Решење о додели средстава пo јавном конкурсу за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2021. години

Извод из решења:

Општој болници Врбас, Врбас за набавку:

– шприц перфузионих пумпи (ињектомати) – 10 комада у износу од 1.147.200,00 динара,

– инфузионих волуметријских пумпи – 10 комада у износу од 1.260.000,00 динара,

– видеоларингоскопа са пратећом опремом у износу од 2.958.000,00 динара,

– пацијент монитора са стандардним мерењима – 8 комада у износу од 4.272.000,00 динара,

– пацијент монитора са стандардним мерењима и инвазивним мерењем притиска – 4 комада у износу од 2.520.000,00 динара,

– транспортних пацијент монитора са пратећим материјалом у износу од 1.104.000,00 динара,

– станице за централни мониторинг – 2 комада у износу од 1.865.000,00 динара,

што укупно износи 15.126.200,00 динара.