Обавештење: ПРЕДНОСТ ПРИЛИКОМ ЗАКАЗИВАЊА ПРЕГЛЕДА И ЛЕЧЕЊА ЗА ДОБРОВОЉНЕ ДАВАОЦЕ КРВИ

Обавештење – Инструкција у вези добровољних даваоца крви

Обавештење за добровољне даваоце крви

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

 

 

  1. ПРЕДНОСТ ПРИЛИКОМ ЗАКАЗИВАЊА ПРЕГЛЕДА И ЛЕЧЕЊА ИМАЈУ ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ.

 

 

  1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 18. ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ И ОБИМУ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ИЗ ОВАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА И О ПАРТИЦИПАЦИЈИ ЗА 2022.ГОДИНУ („Службени гласник РС“ бр.24/2022) ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ НЕ ПЛАЋАЈУ ПРОПИСАНУ ПАРТИЦИПАЦИЈУ, КАО ЛИЦА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У ПУНОМ ИЗНОСУ, (уз оверену здравствену књижицу и упут) КАДА СУ ДАЛИ КРВ ДЕСЕТ И ВИШЕ ПУТА, ОСИМ ЗА ЛЕКОВЕ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА, КАО И ЗА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА, КАО И ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ КОЈИ СУ ДАЛИ КРВ МАЊЕ ОД ДЕСЕТ ПУТА, ОСИМ ЗА ЛЕКОВЕ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА, КАО И ЗА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА, У РОКУ ОД 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ СВАКОГ ДАВАЊА КРВИ.