Документи – 2018

Правилник о организацији и систематизацији послова ОБВ

Правилник о начину стицања и расподели сопствених прихода ОБ Врбас

План рада ОБ Врбас 2018.

Информатор о раду

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОБ ВРБАС

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ Врбас 2018 V измена (03.01.2019.)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ Врбас 2018 – IV измена (22.10.2018.)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ Врбас 2018 III измена (24.08.2018.)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ Врбас 2018 друга измена (05.07.2018)

Финансијски план ОБ Врбас 2018. – I измена

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОБ ВРБАС 2018.

 

Правилник о изради финансијског плана ОБВ

Правилник о утврђивању елемената запослених у ОБВ

Правилник о репрезентацији ОБВ