Донације 2024

OPŠTA BOLNICA VRBAS
Broj:
Dana, 31.12.2023.godine
V R B A S
Na osnovu člana 16. Statuta Opšte bolnice Vrbas, i člana 19.-26. Pravilnika o organizaciji budžetskog računovodstva
Opšte bolnice i člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
za 2023. godinu Inventarska komisija u sastavu: Sabadoš Jelena – predsednik,  Bajor Đula- zamenik predsednika,
Ninić Valentina-član,Jovana Gvozdenović-član,Milenković Mihaela-član,Milica Puzić-član i Milica Eri-član, donosi sledeći:
                                          ZAPISNIK
za druge promene u obimu opreme Opšte bolnice Vrbas na dan 31.12.2023.godine:
1 Kancelarijska stolica Onkološka ambulanta 2 kom.           17.000,00 22.02.2023. Slaviamed doo-Beograd
2 Klima Onkologija 1 kom.           36.990,00 13.04.2023. Kilibarda dr Miloš
3 Kancelarijska stolica Dečje odeljenje 2 kom.           17.000,00 22.02.2023. Slaviamed doo-Beograd
4 Radna fotelja Dečje odeljenje 2 kom.           20.685,60 28.02.2023. Proton System doo-Beograd
5 Klima Kuhinja 1 kom.           85.990,00 27.06.2023. Ako Med doo-Beograd
6 Troetažna pećnica Kuhinja 1 kom.         828.000,00 05.09.2023. Opština Vrbas
7 Električni šporet Kuhinja 1 kom.         540.000,00 06.10.2023. Opština Vrbas
8 Kancelarijska stolica Kuhinja 2 kom.            4.333,34 08.11.2023. Raiffeisen bank
9 Ormar Glavna sestra bolnice 2 kom.           38.139,00 07.02.2023. Richter Gedeon Nyrt-Beograd
10 Frižider Glavna sestra bolnice 1 kom.            9.500,00 28.06.2023. Srajnić Lana- Gl. Sestra bolnice
11 Klima Glavna sestra bolnice 1 kom.           35.700,00 23.11.2023. Opština Vrbas
12 Defibrilator Urgentni prijem 1 kom.      1.020.000,00 02.01.2023. Opština Vrbas
13 Defibrilator Urgentni prijem 2 kom.      1.200.000,00 03.04.2023. RFZO
14 Računar, monitor Urgentni prijem 1 kom.           60.000,00 20.09.2023. Iskrin dr Aleksandar
15 Jednokrilni ormar Urgentni prijem 1 kom.            5.000,00 08.11.2023. Raiffeisen bank
16 Kancelarijska stolica Urgentni prijem 4 kom.            8.666,68 08.11.2023. Raiffeisen bank
17 Kancelarijski sto Urgentni prijem 1 kom.            5.000,00 08.11.2023. Raiffeisen bank
18 Štampač Ginekologija 5 kom.           71.950,00 21.04.2023. Innventa pharma doo-Beograd
19 Klima Ginekologija 1 kom.           35.454,00 19.05.2023. In pharm Co- Beograd
20 Frižider Ginekologija 1 kom.           17.990,00 02.01.2023. 4U Pharma- Beograd
21 Klima Ginekologija 1 kom.           31.490,00 02.01.2023. 4U Pharma- Beograd
22 Klima Ginekologija 1 kom.           33.199,00 14.06.2023. Alkaloid Veledrogerija doo- Beograd
23 Računar Ginekologija 1 kom.           49.200,00 03.10.2023. Salveo doo-Beograd
24 Kuhinjski element sa ugradnom pločom i rernom Neurologija 1 kom.           15.000,00 10.05.2023. Mirović Ivana- sestra Neurologija
25 Kancelarijski sto Pulmologija 1 kom.           31.000,00 22.05.2023. Anonimni donator
26 Ležaj Pulmologija 1 kom.           40.000,00 22.05.2023. Anonimni donator
27 Klima Pulmologija 1 kom.           34.000,00 22.05.2023. Anonimni donator
28 Kancelarijski sto Pulmologija 1 kom.           10.103,00 06.11.2023. Anonimni donator
29 Klub kancelarijski sto Pulmologija 1 kom.            4.000,00 06.11.2023. Anonimni donator
30 Kancelarijski ormar sa policama Pulmologija 1 kom.           10.000,00 06.11.2023. Anonimni donator
31 Kuhinja sa sudoperom Pulmologija 1 kom.           32.760,00 30.11.2023. Anonimni donator
32 Frižider Apoteka 1 kom.           25.400,00 09.06.2023. Samba kafa-Vrbas
33 Lap top Apoteka 1 kom.           38.329,00 12.09.2023. Stiga doo-Beograd
34 Monitor Apoteka 1 kom.           14.999,00 12.09.2023. Stiga doo-Beograd
35 Štampač Apoteka 1 kom.           12.900,00 27.09.2023. Eupharm phc doo-Beograd
36 Klima Uprava-kancelarija direktora 1 kom.           33.990,00 14.06.2023. ATB Pharma doo-S.Kamenica
37 Klima Uprava-sala za satanke na 2 spratu 1 kom.           35.700,00 23.11.2023. Opština Vrbas
38 Klima Psihijatrija 1 kom.           36.999,00 23.06.2023. Udruženje građana-Centar za razvoj zajedništva- Vrbas
39 Klima Anestezija 1 kom.           36.490,00 23.06.2023. Lekari službe Anestezije
40 Kancelarijska stolica Bolnički informacioni sistem 2 kom.           33.000,00 21.06.2023. Prospera doo-Beograd
41 Klima Bolnički informacioni sistem 1 kom.           48.000,00 30.03.2023. PTP Inel doo-N.Sad
42 Kancelarijska stolica Bolnički informacioni sistem 1 kom.           14.725,00 03.10.2023. PTM Šabac
43 Klima Internistička amb. 1 kom.           29.999,00 21.07.2023. ATB Pharma doo-S.Kamenica
44 Klima Interno-trpezarija 1 kom.           35.700,00 23.11.2023. Opština Vrbas
45 Kancelarijska stolica Finansije 1 kom.           14.725,00 03.10.2023. PTM Šabac
46 Kancelarijska stolica-pom. za ekon. Finansije 1 kom.           15.000,00 23.10.2023. Eco trade Niš
47 Kancelarijska stolica Dnevne bolnice 1 kom.           14.725,00 03.10.2023. PTM Šabac
48 Rashladni uređaj za čuvanje krvi Transfuzija 1 kom.         844.311,60 14.11.2023. Opština Srbobran
49 Centrifuga Transfuzija 1 kom.         348.192,00 19.04.2023. Zadužbina Nikole Spasića
50 Aparat za suvo otapanje plazme Transfuzija 1 kom.         863.820,00 19.04.2023. Zadužbina Nikole Spasića
51 Računar Transfuzija 1 kom.           33.865,00 23.10.2023. Vicor doo, Beograd
52 Štampač Transfuzija 1 kom.           12.259,00 23.10.2023. Vicor doo, Beograd
53 Klima Javne nabavke 1 kom.           35.700,00 23.11.2023. Opština Vrbas
54 Klima Higijensko epid.nadzor- načelnik 1 kom.           35.700,00 23.11.2023. Opština Vrbas
55 Klima Neurologija-pregrađena trpezarija 1 kom,           35.700,00 23.11.2023. Opština Vrbas
56 Klima Tehnička služba-načelnik 1 kom.           35.700,00 23.11.2023. Opština Vrbas
57 Ormar trokrilni Urologija 4 kom.           79.960,00 02.01.2023. Pharma S Beograd
58 Ormar dvokrilni Urologija 1 kom.           13.490,00 02.01.2023. Pharma S Beograd
59 Kancelarijska fotelja Urologija 1 kom.           15.990,00 02.01.2023. Pharma S Beograd
60 Računar Urologija 1 kom           22.198,00 14.12.2023. Innventa pharma doo-Beograd
61 Štampač Urologija 2 kom.           35.000,00 14.12.2023. Innventa pharma doo-Beograd
62 Kompjuterski sto Urologija 1 kom.           10.990,00 22.12.2023. Pharma S Beograd
63 Klima Vox 12 Urologija 1 kom.           83.997,00 22.12.2023. Pharma S Beograd
64 Štampač HP Urologija 1 kom.           19.902,00 22.12.2023. Pharma S Beograd
65 Kancelarijska fotelja Operacioni blok 1 kom.            9.990,00 02.01.2023. Pharma S Beograd
66 Klima Laboratorija 1 kom.           50.000,00 04.09.2023. Anonimni donator
67 Klima Ortopedija 1 kom.           31.000,00 11.09.2023. Sestre i tehničari ortopedije
68 Klima Ortopedija 1 kom.           45.000,00 11.09.2023. Doktori ortopedije.
69 Klima Ortopedija 1 kom.           45.000,00 11.09.2023. Richter Gedeon Nyrt-Beograd
70 Klima Ortopedija 1 kom.           60.000,00 11.09.2023. Prof. Dr. Goran Stojiljković
71 Frižider Ortopedija 1 kom.           17.498,00 11.09.2023. Sestre i tehničari ortopedije
72 Kancelarijska stolica Sekretarica 1 kom.           15.000,00 23.10.2023. Eco trade Niš
73 Dvokrilni orman zatvoren Sekretarica 3 kom.           12.000,00 08.11.2023. Raiffeisen bank
74 Dvokrilni orman sa staklenim vratima Sekretarica 2 kom.           10.000,00 08.11.2023. Raiffeisen bank
75 Jednokrilni ormar Sekretarica 1 kom.            5.000,00 08.11.2023. Raiffeisen bank
76 Kancelarijski sto sa 2 korpusa Sekretarica 1 kom.            5.000,00 08.11.2023. Raiffeisen bank
77 Kancelarijska stolica-Ivana Pravna Služba 1 kom.           15.000,00 23.10.2023. Eco trade Niš
UKUPNO:      7.636.094,22
knjigovodstvo