Обавештење: У оквиру одељења за физикалну медицину и рехабилитацију, услед измењене епидемиолошке сиуације са CORONA-19 вирусом, почеће са радом и физикална терапија- третмани

ОБАВЕШТЕЊЕ ОБ ВРБАС – ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРЕДМЕТ:  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

 

                     Поштовани пацијенти,

 

Обавештавамо све пацијенте – кориснике здравствене заштите из домена физикалне медицине и рехабилитације, да ће  у Општој болници Врбас, Врбас, осим рада Амбуланте за физикалну медицину,

                     почев од 12.07.2021.године,  у оквиру Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију, услед измењене епидемиолошке сиуације са CORONA-19 вирусом, почети са радом и физикална терапија- третмани (вежбе, струја, ласер……).

Програм рада са пацијентима ускладиће се са свим прописаним епидемиолошким мерама за спречавање ширења епидемије (смањен број пацијената ради обезбеђења достанце).

 

РАДНО ВРЕМЕ : од 07:00 – 14:00 часова, сваки радни дан.

 

Ради обезбеђења примене прописаних мера заштите, и стим у вези редуковног броја истовремено присутних пацијената у просторијама Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију, сачињаваће се листе заказивања пацијената са приоритетним пријемом пацијената са ургентним потребама и стањима (постоперативни третмани, цереброваскуларни инсулти………).

 

 

 

Обрадио: Шошкић Миодраг,дипл.правник                                                                                                                         ДИРЕКТОР

                 Помоћник директора

Др Милан Попов