Документи 2022.

Стратешки план ОБ Врбас 2022-2026

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОБ ВРБАС -2022

Завршни рачун ОБ Врбас за 2021. годину

Опрема за 2021 ОБ Врбас – национални интерес

Залихе на дан 31.12.2021. године

Извештај о фин.-матер. пословању за 2021. годину

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ОБ ВРБАС 2021-2024 ГОДИНЕ (27.10.2022)

План деловања са посебним мерама за подстицање и унапређивање родне равноправности за период 01.01.20222.-01.01. 2026. године (30.12.2022.)

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2022 – 6. измена (15.11.2022)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2022 – 5.  измена  (27.10.2022)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2022 – 4.  измена (19.10.2022)

Финансијски план ОБ Врбас -3.  измена (28.09.2022)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2022 – 2. Измена (01.04.2022)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2022 – 1. Измена  (24-02-2022)

Финансијски план за 2022 годину ОБ Врбас