Јавне набавке 2017.

План ЈН 2017 – ОБ Врбас

Прва измена плана ЈН 2017 – ОБВ

Друга измена ПЛАНА ЈН 2017 – ОБВ

Трећа измена плана ЈН  2017 -ОБВ

Четврта измена ПЛАНА ЈН 2017 – OBV

Пета измена Плана JН ОБ ВРБАС 2017 (25.12.2017)

Oдлука-апарат за анестезију 30-2016-А1

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШЕТЊА

претходно обавештење -5 – уградни матер. у ортопедији (12.01.2018.)

Претходно обавештење – 4 – галенски лекови (27.12.2017)

Претходно обавештење -3 дијализа /27.12.2017.)

Претходно обавештење-2-УСЛУГЕ (22.12.2017.)

Претходно обавештење 1 – ДОБРА (22.12.2017.)

39-2017-А1- Набавка резервних делова и услуга уградње зa ЦТ апарат Siemens Somatom Emotion16, серијски број 32331

Обавештење о закљученом уговору – 39-2017-A1 (31.01.2018.)

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 39-2017-A1 (25.01.2018.)

Конкурсна документација ОБ Врбас -поправка ЦТ апарата(25.12.2017)

позив за подношење понуде 39-2017-A1 (25.12.2017.)

38-2017-А1 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ ВЕЗАНИ ЗА АПАРАТЕ

Обавештење о закљученом уговору – 38-2017-A1(13.02.2018.)

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 38-2017-A1 (24.01.2018.)

4 – Конкурсна документација – 38-2017-A1

Позив за подношење понуде 38-2017-A1

37-2017-А1 – Лекови –МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ

Обавештење о закљученом уговору – 37-2017-A1 (30.01.2018.)

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 37-2017-A1 (16.01.2018.)

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 37-2017-A1 ( 04-12-2017)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.. 37-2017-A1 (04-12-2017)

36- 2017-А3 – Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку – Лекови са листе Д

Обавештење О Закљученом Уговору -36-2017-A3 – INO PHARM (29.12.2017.)

Обавештење О Закљученом Уговору -36-2017-A3 – FARMALOGIST (29.12.2017.)

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда- PARTIJA 8

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда- PARTIJA 1

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда- PARTIJA 2

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда- PARTIJA 3

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда- PARTIJA 4

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда- PARTIJA 5

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда- PARTIJA 6

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда- PARTIJA 7

4 -КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 36-2017-A3 (04-12-2017)

Обавештење о покретању поступка без објављивања 36-2017-A3 (11.12.2017.)

35-2017-А1 – Лекови –Д ЛИСТА -ВИНБЛАСТИН

Обавештење о закљученом уговору – 35-2017-A1(30.01.2018.)

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 35-2017-A1 (16.01.2018.)

4 –КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА– 35-2017-A1 (04-12-2017)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.. 35-2017-A1 (04-12-2017)

27-2017-A1 –ЕНЕРГЕНТИ

Обавештење О Закљученом Уговору -27-2017-A1- ПАРТИЈА 2 (27.12.2017.)

Обавештење О Закљученом Уговору -27-2017-A1- ПАРТИЈА 1 (27.12.2017.)

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 27-2017-A1 partija 2(13.12.2017.)

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 27-2017-A1 partija 1(13.12.2017.)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 4 (28.11.2017.)

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 27-2017-A1 -ИЗМЕНА 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 1-2

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 27-2017-А1 – ИЗМЕЊЕНА

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 27-2017-А1

Позив за подносење понуде… 27-2017-А1

34-2017-A3 –САНИТЕТСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  ВЕЗАНО ЗА АПАРАТ VIDAS – РН.БР.ЈН. 34-2017-А3 -преговарачки поступак без објављивања  позива за подношење понуда

Обавештење О Закљученом Уговору -34-2017-A3  (22.12.2017.)

Одлука о додели уговора(06-12-2017)

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда (06-12-2017)

4 – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 34-2017-A1

Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда 34-2017-A3

33-2017-ОС – ХРАНА

Обавештење О Закљученом Уговору -33-2017-A1 – уговор 4(21-09-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -33-2017-A1 – уговор 3 (21-06-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -33-2017-A1 – уговор 2 (20-03-2018)

Обавештење О Закљученом Уговору -33-2017-A1(27.12.2017.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму (07.12.2017.)

Позив за подношење понуде. 33-2017-OС

КОНК. ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – ХРАНА 33-2017-ОС

32-2017-Б Услуге одржавања  Heliant i Moneo информационог система

Обавештење о закљученом уговору-32-2016-Б

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 32-2017-Б 

Конкурсна документација – 32-2017-B

Позив за подношење понуда- 32-2017-B

31-2017-A1 Лекови са листе Д

Обавештење О Закљученом Уговору- 31-2017-A1 – ПАРТИЈА 5 (12.12.2017.)

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 31-2017-A1

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 31-2017-а1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ. 31-2017-A1

4 -КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 31-2017-A1 -исправљена

30-2017-Б  Услуге збрињавања отпада који има карактер опасног отпада

Обавештење о закљученом уговору -30-2017-Б (24.11.2017)

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 30-2017-B

Конкурсна документација – 30-2017-B 

Позив за подношење понуде.- 30-2017-B

29-2017-Б  УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРИЈЕ ЗА СМЕШТАЈ РЕНТГЕНСКОГ АПАРАТА 

Обавештење о закљученом уговору-29-2017-B

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 29-2017-B

4 – Kонкурсна документација – 29-2017-B

Позив за подношење понуде – 29-2017-B 

28-2017- Б – Услуга  одржавања хигијене специјалних подних облога и подова у  простору ОПШТЕ БОЛНИЦЕ – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА

Обавештење о закљученом уговору-28-2017-B

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 28-2017-B

Конкурсна документација – 28-2017-B 

Позив за подношење понуда за услуге чишћења

21-2017-А1-ХИРУРШКИ КОНЦИ

Обавештење о закљученом уговору- 21-2017-а1 партија 1(22.12.2017.)

Обавештење о закљученом уговору- 21-2017-а1 партија 2(22.12.2017.)

Обавештење о закљученом уговору- 21-2017-а1 партија 3(22.12.2017.)

Обавештење о закљученом уговору- 21-2017-а1 партија 4(22.12.2017.)

Обавештење о закљученом уговору- 21-2017-а1 партија 5(22.12.2017.)

Обавештење о закљученом уговору- 21-2017-а1 партија 6(22.12.2017.)

Обавештење о закљученом уговору- 21-2017-а1 партија 7(22.12.2017.)

Обавештење о закљученом уговору- 21-2017-а1 партија 8(22.12.2017.)

Обавештење о закљученом уговору- 21-2017-а1 партија 9(22.12.2017.)

Обавештење о закљученом уговору- 21-2017-а1 партија 11(22.12.2017.)

Обавештење о закљученом уговору- 21-2017-а1 партија 12(22.12.2017.)

одлука -партија 1

одлука – партија 2

одлука – партија 3

одлука – партија 4

ОДЛУКА  – ПАРТИЈА 5

одлука – партија 6

одлука – партија 7

одлука – партија 8

одлука – партија 9

одлука – партија 11

ОДЛУКА  – ПАРТИЈА 12

одлука о обустави – партија 10

4 – Конкурсна документација 21-2017-A1

Позив за подношење понуде хируршки конци

САНИТЕТСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 26-2017-A1

 

 

Обавештење о закљученом уговору- 26-2017-А1- партија 2

Обавештење о закљученом уговору- 26-2017-А1- партија 3

Обавештење о закљученом уговору- 26-2017-А1- партија 4

Обавештење о закљученом уговору- 26-2017-А1- партија 6

Обавештење о закљученом уговору- 26-2017-А1- партија 7

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 26-2017-А1-ПАРТИЈА 1

ЗАКЉУЧАК О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ – 26-2017-А1 партија 1(23.11.2017.)

ОДЛУКА – ПАРТИЈА 5 – ОБУСТАВА (14.11.2017.)

ОДЛУКА – ПАРТИЈА 1 (14.11.2017.)

ОДЛУКА – ПАРТИЈА 2(14.11.2017.)

ОДЛУКА – ПАРТИЈА 3 (14.11.2017.)

ОДЛУКА – ПАРТИЈА 4 (14.11.2017.)

ОДЛУКА – ПАРТИЈА 6 (14.11.2017.)

ОДЛУКА – ПАРТИЈА 7 (14.11.2017.)

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 26-2017-А1

 Позив за подношење понуде….. 26-2017-А1

Питање РН. БР. ЈН. 26-2017-А1 (1)

Одговор РН. БР. ЈН. 26-2017-А1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – САНИТЕТСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – РН.БР.ЈН. 26-2017-А

Санитетски и лабораторијски потрошни материјал, РН. БР. ЈН. 26-2017-А1 – Питање и одговор

4 –Измењена КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 26-2017-А1

25-2017-Б   МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Обавештење о закљученом говору- 24-2017-Б – ПАРТИЈА 2

Обавештење О Закљученом Уговору- 24-2017-Б – ПАРТИЈА 1

Одлука о додели говора партија 1.

Oдлука о додели уговора – партија 2.

Одлука о додели уговора – партија 3.

 4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 25-2017-B

 Позив за подношење понуде… 25-2017-B

24-2017-Б КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о закљученом уговору- 24-2017-Б – ПАРТИЈА 3 (21.11.2017.)

Обавештење о закљученом уговору- 24-2017-Б – ПАРТИЈА 2 (21.11.2017.)

8 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 24-2017-ПАРТИЈА 1

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 24-2017-Б пАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 24-2017-Б пАРТИЈА 3

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 24-2017-Б

Позив за подношење понуде… 24-2017-Б

19-2017-А1 – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Обавештење о закљученом уговору-19-2017-B -патија 2 (29-03-2018)

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 19-2017-А1 – ПАРТИЈА 2(14-03-2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(02-03-2018)

КОНКУРСНА ДОК. 19-2017-А1 – ИЗМЕЊЕНА(02-03-2018)

ОДЛУКА О НАСТАВКУ ПОСТУПКА ЈН (02.03.2018.)

Обавештење о закљученом уговору-19-2017-B (27.11.2017.)

Одлука о додели уговора– партија  1
Kонкурсна документација ОБ Врбас – медицинска опрема

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту -мед. опрема- 2

Захтев за додатним појашњењем РН.БР.ЈН. 19-2017-А1

Одговор на питања за УЗ апарат

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту – медицинска опрема

Питање РН БП. ЈН 19-2017-А1

Одговор РН БП. ЈН 19-2017-А1

Измењена конкурсна документација – Партија 1, под тачком 15

Питања РН.БР.ЈН. 19-2017-А1

Одговори РН.БР.ЈН. 19-2017-А1

Обавештење о продужењу рока – МЕДИЦИНСКа ОПРЕМа- РН.БР.ЈН. 19-2017-A1

Измењена конкурсна документација медицинска опрема – партија 1, позиција 15 и 4.1.2. додатни услови

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА

23-2017-A1 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Обавештење о закљученом уговору- 23-2017-Б – ПАРТИЈА 3(24.11.2017)

Обавештење о закљученом уговору- 23-2017-Б – ПАРТИЈА 1(24.11.2017)

Обавештење о закљученом уговору- 23-2017-Б – ПАРТИЈА 2(24.11.2017)

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 23-2017-A1 partija 3

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 23-2017-A1 partija 1

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 23-2017-A1 partija 2-

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 23-2017-А1

ПозивЗаПодносењеПонуде… 23-2017-А1

22-2017-A1 – ЛЕКОВИ СА Д ЛИСТЕ

Обавештење о закљученом уговору– 22-2017-A1(21.11.2017)

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора партија 5

Одлука о додели уговора партија 6

Одлука о додели уговора парија 10

Одлука о додели уговора партија 12

Одлука о обустави поступка

4 -КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 22-2017-A1 -исправљена

питање и одговор

4 -КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 22-2017-A1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.. 22-2017-A1

20-2017- А1 ЛАБОРАТОРИЈА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

Обавештење О Закљученом Уговору- 20-2017-A1 – ПАРТИЈА 1

Обавештење О Закљученом Уговору- 20-2017-A1 – ПАРТИЈА 2

Обавештење О Закљученом Уговору- 20-2017-A1 – ПАРТИЈА 3

Обавештење О Закљученом Уговору- 20-2017-A1 – ПАРТИЈА 5

Обавештење О Закљученом Уговору- 20-2017-A1 – ПАРТИЈА 8

Обавештење О Закљученом Уговору- 20-2017-A1 – ПАРТИЈА 9

Обавештење О Закљученом Уговору- 20-2017-A1 – ПАРТИЈА 11 

Обавештење О Закљученом Уговору- 20-2017-A1 – ПАРТИЈА 12

одлука о додели уговора – партије 12

одлука о додели уговора – партија 11

одлука о додели уговора – партија 9

одлука о додели уговора – партија 8

одлука о додели уговора – партија 5

одлука о додели уговора – партија 3

одлука о додели уговора – партија 1

 4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 20-2017-А1 СА ИЗМЕНОМ

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 20-2017-А1

ПозивЗаПодносењеПонуде… 20-2017-А1

Питање и одговор

Питање и одговор 2

Питање и одговор 3

Питање и одговор 4

Питање и одговор 5

 

18-2017- А1 ТРАНСФУЗИЈА

Обавештење о закљученом уговору- 18-2017-А1 ПАРТИЈА 5

 Обавештење о закљученом уговору – 18-2017-А1 ПАРТИЈА 2

 Обавештење о закљученом уговору – 18-2017-А1 ПАРТИЈА 3

 Обавештење о закљученом уговору – 18-2017-А1 ПАРТИЈА 4

 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- ПАРТИЈА 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- ПАРТИЈА 4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- ПАРТИЈА 5

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 18-2017-А1

Позив за подносење понуде… 18-2017-А1

17-2017- А1 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ВЕЗАНО ЗА АПАРАТЕ

Обавештење о закљученом уговору- 17-2017-A1 партија 1

Обавештење 0 закљученом уговору- 17-2017-A1 партија 2

Обавештење о закљученом уговору- 17-2017-A1 партија 3

Обавештење о закљученом уговору- 17-2017-A1 партија 4

Обавештење о закљученом уговору- 17-2017-A1 партија 6

Обавештење о закљученом уговору- 17-2017-A1 партија 7

Обавештење о закљученом уговору- 17-2017-A1 партија 8

Обавештење о закљученом уговору- 17-2017-A1 партија 10

Обавештење о закљученом уговору- 17-2017-A1 партија 11

Обавештење о закљученом уговору- 17-2017-A1 партија 12

Обавештење о закљученом уговору- 17-2017-A1 партија 13

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТ. ПАРТИЈА 5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОБОРА ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЛЕИ УГОВОРА ПАРТИЈА 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 6

ОДЛУКА О ДОДЕЛУ ИГОВОРА ПАРТИЈА 7

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 8

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈA 10

ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА  ПАРТИЈА 11

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 12

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 13

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 17-2017-А1 -СА ИЗМЕНАМА

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 17-2017-А1

ПозивЗаПодносењеПонуде… 17-2017-А1

 

16-2017-А1 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ДЕО 2

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 1

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 2

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 3

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 4

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 5

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 6

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 8

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 9

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 10

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 11

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 12

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 13

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 14

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 15

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 16

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 17

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 18

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 19

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 20

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 21

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 22

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 23

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 24

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 25

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 26

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 27

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 28

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 29

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 30

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 31

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 32

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 33

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 34

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 35

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 36

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 37

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 38

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 40

7 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16-2017-А1 – ПАРТИЈА 41

0питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда- 16-2017-А1

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 16-2017-А1-ИЗМЕЊЕНА 29.08.2017

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 16-2017-А1

Позив за подношење понуде… 16-2017-А1

Питање и одговор 1

Питање и одговор 2

Питање и одговор 3

Питање и одговор 4

Pitanje i odgovor 5

Pitanje i odgovor 6

 

15-2017-Б ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Д

8 – ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 15-2017-B

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 15-2017-Б

ПозивЗаПодносењеПонуде… 15-2017-Б

Питања и одговори

ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА ПОТПИСАН

14-2017-Б ДЕФИБРИСАНА КРВА ОВНА ИЛИ КОЊА

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 14-2017-Б

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 14-2017-Б

ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда- 14-2017-б

ПозивЗаПодносењеПонуде… 14-2017-Б

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 14-2017-Б

13-2017-А1 -МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА   РТГ,ЦР

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 13-2017-Б партија 1

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 13-2017-Б партија 2

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2017-А1 -ПАРТИЈА 1

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 13-2017-А1 -ПАРТИЈА 2

Конкурсна документација 2

ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда 2-

3Обавештење о поднетом захтеву за заштиту -мед. опрема

4 – конк.док. 18.05.2017.

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА –- РН.БР.ЈН. 13-2017-А1

Захтев за појашњење конкурсне документације JН РН.БР. ЈН-19-2017-А1

Одговори JН РН.БР. ЈН-19-2017-А1

12-2017- Б УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА

ОбавестењеОЗакљуценомУговору-12-2017-Б

одлука о додели уговора

ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда

ПозивЗаПодносењеПонуде.- 12-2017-Б

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 12-2017-Б –

11-2017-Б СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 11-2017-Б ПАРТИЈА 1

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 11-2017-Б ПАРТИЈА 2

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 11-2017-Б -ПАРТИЈА 1

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 11-2017-Б -ПАРТИЈА 2

ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда- 2

ПозивЗаПодносењеПонуде… 11-2017-Б

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 11-2017-Б

8-2017-А1 – САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 8-2017-А1 ПАРТИЈА 1

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 8-2017-А1 ПАРТИЈА 2

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 8-2017-А1 ПАРТИЈА 3

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 8-2017-А1 ПАРТИЈА 4

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 8-2017-А1 ПАРТИЈА 5

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 8-2017-А1 ПАРТИЈА 6

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 8-2017-А1 ПАРТИЈА 7

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 8-2017-А1 ПАРТИЈА 8

одлука партија 1

одлука партија 2

одлука партија 3

одлука партија 4

одлука партија 5

одлука партија 6

одлука партија 7

ОДЛУКА ПАРТИЈА 8

ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда- 2

ПозивЗаПодносењеПонуде… 8-2017-А1

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 8-2017-Б

7-2017-Б – ОСИГУРАЊЕ

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 7-2017-

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 7-2017-Б Б

ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда-Пријава -7-2017-Б

4 -конкурсна документација – 7-2016 -Б-

ПозивЗаПодносењеПонуде… 7-2017-Б

6-2017-Б ОСТАЛИ УГРАДНИ У ОРТОПЕДИЈИ

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 6-2017-Б ПАРТИЈА 1

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 6-2017-Б ПАРТИЈА 2

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 6-2017-Б ПАРТИЈА 3

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 6-2017-Б ПАРТИЈА 4

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 6-2017-Б ПАРТИЈА 5

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 6-2017-Б ПАРТИЈА 6

ОДЛУКА – ОСТ.УГРАД. ОРТОПЕДИЈА – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА – ОСТ.УГРАД. ОРТОПЕДИЈА – ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА – ОСТ.УГРАД. ОРТОПЕДИЈА – ПАРТИЈА 3

ОДЛУКА – ОСТ.УГРАД. ОРТОПЕДИЈА – ПАРТИЈА 4

ОДЛУКА – ОСТ.УГРАД. ОРТОПЕДИЈА – ПАРТИЈА 5

ОДЛУКА – ОСТ.УГРАД. ОРТОПЕДИЈА – ПАРТИЈА 6

ПозивЗаПодносењеПонуде… 6-2017-Б

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 6-2017-Б

ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда-Пријава – 6-2017-Б

5-2017-А1 ОРТОПЕДИЈА ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 5-2017-А1- ПАРТИЈА 1

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 5-2017-А1- ПАРТИЈА 2

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 5-2017-А1- ПАРТИЈА 3

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 5-2017-А1- ПАРТИЈА 4

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 5-2017-А1- ПАРТИЈА 5

ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА -УГРАДНИ ПАРТИЈА 1)

ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА -УГРАДНИ ПАРТИЈА 2)

ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА -УГРАДНИ ПАРТИЈА 3)

ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА -УГРАДНИ ПАРТИЈА 4)

ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА -УГРАДНИ ПАРТИЈА 5

ПозивЗаПодносењеПонуде… 5-2017-Б

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 5-2017-Б

4-2017-А1 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 1

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 2

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 3

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 4

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 5

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 6

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 7

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 8

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 9

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 10

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 11

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 12

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 13

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 14

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 15

7 – ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2017-А1 партија 16

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 1

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 2

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 3

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 4

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 5

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 6

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 7

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 8

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 9

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 10

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 11

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 12

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 13

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 14

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 15

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 4-2017-А1- ПАРТИЈА 16

ПозивЗаПодносењеПонуде… 4-2017-А1

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 4-2017-А1

3-2017-Б ХИРУРШКИ КОНЦИ

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 3-2017-Б ПАРТИЈА 1

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 3-2017-Б ПАРТИЈА 2

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 3-2017-Б ПАРТИЈА 3

одлука партија 1

одлука партија 2

одлука партија 3

ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда- 2

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 3-2017-Б

ПозивЗаПодносењеПонуде… 3-2017-Б

2-2017- Б ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 2-2017-Б ПАРТИЈА 1

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 2-2017-Б ПАРТИЈА 2

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 2-2017-Б ПАРТИЈА 3

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 2-2017-БПАРТИЈА 4
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГ. – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ОДОДЕЛИ УГ – ПАРТИЈА 4

ОДЛУКА О ДОДОЕЛИ УГ. – ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГ- ПАРТИЈА 3

ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда- 2

ПозивЗаПодносењеПонуде… 2-2017-Б

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 2-2017-Б

 

 

1-2017-Б ГАЛЕНСКИ ПРЕПАРАТИ

4 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – 1-2017-Б

ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда- 2

ОбавестењеОЗакљуценомУговору- 1-2017-Б

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГ – ГАЛЕНСКИ

ПозивЗаПодносењеПонуде… 1-2017-Б