ШКОЛА MАМОГРАФИЈЕ И УЛТРАЗВУКА ДОЈКИ; ШКОЛА МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНЦИЈЕ ДОЈКИ; ШКОЛА ПЕРКУТАНЕ БИОПСИЈЕ ДОЈКИ ВОЂЕНЕ УЛТРАЗВУКОМ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (МФ)
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД (ИОРС)
1. ШКОЛА MАМОГРАФИЈЕ И УЛТРАЗВУКА ДОЈКИ
Први термин одржавања: 23.03.-3.04.2020.
Други термин одржавања: 19.10.-30.10.2020.
2. ШКОЛА МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНЦИЈЕ ДОЈКИ
Термин одржавања: 18.05.-29.05.2020.
3. ШКОЛА ПЕРКУТАНЕ БИОПСИЈЕ ДОЈКИ ВОЂЕНЕ УЛТРАЗВУКОМ
Термин одржавања: 21.09.-25.09.2020.
Руководилац: Проф. др Зорица Милошевић
Предавачи и ментори: Проф. др Зорица Милошевић (МФ, ИОРС), Др Владимир Урбан (ИОРС), Др Драгана Павловић-Станковић (ИОРС), Доц. др Душко Дунђерски (МФ), Проф. Небојша Милошевић (МФ), Доц. др Сузана Стојановић Рундић (МФ, ИОРС), Асс. др Марко Бута (МФ, ИОРС) , Мр сц. мед. др Снежана Мијалковић (ГАК)
Школе су намењене лекарима специјалистма радиологије и лекарима на трећој и четвртој години специјализације из радиологије
Информације:
kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs
pipa011@ptt.rs
011 36 36 36 63
011 36 36 36 64