Документи 2019.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОБВ 2019

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2019 ПЕТА ИЗМЕНА (27-12-2019)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2019 ЧЕТВРТА ИЗМЕНА (31-10-2019)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2019 ТРЕЋА ИЗМЕНА (03-09-2019)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2019 ДРУГА ИЗМЕНА (11.07.2019.)

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОБ ВРБАС (26.06.2019.)

ОБ ВРБАС Залихе 31.03.2019. (15.04.2019.)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2019 ПРВА ИЗМЕНА (11.04.2019.)

2018 Биланс прихода и расхода (12.03.2019)

2018 Биланс стања (12.03.2019)

Извештај о фин.мат. пословању за 2018 (12.03.2019)

Извештај о фин.мат.посл. за I-XII 2018 (12.03.2019)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2019. (04.02.2019.)

ПЛАН РАДА ОБ ВРБАС 2019. (04.02.2019.)

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ОБ ВРБАС (04.02.2019.)

ПОПИС ОБ Врбас 31.12.2018. (04.02.2019.)

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ОБ ВРБАС 2018. (04.02.2019.)