СПОР.PARTIJA 4

ОДГОВОР И ПИТАЊЕ 2 -ЈН 59-2018-Б (02.11.2018)

ОДГОВОР И ПИТАЊЕ 1 -ЈН 59-2018-Б-1 (02.11.2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 59-2018-Б -OC (26.10.2018.)

Позив за подношење понуде – 59-2018-Б -OC (26.10.2018.)

58-2018-A1- ОС ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 58 -2018-A1-ОС – ПАРТИЈА 3, 13 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 1 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 2 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 4 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 5 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 6 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 7 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 8 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 9 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 10 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 11 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 12 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 15 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 16 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 17 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 18 (23.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 58-2018-A1-ОС -партија 19 (23.11.2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-1 (06.11.2018.)

КОНК. ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -58-2018-A1-ОС – измена 3 – промењене количине у структури цене партија 1 (6-11-2018)

КОНК. ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -58-2018-A1-ОС – измена 2 – измена  2 – промењене количине у структури цене за партије 1,2,3,4,8,9 (05-11-2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 58-2018-А1-ОС – ИЗМЕНА 1  – промењен назив партије 18 (30-10-2018)

КОНК. ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -58-2018-A1-ОС (26.10.2018.)

Позив за подношење понуде -58-2018-A1-ОС-1 (26.10.2018.)

57-2018-Б-OC ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ, ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – Партија 2 (09.11.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – Партија 1 (09.11.2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 57-2018-Б -OC (26.10.2018.)

Позив за подношење понуде ЈН 57-2018-Б -OC (26.10.2018.)

56-2018-A1-ОССАНИТЕТСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  5. ДЕО

7 -ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 56-2018-А1-ПАРТИЈА 33(28-12-2018)

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 56 -2018-A1-ОС – ПАРТИЈА 22,28,30,32,42,43,45,51(25-12-2018)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 1(12-12-2018)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 2

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 4

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 5

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 6

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 7

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 8

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 9

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 10

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 11

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 12

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 13

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 14

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 15

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 16

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 17

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 18

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 19

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 20

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 21

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 23

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 24

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 25

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 26

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 27

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 29

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 31

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 33

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 34

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 35

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 36

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 37

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 38

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 39

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 40

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 41

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 44

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 46

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 47

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 48

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 49

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 50

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 52

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 53

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 54

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 55

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 56

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 57

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -56-2018-A1-ОС измена 3 (19.11.2018) – измењене ставке за партију 9, стр 44, 45, 46; партија 12 измењен стандард, стр 50

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -56-2018-A1-ОС измена 2 (16.11.2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -56-2018-A1-ОС измена 1 (16.11.2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -56-2018-A1-ОС (07.11.2018.)

Позив за подношење понуде 56-2018-A1-ОС (07.11.2018.)

55-2018-Б – Услуга  одржавања хигијене специјалних подних облога и подова у  простору ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 55-2018-B-1 (30.10.2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 55-2018-Б (17.10.2018)

Позив за подношење понуда.-55-2018-B (17.10.2018)

54-2018-A1 – ЕНЕРГЕНТИ

Обавештење o закљученом уговору-54-2018-A1-partija 2 (20.11.2018)

Обавештење o закљученом уговору-54-2018-A1-партија 1 (20.11.2018)

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 54-2018-A1 партија 2 (09.11.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 54-2017-A1 партија 1 (09.11.2018)

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР ЈН 54-2018-А1 (26.10.2018.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИЗМЕНА 2 – JН – 54-2018-А1 (стр. 27. – 17.10.2018)

питање и одговор 2 -JN 54-2018-A1-1 (15.10.2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИЗМЕНА 1 (стр. 3,11 и 24 – 11.09.2018.)

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР (11.10.2018.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- енергенти ЈН- 54-2018-A1 (08.10.2018)

Позив за подношење понуде ЈН 54-2018-A1 (08.10.2018)

53-2018-A1 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 1(14-12-2018)

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 2

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 3

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 4

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 5

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 6

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 7

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 8

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 9

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 10

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 11

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 12

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 13

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 14

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 15

7 -ОДЛ. О ЗАКЉ.ОКВ.СПОР. партија 16

Питање и одговор (19.11.2018)

Конкурсна документација 53-2018-A1 -IZMENA 1

(14.11.2018)

Позив за подношење понуде (14.11.2018)

52-2018- А1-ОС – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИРУШКИ ТРЕТМАН СУИ

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ -52-2018- A1 -ОС(11-09-2018)

позив за подношење понуде .-52-2018-A1-ОС(11-09-2018)

51-2018-Б -ОС АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА АРХИВЕ И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 51-2018-B – ОС(21-09-2018)

4- КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 51-2018-Б-ОС(12-09-2018)

позив за подношење понуде – 51-2018-Б-ОС(12-09-2018)

50-2018-Б-OC – СИТАН КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  –  , за период од  6 месеци

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (26.09.2018.)

 4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 50-2018-Б -OC (06-09-2018)

позив за подношење понуде .- 50-2018-Б -OC(06-09-2018)

49-2018-A1-OC  ЛАБОРАТОРИЈСКИ  РЕАГЕНСИ  ВЕЗАНИ ЗА АПАРАТЕ

Обавештење О Закљученом Уговору-49-2018-ОС- UGOVOR 1 – PARTIJA 6,7-VICOR (28.09.2018.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – 49-2018-A1-ОС(21-9-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 49-2018-А1 – ОС -партија 1(12-09-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 49-2018-А1 – ОС -партија 2

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 49-2018-А1 – ОС -партија 3

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 49-2018-А1 – ОС -партија 4

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 49-2018-А1 – ОС -партија 5

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 49-2018-А1 – ОС -партија 6

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 49-2018-А1 – ОС -партија 7

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 49-2018-А1 – ОС -партија 8

КОНК.ДОКУМ. ЈН 49-2018-ОС ИЗМЕНА 1 (23.08.2018.)

позив за подношење понуде .-49-2018-ОС4 – (20.08.2018.)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 49-2018-ОС(20.08.2018.)

 48-2018-А1-ОС- Лекови са Д листе лекова и лекови ван ЦЈН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – 48-2018-A1-ОС(21-09-2018)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 48-2018-A1-ОC- партијa 5(21-09-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 48-2018-А1 – ОС -партија 1(04-09-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 48-2018-А1 – ОС -партија 2

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 48-2018-А1 – ОС -партија 3

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 48-2018-А1 – ОС -партија 4

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 48-2018-А1 – ОС -партија 6

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 48-2018-А1 – ОС -партија 7

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 48-2018-А1 – ОС -партија 8

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 48-2018-А1 – ОС -партија 9

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 48-2018-А1 – ОС -партија 10

konkursna dok. okvirni sporazum za D listu (10.08.2018.)

позив за подношење понуде 48-2018 (10.08.2018.)

47-2018- A3-ОС – САНИТЕТСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  РАЗНО – ЈН-   Партија 8-интегратор траке

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – 47-2018-A3-ОС(21-09-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 47-2018-А3 – ОС(30-08-2018)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 47-2018-А3-ОС -(30-08-2018)

46-2018-A3ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ –  ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ  ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ) : MONOFILAMENTNI SPORORESORPTIVNI   ANTIBAKTERIJSKI

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 46-2018-А3 – ОС(30-08-2018)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 46-2018-A3-ОС (20.08.2018.)

45-2018- А1-ОС – ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ  ЈН-     упредени хируршки конац за потребе опште хирургије ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 45-2018-А1 – ОС(30-08-2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (13.08.2018.)

4 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ИЗМЕНА 1 – 45-2018-A1-ОС (13.08.2018.)

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1-JН 45-2018-A1(07-08-2018)

– КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 45-2018-A1-ОС (01-08-2018)

позив за подношење понуде 45-2018-ОС(01-08-2018)

44-2018-БС – УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ   (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ)

Обавештење О Закљученом Уговору 1 (27.09.2018.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму(05-09-2018)

7 – 7- ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 44-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 7(28-08-2018)

7 – 1- ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 44-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 1(28-08-2018)

7 – 2- ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 44-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 2(28-08-2018)

7 – 3- ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 44-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 3(28-08-2018)

7 – 4 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 44-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 4(28-08-2018)

7 – 5 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 44-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 5(28-08-2018)

7 – 6 – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 44-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 6(28-08-2018)

Kонкурсна документација . одржавање немед.опреме-44-2018-Б-ОС – измена(07-08-2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(07-08-2018)

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1-JН 44-2018-A1(07-08-2018)

 -конкурсна документација . одржавање немед.опреме-44-2018-Б-ОС – измена(03-08-2018)

 -конкурсна документација . одржавање немед.опреме-44-2018-Б-ОС(01-08-2018)

позив за подношење понуде – 44-2018-Б-ОС(01-08-2018)

43-2018-А1- ОС  – САНИТЕТСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  4. ДЕО

 

Обав. О Закљ. Уг.-1-PARTIJA 14,17,19-Sutura (28.09.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 8,25 – SN MEDIC(19-09-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 18,31 – PROMED

Обавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 24 – PHARMASWISS

Обавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 1,4,13 – SINOFARM

Обавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 6,7 – GOSPER

Обавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 16 – MAGNA PHARM

Обавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 2 – PARTIJA 8,25 – SN MEDICО

бавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 2 – PARTIJA 1,4,13 – SINOFARM

Обавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 2 – PARTIJA 6,7 – GOSPER

Обавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 3 – PARTIJA 1,4,13 – SINOFARM

Обавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 3,10,11,26,32 – ECOTRADE

Обавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 9,28,29 MEDI LABOR

Обавештење О Закљученом Уговору-43-2018-ОС – UGOVOR 2 – PARTIJA 9,28,29 MEDI LABOR

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – 43-2018-A1-ОС(12-09-2018)

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 43-2018-А1-OS -ПАРТИЈА 23-( 31-08-2018)

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 43-2018-А1-OS -ПАРТИЈА 19-(30-08-2018)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 34-2018-A1-ОC- партије 5,12,27,30(24-08-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1 – ОС партија 1(24-08-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1 – ОС партија 2

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1 – ОС партија 3

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 4

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 6

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 7

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 8

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 10

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 11

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 13

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 14

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 15

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 16

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 17

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 18

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 19

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 20

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 21

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 22

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 23

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 24

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 25

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 26

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 28

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 29

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 31

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 43-2018-А1-ОС партија 32– КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА- ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 43-2018-A1-ОС -исправка 2 (10.08.2018.)

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2-JН 43-2018-A1

 – КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 43-2018-A1-ОС -исправка 1(02-02-2018)

 ПИТАЊЕ И ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1-JН 43-2018-A1 (02-08-2018)

– КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 43-2018-A1-ОС(27-07-2018)

позив за подношење понуде 43-2018-A1-ОС(27-07-2018)

42-2018- Б-ОС – САНИТЕТСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  РАЗНО

 

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA PARTIJE 4,8 (20.08.2018.)

-ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 42-2018-А1 – ОС партија 9 (17.08.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 42-2018-А1 – ОС партија 2 (17.08.2018.)

-ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 42-2018-А1 – ОС партија 6 (17.08.2018.)

-ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 42-2018-А1 – ОС партија 10 (15.08.2018.)

 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 42-2018-А1 – ОС партија 1 (15.08.2018.)

 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 42-2018-А1 – ОС партија 3 (15.08.2018.)

 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 42-2018-А1 – ОС партија 5 (15.08.2018.)

 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 42-2018-А1 – ОС партија 7 -(15.08.2018.)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 42-2018-Б-ОС(25-07-2018)

позив за подношење понуде .-42-2018-Б-ОС(25-07-2018)

41-2018-А1 – ЕЛЕКТРОХИДРАУЛИЧКИ ОПЕРАЦИОНИ СТО ЗА УРОЛОГИЈУ

Обавештење О Закљученом Уговору -41-2018-А1 – (21.08.2018.)

Одлука о додели уговора ЈН -41-2018-A1 (16.08.2018.)

Конкурсна документација ОБ Врбас – медицинска опрема-41-2018-A1 (13-07-2018)

Позив за подношење понуде – 41-2018-A1 (13-07-2018)

40-2018-A1 – СИСТЕМA ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА  ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ

Обавештење o закљученом Уговору 40-2018-A1 (18.10.2018)

Одлука о додели уговора (03.10.2018.)

Конкурсна документација CT са изменом 3 (25.09.2018.)

Одлука о наставку поступка (25.09.2018.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.09.2018.)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту -40-2018-A1 (03.08.2018)

конкурсна документација ЦТ са изменом 2(30-07-2018)

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3-JН 40-2018-A1 (30-07-2018)

КОНКУРСНА ДОК.ЗА ЦТ 40-2018-А1-исправка(23-07-2018)

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2-JН 40-2018-A1(23-07-2018)

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1-JН 40-2018-A1(23.07.2018.)

позив за подношење понуде .- 40-2018-A1(10-07-2018)

КОНКУРСНА ДОК.ЗА ЦТ 40-2018-А1 (10-07-2018)

39-2018-Б  – ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

7 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 39-2018-B(08-08-2018)

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 39-2018-Б (27-07-2018)

позив за подношење понуде – 39-2018-Б (27-07-2018)

38-2018-A1  – ЛАПАРОСКОПСКИ СТУБ

 

Обавештење О Закљученом Уговору INEL (17.08.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (13.08.2018.)

лапароскопски стуб -КОНКУРСНА доk-исправка 2 (27-07-2018)

лапароскопски стуб -КОНКУРСНА доk-исправка (26-07-2018)

позив за подношење понуде .- 38-2018-A1 (10-07-2018)

лапароскопски стуб -КОНКУРСНА доk (10-07-2018)

37-2018-А1 -ОС  НАБАВКА УСЛУГА ПОПРВАКЕ  И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ПЕРИОД ОД 2 (ДВЕ ) ГОДИНЕ)

Обавештење О Закљученом Уговору 37-2018-OС – ПАРТИЈА – UGOVOR 3 (15.08.2018.)
Обавештење О Закљученом Уговору 37-2018-OС – ПАРТИЈА – UGOVOR 1 (15.08.2018.)
Обавештење О Закљученом Уговору 37-2018-OС – ПАРТИЈА – UGOVOR 2 (15.08.2018.)

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 37-2018-OS-PARTIJE 5.,7(23-07-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 37-2018-А1 – ОС партија 1(23-07-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 37-2018-А1 – ОС партија 2(23-07-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 37-2018-А1 – ОС партија 3(23-07-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 37-2018-А1 – ОС партија 4(23-07-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 37-2018-А1 – ОС партија 6(23-07-2018)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-37-2018-А1-ОС-(29-06-2018)

позив за подношење понуде – 37-2018-А1-ОС(29-06-2018)

36-2018-Б -OС СЕРВИСИРАЊЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ  ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС    (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ)

 

Обавештење О Закљученом Уговору 3-PARTIJA 4 -AC-DC (28.09.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору 36-2018-B- UGOVOR 2 PARTIJA 4 -AC-DC (15.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору 36-2018-B- UGOVOR 1 PARTIJA 4 -AC-DC (15.08.2018.)

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 36-2018-OS-PARTIJE 5.6,7.8.11.12.13,14

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 36-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 1(23-07-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 36-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 2(23-07-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 36-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 3(23-07-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 36-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 4(23-07-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 36-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 9(23-07-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 36-2018-Б – ОС ПАРТИЈА 10(23-07-2018)

исправка 2- конкурсна документација . одржавање мед.опреме-36-2018-Б-ОС(03-07-2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2(03-07-2018)

конк.док 36-2018-Б-ОС- исправка ( 28-06-2018 )

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(28-06-2018)

4 – конкурсна документација . одржавање мед.опреме-36-2018-Б-ОС(27-06-2018)

позив за подношење понуде – 36-2018-Б-ОС (27-06-2018)

ЈН-  35-2018-А1-ОС ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ –NACL 0,9% у кесама  до 2 литре

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 35-2018-A1-ОС( 13-07-2018)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 35-2018-А1 – ОС(09-07-2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 35-2018-ОС (15.06.2018.)

позив за подношење понуде .- 35-2018-A1-OC (15.06.2018.)

34-2018- А1 -ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ И СЕНЗОР ЗА РЕСПИРАТОР   ЈН-(ОКВИРНИ СПОРАЗУМ) 

 

Обавештење О Закљученом Уговору 1 STIGA-partija 3,4,7,8,9 (15.08.2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 1 AKOMED-partija 5 (15.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору 1 GOSPER-partija 2.6.10.11 (15.08.2018.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 34-2018-A1-ОС(27-07-2018)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 34-2018-A1-ОC- партије 1.12.13(16.07.2018.)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 34-2018-А1 – ОС партија 2(16.07.2018.)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 34-2018-А1 – ОС партија 3(16.07.2018.)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 34-2018-А1 – ОС партија 4(16.07.2018.)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 34-2018-А1 – ОС партија 5(16.07.2018.)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 34-2018-А1 – ОС партија 6(16.07.2018.)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 34-2018-А1 – ОС партија 7(16.07.2018.)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 34-2018-А1 – ОС партија 8(16.07.2018.)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 34-2018-А1 – ОС партија 9(16.07.2018.)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 34-2018-А1 – ОС партија 10(16.07.2018.)

7 -ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 34-2018-А1 – ОС партија 11(16.07.2018.)

Pitanje i odgovor 1(15.06.2018.)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 34-2018-ОС IZMENA 2 (18.06.2018.)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 34-2018-ОС IZMENA1 (15.06.2018.)

позив за подношење понуде .34-2018-ОС (13.06.2018.)
КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 34-2018-ОС (13.06.2018.)

ЈН-  33-2018- А3 САНИТЕТСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ     Партија 5:  Инсулински шприц ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ)

Обавештење О Закљученом Уговору -33-2018-А3 -ПАРТИЈА5 (18.06.2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 33-2018-А1 – ОС Partija 5 (18.06.2018.)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму – 33-2018-A3 -партија 5
(18.06.2018.)
КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 33-2018-A3-ОС  Преговарачки поступак (13.06.2018.)-

32-2018-ОС   ЛАБОРАТОРИЈСКИ  МАТЕРИЈАЛ  ВЕЗАН ЗА АПАРАТЕ  ЈН-  ( оквирни споразум )

 

Обавештење О Закљученом Уговору -32-2018-ОS – UGOVOR 2 – PARTIJA 3 PROMEDIA (15.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -32-2018-ОS – UGOVOR 1 – PARTIJA 1 FARMAPROM (29-06-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -32-2018-ОС – УГОВОР 1 – ПАРТИЈА 4 YUNYCOM (21.06.2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -32-2018-ОС – УГОВОР 1 – ПАРТИЈА 2 MAKLER (21.06.2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -32-2018-ОС – УГОВОР 1 – ПАРТИЈА 3 PROMEDIA (21.06.2018.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 32-2018-A1-ОС -партије 1,2,3,4(20-06-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2018-А1 – ОС партија 4 (18.06.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2018-А1 – ОС партија 1 (18.06.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2018-А1 – ОС партија 2 (18.06.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 32-2018-А1 – ОС партија 3 (18.06.2018.)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 32-2018-ОС (25-05-2018)

позив за подношење понуде -32-2018-ОС (25-05-2018)

31-2018-Б – Услуге одржавања  Heliant i Moneo информационог система   (за 12 месеци)

Обавештење О Закљученом Уговору-31-2018-B(08-06-2018)

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 31-2018-B(01-06-2018)

конкурсна документација 31-2018-B (23-05-2018)

Позив за подношење понуде- 31-2018-B (23-05-2018)

30-2018-Б-ОС – ДЕФИБРИСАНА КРВ ОВНА ИЛИ КОЊА –  ( оквирни споразум )

Обавештење о закљученом уговору- 30-2018-A1 (13.06.2018)

7- ODLUKA O DODELI UGOVORA 30-2018-A1(01-06-2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 30-2018-Б-ОС (23-05-2018)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- 30-2018-Б-ОС -ИЗМЕНА(23-05-2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- 30-2018-A1(22-05-2018)

Позив за подношење понуде 30-2018-A1(22-05-2018)

29-2018-Б-ОС  СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС  ( НА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ)

Обавештење О Закљученом Уговору 29-2018-B-OC УГОВОР 2(31-08-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 29-2018-B-OC УГОВОР 1(31-08-2018)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1 (11.06.2018.)
конкурсна документација . одржавање мед.опреме-29-2018-Б-ОС-исправка(21-05-2018)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-29-2018-Б-ОС (18-05-2018)

позив за подношење понуде – 29-2018-Б-ОС(18-05-2018)

28-2018-A1-ОС – УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 2

Обавештење О Закљученом Уговору 28-2018-OС – ПАРТИЈА 3 – UGOVOR 1(16-07-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 28-2018-OС – ПАРТИЈА 2 – UGOVOR 1(06-07-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 28-2018-OС – ПАРТИЈА 9 – UGOVOR 1(25-06-2018)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 28-2018-A1(25-06-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 28-2018-А1 – ОС партија 3(21-06-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 28-2018-А1 – ОС партија 1(21-06-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 28-2018-А1 – ОС партија 2 (21-06-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 28-2018-А1-ОС партија 9,11 TRIVAX(21.06.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 28-2018-А1 – ОС партија 4 INEL(21.06.2018.)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-28-2018-А1-ОС

позив за подношење понуде – 28-2018-А1-ОС

27-2018-A3 –преговарачки  поступак  САНИТЕТСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  Партија   :  vacutaineri 

 

Обавештење О Закљученом Уговору 1 -27-2018-OС -(15.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору 1 -27-2018-OС -(30-05-2018)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – 27-2018-A3(15-05-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 27-2018-А3-OS814-05-2018)

 КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 27-2018-ОС(07-05-2018)

позив за подношење понуде .-27-2018-A3(07-05-2018)

26-2018-A1 САНИТЕТСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  

Обавештење О Закљученом Уговору -26-2018-ОС – UGOVOR 3 – PARTIJA 4,11-GOSPER(12-09-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -26-2018-ОС – UGOVOR 2 – PARTIJA 7-CELTIS (16.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -26-2018-ОС – UGOVOR 2 – PARTIJA 6-INEL MEDIK (16-07-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -26-2018-ОС – UGOVOR 2 – PARTIJA 4,11-GOSPER(26-06-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -26-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 7-CELTIS (22.06.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -26-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 6-INEL MEDIK (22.06.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -26-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 4,11-GOSPER (22.06.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -26-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 3-PAROCO (22.06.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -26-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 2-MAGNA PHARMACIJA (22.06.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -26-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 1-PAN STAR (22.06.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -26-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 10-LAVIEFARM (22.06.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 26-2018-А1 – ОС партија 1

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 26-2018-А1 – ОС партија 2

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 26-2018-А1 – ОС партија 4

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 26-2018-А1 – ОС партија 6

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 26-2018-А1 – ОС партија 3,9

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 26-2018-А1 – ОС партија 7

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 26-2018-А1 – ОС партија 10

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 26-2018-А1 – ОС партија 11

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1(23-05-2018)

позив за подношење понуде  -26-2018-ОС (11-05-2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 26-2018-ОС (11-05-2018)

25-2018-A3 преговарачки  поступак   УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ПОДНИХ ОБЛОГА И ПОДОВА

Обавештење О Закљученом Уговору -25-2018-Б(14-05-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 25-2018-A3(08-05-2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 25-2018-A3

24-2018-A1 – OС –ЛАБОРАТОРИЈСКИ  МАТЕРИЈАЛ  ВЕЗАН ЗА АПАРАТЕ  ЈН ( оквирни споразум )

Обавештење О Закљученом Уговору 3 -24-2018-OС – ПАРТИЈА 1-3 (15.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору 2 -24-2018-OС – ПАРТИЈА 1-3(16-07-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -24-2018-OС – ПАРТИЈА 4 (13.06.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -24-2018-OС – ПАРТИЈА 1-3 (13.06.2018.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – партија 1-4 (28-05-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 7-2018-А1 – ОС партија 4(24-05-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 7-2018-А1 – ОС партија 1

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 7-2018-А1 – ОС партија 2

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 7-2018-А1 – ОС партија 3

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 24-2018-ОС(03-05-2018)

позив за подношење понуде .-24-2018-ОС (03-05-2018)

23-2018-б ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  ЗА МАЦЕРАТОР

Обавештење О Закљученом Уговору -23-2018-ОС815-05-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 23-2018-B(08-05-2018)

Позив за подношење понуда.- 23-2018-B4 – (27.04.2018.)
KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 23-2018-B(27.04.2018.)

22-2018-Б-Услуга  одржавања хигијене специјалних подних облога и подова у  простору Опште болнице Врбас  

 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 22-2018-Б(03-05-2018)

Позив за подношење понуда.- 22-2018-Б (25-04-2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 22-2018-Б –(25-04-2018)

21-2018-A3 –Преговарачки поступак јавне набавке  ЛАБОРАТОРИЈСКИ  МАТЕРИЈАЛ  ВЕЗАН ЗА АПАРАТЕ

Обавештење О Закљученом Уговору -21-2018-A3-partija 1-2(29-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -21-2018-A3-partija 1-1(16-04-2018)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 21-2018-A3- партија 1,2(16-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 7-2018-А1 – ОС партија 2(12-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 7-2018-А1 – ОС партија 1(12-04-2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 21-2018-ОС(04-04-2018)

 

20-2018-A1 САНИТЕТСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИJAЛ

 

Обавештење О Закљученом Уговору-2 -20-2018-ОС – UGOVOR 3 – PARTIJA 1 (21.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 2 – PARTIJA 8 (16.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 2 – PARTIJA 12(11-07-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 2 – PARTIJA 9 (21.06.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору-2 -20-2018-ОС – UGOVOR 2 – PARTIJA 10(13.06.2018)

Обавештење О Закљученом Уговору-2 -20-2018-ОС – UGOVOR 2 – PARTIJA 1 (13.06.2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 13(15-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 1(15-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 2(15-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 4(15-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 5(15-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 7(15-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 8(15-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 9(15-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 10(15-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -20-2018-ОС – UGOVOR 1 – PARTIJA 12(15-05-2018)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – 20-2018-A1-ОС -партије 1,2,4,5,7,8,9,10,12,13(08-05-2018)

Обавештење о обустави поступка јавне набавке(08-05-2018)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 20-2018-ОC- партије 3,6,11 (30.04.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 20-2018-А1 – ОС партија 1 (30.04.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 20-2018-А1 – ОС партија 2 (30.04.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 20-2018-А1 – ОС партија 4 (30.04.2018.)
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 20-2018-А1 – ОС партија 5 (30.04.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 20-2018-А1 – ОС партија 7 (30.04.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 20-2018-А1 – ОС партија 8 (30.04.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 20-2018-А1 – ОС партија 9 (30.04.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 20-2018-А1 – ОС партија 10 (30.04.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 20-2018-А1 – ОС партија 12 (30.04.2018.)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 20-2018-А1 – ОС партија 13 (30.04.2018.)

 КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 20-2018-ОС-измена 3(05-04-2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 20-2018-ОС-измена 2 (04-04-2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 20-2018-ОС-измена 1 (02-04-2018)

позив за подношење понуде .-20-2018-ОС (30-03-2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 20-2018-ОС (30-03-2018)

19-2018-Б –СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ  –   за период од  6 месеци

Обавештење О Закљученом Уговору -19-2018-B PARTIJA 2(14-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -19-2018-B PARTIJA 1(14-05-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 19-2018-B-partija 2(16-04-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 19-2018-B-partija 1 (16-04-2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 19-2018-Б( 30.03.2018)
позив за подношење понуде .- 19-2018-Б (30.03.2018.)

18-2018А1  –ЕНДОУРОЛОШКИ СЕТ

Обавештење о закљученом уговору-18-2018-А1 ( 26.04.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

18-2018-А1 –Конкурсна документација ОБ Врбас – ЕНДОУРОЛОШКИ СЕТ 18-2018-А1- измена 1(12-04-2018)

питање и одговор 1( 12-04-2018)

Конкурсна документација ОБ Врбас – ЕНДОУРОЛОШКИ СЕТ 18-2018-А1(23-03-2018)

позив за подношење понуде .- 18-2018-A1(23-03-2018)

17-2018-A1  –ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија11(14-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 1

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 2

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 3

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 4

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 5

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 6

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 7

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 8

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 9

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 10

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 12

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 13

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 15

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 16

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 17

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 18

Обавештење о обустави поступка јавне набавке(08-05-2018)

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1-ПАРТИЈА 7-(26.04.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 1-(18-04-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 2-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 4-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 5-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 6-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 7-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 8-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 9-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 10-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 11-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 12-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 13-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 15-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 16-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 17-

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 18-

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија11 (26.04.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17-2018-А1 – ПАРТИЈА 8 (26.04.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -17-2018-А1 партија 9 (26.04.2018.)

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР – 2 (27-03-2018)

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР- 1  (27-03-2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 17-2018-А1 -ИЗМЕНА 1 (23-03-2018)

позив за подношење понуде .- 17-2018-A1(20.03.2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- 17-2018-A1(20-03-2018)

16-2018- A3-ОС -Преговарачки поступак јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА И РАДОВА -ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

Обав. О Закљ. Уг.-4-partija 2 (28.09.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -16-2018-ОС partija 2-3(02-09-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору-4 -16-2018-ОС partija 1-4 (15.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -16-2018-ОС partija 2-1

Обавештење О Закљученом Уговору -16-2018-ОС partija 1-3(25-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -16-2018-ОС partija 1-2(04-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -16-2018-ОС partija 1-1(10-04-2018)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – партија 1-2(23-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 16-2018-А3 – ОС партија 2(14-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 16-2018-А3 – ОС партија 1(14-03-2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 16-2018-A3-OС

15-2018-Б  Услуге- Израда предмера и предрачуна за санацију и адаптацију санитарних чворова на свим етажама (Су+П+2+Пк) у свим ламелама А, Б, Ц И Д, ургентног и пријемног одељења , лифтова и улазне па

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 15-2018-Б(22-03-2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – 15 -2018-Б(08-03-2018)

позив за подношење понуде – 15-2018-Б(08-03-2018)

14-2018-A3 – Преговарачки поступак јавне набавке  ИМПЛАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ ЈН БР.14-2018-A3

Oдлука о измени уговора о јавној набавци NARCISUS – (08.11.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -14-2018-A3 -партија 5(15-03-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -14-2018-A3 -партија 3(15-03-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -14-2018-A3 -партија 4(15-03-2018)

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 14-2018-A3 -PARTIJA 3 (13-03-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 14-2018-A3 -PARTIJA 4 (13-03-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 14-2018-A3 -PARTIJA 5(13-03-2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 14-2018-A3

13-2018-Б  ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „СЛИС“  (НА ПЕРИОД ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ) 13-2018-Б

Обавештење О Закљученом Уговору -13-2018-Б (16-04-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2018-B-(26-03-2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – 13 -2018-Б(02-03-2018)

позив за подношење понуде – 13-2018-Б(02-03-2018)

12-2018-A1-ОС –

НАБАВКА УСЛУГА ПОПРАВКЕ  И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 12-2018-А1 -ОС (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ПЕРИОД ОД 2 (ДВЕ ) ГОДИНЕ)

Обавештење О Закљученом Уговору 12-2018-OС – ПАРТИЈА 9 – UGOVOR 4 (31-08-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 3-2018-OС – ПАРТИЈА 14(21.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору 6 DEM-2018-OС – ПАРТИЈА 6-7 (21.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору 7 DEM-2018-OС – ПАРТИЈА 6-7 (21.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору 12-2018-OС – ПАРТИЈА 14 – UGOVOR 2(16-07-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 2 -12-2018-OС – ПАРТИЈА 6-7 (16-07-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 3-2018-OС – ПАРТИЈА 1-5 (13.06.2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 1-2018-OС – ПАРТИЈА 1-5 – UGOVOR 2 (25-05-2018)
Обавештење О Закљученом Уговору 1-2018-OС – ПАРТИЈА 2 – UGOVOR 1(25-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 1-2018-OС – ПАРТИЈА 18 – UGOVOR 2(25-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 1-2018-OС – ПАРТИЈА 9 -UGOVOR 3(25-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 1-2018-OС – ПАРТИЈА 18 – UGOVOR 1(14-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 1-2018-OС – ПАРТИЈА 9 – UGOVOR 2(14-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 1-2018-OС – ПАРТИЈА 9(14-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 1-2018-OС – ПАРТИЈА 14 – UGOVOR 1(14-05-2018)

Обавештење о обустави поступка јавне набавкe (26-04-2018)

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму 1(26-04-2018)

питања и одговори 7 (24.04.2018.)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-12-2018-А1-ОС- измена 7(24.04.2018.)

Kонкурсна документација . одржавање мед.опреме-12-2018-А1-ОС- измена 6а-1 (20.04.2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда пaртија-10-1 (20.04.2018)

Одлука о наставку поступка – партија 10 (20.04.2018)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 12-2018-OС (05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 1(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 2(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 3(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 4(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 5(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 6(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 7(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 8(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 9(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 12(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 14(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 16(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 17(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 18(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 22(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 23(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 26(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 28(05-04-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 12-2018-А1 – ОС партија 30(05-04-2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-3(21-03-2018)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-12-2018-А1-ОС- измена 6а(21-03-2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-2(16-03-2018)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-12-2018-А1-ОС- измена 5(16-03-2018)

питања и одговори 6 (16-03-2018)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-12-2018-А1-ОС- измена 4(15-03-2018)

питања и одговори 6(15-03-2018)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-12-2018-А1-ОС- измена 3(13-03-2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(13-03-2018)

питања и одговори 5 (12-03-2018)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту -партија 10

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-12-2018-А1-ОС -измена 2 (09-03-2018)

питања и одговори 4(09-03-2018)

питања и одговори 3(08-03-2018)

питања и одговори 2(08-03-2018)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-12-2018-А1-ОС – измена 1 (07-03-2018)

питања и одговори 1(07-03-2018)

конкурсна документација . одржавање мед.опреме-12-2018-А1-ОС ( 01.03.2018.)

позив за подношење понуде – 12-2018-А1-ОС (01.03.2018.)

11-2018-Б СИТАН КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, за период од  6 месеци

Обавештење О Закљученом Уговору -11-2018-Б(22-03-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 11-2018-B-(14-03-2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 11-2018-Б (27-02-2018)


позив за подношење понуде .- 11-2018-Б (27-02-2018)

10-2018-Б-ОС – НАБАВКА УСЛУГА И РАДОВА – ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – партија 2

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – партија 1

 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 10-2018-Б-ОС(07-03-2018)

 КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 10-2018-Б-ОС (21.02.2018

позив за подношење понуде – 10-2018-Б-ОС(21.02.2018.)

9-2018-A1 – ОСТАЛИ  УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење О Закљученом Уговору -9-2018-A1 ПАРТИЈА 4(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -9-2018-A1 ПАРТИЈА 1(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -9-2018-A1 ПАРТИЈА 2(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -9-2018-A1 ПАРТИЈА 3(02-04-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 9-2018-A1 партија 1 (15-03-20189
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 9-2018-A1 -partija 2(15-03-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 9-2018-A1 -partija 3(15-03-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 9-2018-A1 -partija 4  (15-03-2018)

питање 1 (26.02.2018.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 9-2018-A1 (20.02.2018.)

позив за подношење понуде .- 9-2018-A1 (20.02.2018.)

8-2018-Б – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И ОДГОВОРНОСТИ  ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

Обавештење О Закљученом Уговору -8-2018-Б(13.03.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 8-2018-Б(07-03-2018)

позив за подношење понуде .- 8-2018-б (27-02-2018)

ОСИГУРАЊЕ – КОНК ДОК – 8-2018-Б(27-02-218)

7-2018-OС  – ЛАБОРАТОРИЈСКИ  МАТЕРИЈАЛ  ВЕЗАН ЗА АП

Обавештење О Закљученом Уговору -7-2018-A1-partija 4-2(13.06.2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -7-2018-A1-partija 2-2(21-05-218)

Обавештење О Закљученом Уговору -7-2018-A1-partija 5 -3(14-05-2018)

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – партија 3,6(26-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -7-2018-A1-partija 1-2 (26.04.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -7-2018-A1-partija 4-1(27-03-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -7-2018-A1-partija 1-1 (27-03-2018)
Обавештење О Закљученом Уговору -7-2018-A1-partija 2-3

Обавештење О Закљученом Уговору -7-2018-A1-partija 2-1 (27-03-2018)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – партија 1,2,4,6(19-03-2018)

 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 7-2018-OS- партије3,6(13-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 7-2018-А1 – ОС партија 5(13-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 7-2018-А1 – ОС партија 1(13-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 7-2018-А1 – ОС партија 2(13-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 7-2018-А1 – ОС партија 4(13-03-2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 7-2018-ОС– измењена конк.док.(02-03-2018)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(02-03-2018)

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 7-2018-ОС (14.02.2018.)
позив за подношење понуде .-7-2018-ОС (14.02.2018.)

6-2018-ОС – САНИТЕТСКИ  ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Обав. О Закљ. Уг. 3 – ПАРТИЈА 1 (28.09.2018.)

Обав. О Закљ. Уг. 3 – ПАРТИЈА 3 (28.09.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС -2 УГОВОР- ПАРТИЈА 18 (21.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору 3 – ПАРТИЈА 19 (21.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору-6-2018-OС – ПАРТИЈА 9 – УГОВОР 4 (16.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС -2- ПАРТИЈА 13 (15.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору-3 -6-2018-OС – ПАРТИЈА 11 (15.08.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору 3 -6-2018-OС – ПАРТИЈА 6(16-07-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 2 -6-2018-OС – ПАРТИЈА 1

Обавештење О Закљученом Уговору 2 -6-2018-OС – ПАРТИЈА 2

Обавештење О Закљученом Уговору 2 -6-2018-OС – ПАРТИЈА 3

Обавештење О Закљученом Уговору 2 -6-2018-OС – ПАРТИЈА 6

Обавештење О Закљученом Уговору 2 -6-2018-OС – ПАРТИЈА 14

Обавештење О Закљученом Уговору-2 -JN 6-2018-OС – ПАРТИЈА 4(13.06.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 5-10 – УГОВОР 3 (15.05.2018.)
Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 9 – УГОВОР 2 (10.05.2018.)
Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 5-10 – УГОВОР 2(13.04.2018.)

Обавештење о обустави поступка јавне набавке(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 1(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 2(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 3(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 4-7(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 5-10(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 6(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 8-20(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 9(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 11(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 12(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 13(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 14(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 16(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 17(02-04-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -6-2018-OС – ПАРТИЈА 19(02-04-2018)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – партија 1-20 (28-03-2018)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 6-2018-OS- партијa 15(22-03-2018)

 ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 20(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 1(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 2(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 3(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 4(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 5(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 6(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 7(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 8(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 9(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 10(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 11(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 12(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 13(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 14(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 16(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 17(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 18(16-03-2018)

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 6-2018-А1 – ОС партија 19(16-03-2018)

питање и одговор 3(28.02.2018.)

питање и одговор 2(28.02.2018.)

питање 1

КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 6-2018-ОС– ИЗМЕНА (26.02.2018.)
позив за подношење понуде 6-2018-ОС (14.02.2018.)
КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 6-2018-ОС (14.02.2018.)

5-2018-A1 –УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ ЈН

Обавештење О Закљученом Уговору -5-2018-A1- partija 4(19-03-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -5-2018-A1- partija 1(19-03-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -5-2018-A1- partija 2(19-03-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -5-2018-A1- partija 3(19-03-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 5-2018-А1 партија 4(07-03-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 5-2018-А1 партија1(07-03-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 5-2018-А1 партија 2(07-03-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 5-2018-А1 партија 3 (07-03-2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 5-2018-A1 (12.02.2018.)
позив за подношење понуде .- 5-2018-A1 (12.02.2018.)

4-2018-A1 – ИМПЛАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – партија 5(12-03-2018)

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – партија 3(12-03-2018)

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – партија 4(12-03-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -4-2018-A1 -партија 2(09.03.2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -4-2018-A1 -партија 1 (09.03.2018)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 4-2018-A1- партије3,4,5(06-03-2018)

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2018-А1 партија 2- (06-03-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2018-А1 партија1- (06-03-2018)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 4-2018-А1- ИЗМЕНА
(19.02.2018.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- 4-2018-A1 (12.02.2018.)

позив за подношење понуде .- 4-2018-A1 (12.02.2018.)

3-2018-Б – СИТАН КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  –   за период од  6 месеци

Обавештење о обустави поступка јавне набавке (23.02.2018.)

позив за подношење понуде .- 3-2018-Б (09.02.2018.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 3-2018-Б (09.02.2018.)

2-2018-А1 – ТРАНСФУЗИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – 2-2018-A1

Обавештење О Закљученом Уговору -2-2018-A1(12-03-2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2-2018-A1

питање-1 /14.02.2018.

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 2-2018-A1(08.02.2018)

позив за подношење понуде .- 2-2018-A1(08.02.2018.)

1-2018-ОС  – ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА

Обавештење О Закљученом Уговору -1-2018-ОС 9-10- УГОВОР 4 (31-08-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору 2 -1-2018-ОС- партија 6(17-07-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -2-2018-ОС 10 (21.06.2018.)

Обавештење О Закљученом Уговору -1-2018-ОС 1-5 – ugovor 2 (15-05-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -1-2018-ОС 1-5 – ugovor 3 (15-05-2018)

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – партија 8 (26-3-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -1-2018-ОС 9-10(26-03-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -1-2018-ОС 1-5(26-03-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -1-2018-ОС 6 (26-03-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -1-2018-ОС 7(26-03-2018)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – партија 1-10(14-03-2018)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА1 -2018-ОС – ПАРТИЈА 8(02.03.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1-2018-ОС – ПАРТИЈА 1(02.03.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1-2018-ОС – ПАРТИЈА 2(02.03.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1-2018-ОС – ПАРТИЈА 3(02.03.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1-2018-ОС – ПАРТИЈА 4(02.03.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1-2018-ОС – ПАРТИЈА 5(02.03.2018)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1-2018-ОС – ПАРТИЈА 6(02.03.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1-2018-ОС – ПАРТИЈА 7(02.03.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1-2018-ОС – ПАРТИЈА 9(02.03.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1-2018-ОС – ПАРТИЈА 10(02.03.2018.)

ДЕЗИНФЕКЦИЈА- КОНК.ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – 1-2018-ОС (08.02.2018.)

позив за подношење понуде .- 1-2018-ОС (08.02.2018.)