„Недеља за зеленију Војводину“ – акција Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у сарадњи са ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашума“.

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, донела је Декларацију о заштити животне средине у АПВ. У току је „Недеља за зеленију Војводину“ која обухвата озелењавање локалних самоуправа на територији покрајине. Организатор акције „Недеља за зеленију Војводину“ је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у сарадњи са ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашума“.

Акција „Недеља за зеленију Војводину“ је предвиђена током прве недеље децембра месеца, a за потребе Општа болница Врбас опредељено 230 садница црног бора.

 

Све појединости око преузимања или достављања садница биће накнадно достављене.