УНАПРЕЂЕЊА ВЕЗАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБВ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ

У току 2020. године у сектору ИТ дошло је до следећих унапређења које су донеле нове технологије, као и олакшање у општем пословању Опште болнице Врбас:

 

  1. Започета је имплементација новог информационог система LIS везаног за Микробиологију, са циљем поједностављења и побољшања рада у смислу дигитализације и доступности документације везане за микробиолошке анализе. Имплементација је у завршној фази, тренутно се ради на прилагођавању интерфејса.
  2. Набављен је нови базни сервер за ZIS Heliant, пуштен је у продукцију. Омогућио је убрзање рада са подацима везаним за Heliant, као и саму стабилност и безбедност свих података система Heliant.
  3. Имплементиран је RIS, као централна радиолошка платформа у установи, тако да сви подаци везани за радиологију су централизовани на нивоу републике. Сам систем је имплементиран као део ZIS Heliant-a.
  4. Повезани су PAKS-ovi наше установе и КЦ Војводине и Института у Сремској Каменици, тако да сви дигитални радиолошки снимци су доступни и лекарима у Новом Саду уколико је потребан транспорт пацијената ка КЦВ или Институту.
  5. Константна су унапређења на FIS Moneo и ZIS Heliant, у смислу побољшања извештавања како интерног, тако и ка РФЗО-у, тј. Порталу финасија РФЗО-а.

 

Марјан Кертес

Администратор ИС и технологија