ОБАВЕШТЕЊЕ ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У ОКРУЖЕЊУ

ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У ОКРУЖЕЊУ

 

Н/р Директору

 

 

ПРЕДМЕТ:  ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

Поштовани,

 

Обавештавамо Вас овим путем да ће  у Општој болници Врбас, Врбас,  почев од 26.12.2022.године па до 30.12.2022. године, због болести  специјалисте психијатрије запосленог у Општој болници Врбас,  Амбуланта за психијатрију  радити само пре подне од 07,00 до 14,00 часова.

О предњем Вас обавештавамо како бисте обавестили ординирајуће изабране докторе медицине ваше здравствене установе да у наведеном периоду не упућују пацијенте у послеподневним часовима  у ову здравствену установу ради здравствене заштите из домена психијатријских  болести.

Очекујемо Ваше разумевање и поступање у складу са напред наведеним обавештењем.

                     

 

С поштовањем,

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Обрадила:`                                                                                  Попов др Милан

Пословни секретар

Весна Збућновић

 

Доставити: 1. ДЗ Врбас, ДЗ Кула, ДЗ Бачка Паланка, ДЗ Бечеј, ДЗ Бач, ДЗ Мали Иђош, ДЗ Србобран

2.Архива.

ОБ ВРБАС – ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ АМБУЛАНТЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ