Ортопедско-трауматолошка амбуланта са гипсаном

ЛЕКАРИ КОЈИ РАДЕ У АМБУЛАНТИ:

 • Др Петар Ковачевић – спец. ортопедије и трауматологије
 • Др Златко Лаиновић – спец.ортопедије и трауматологије
 • Др Жељко Чуровић – спец. ортопедије и трауматологије
 • Др Жељко Видовић – спец. ортопедије и трауматологије
 • Др Зоран Стојаков – спец. ортопедије и трауматологије
 • Др Милан Миловић – спец. ортопедије и трауматологије
 • Др Надежда Прегун– спец. ортопедије и трауматологије

МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАРИ – ГИПСЕРИ:

 • Бранимир Бошковић
 • Драгомир Вукићевић
 • Драгана Марчић

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У АМБУЛАНТИ:

 • Специјалистички преглед први и контролни
 • Лечење повреда коштано-зглобног система и њихових компликација
 • Дегенеративних и реуматских оболења и других патолошких стања коштано-зглобног система
 • Репозиције, постављање и скидање гипса(велики, средњи, мали)
 • Корекција гипса
 • Превијање
 • Скидање конаца
 • Пункције
 • Инцизије
 • Постављање фиксационог завоја

РАДНО ВРЕМЕ АМБУЛАНТЕ:

 • 07:00 – 15:00

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

 • 021/7954-536