Амбуланте

Амбуланта за ендокринологију, дијабетес и функционалну дијагностику

Амбуланта за инфективне болести

Амбуланта за кардиолошку функционалну дијагностику

Амбуланта логопеда

Амбуланта за максилофацијалну хирургију

Амбуланта за остеодензитометрију

Амбуланта за очне болести

Амбуланта психолога

Амбуланта за пластичну реконструктивну хирургију и опекотине

Амбуланта за преоперативну припрему и терапију бола

Амбуланта социјалног радника

Гастроентерохепатолошка амбуланта са ендоскопијама

Гинеколошка акушерска амбуланта

Дневна болница за хемодијализу

Дерматовенеролошка амбуланта

Нефролошка амбуланта

Неуролошка амбуланта

Општа хируршка амбуланта

Општа интернистичка и кардиолошка амбуланта

ОРЛ амбуланта

Ортопедско-трауматолошка амбуланта са гипсаном

Педијатријска амбуланта

Психијатријска амбуланта

Пулмолошка амбуланта – АТД

Рехабилитација

Уролошка амбуланта