Документи 2024.

2024-ИНФОРМАТОР О РАДУ ОБ ВРБАС (10.04.2024)

ПОСЛОВНИ КОДЕКС ОПШТЕ БOЛНИЦЕ ВРБАС – МАРТ 2024. ГОДИНЕ (02.04.2024)

Извештај за I-XII-2023 финанс-матер.пословању ОБ (01.04.2024)

Извештај за I-XII 2023 год.(01.04.2024)

Директна плаћања (01.04.2024)

План рада интерне ревизије у општој болници Врбас за 2024. годину (27.02.2024.)

Стратешки план рада интерне ревизије у Општој болници Врбас у из Врбаса за период 2024-2026. године (27.02.2024)

 

 

Finansijski plan OB Vrbas 2024 – za UO III IZMENA

Финансијски план ОБ Врбас 2024 – за УО 2. ИЗМЕНА

Finansijski plan OB Vrbas 2024 – I IZMENA

Finansijski plan OB Vrbas 2024