O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо Вас да ће се  у складу са препорукама  Института за јавно здравље Србије „ Др Милан Јовановић Батут“,  у ОБ Врбас  организовaти истраживање задовољства корисника здравственом заштитом  и задовољства запослених које се у процесу сталног унапређења квалитета рада спроводи у здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите по методологији  Министарства здравља и Института за јавно здравље Србије“ Др Милан Јовановић Батут “ по следећем распореду:

 

  • Испитивање задовољства корисника здравственом заштитом од 25.11. до 29.11. 2019. године у укупном трајању од пет радних дана на

– Интернистичким одељењима (интерна медицина, пулмологија, кардиологија,

гастроентерологија, ендокринологија, нефрологија, неурологија);

– Хируршким одељењима ( хирургија, ортопедија, урологија, офталмологија, ОРЛ);

– Гинекологији са акушерством;

–  Дневна болница- хемодијализа .

  • Истраживање задовољства корисника у специјалистичким амбулантама интерне медицине  биће спроведено у нашој установи 29.11.2019. године.
  • Истраживање задовољства запослених  спровешће се 02.12.2019. године.

КЗУКР именује Татјану Сунајко, главну сестру ОБ Врбас за  организовање истраживања,  дистрибуцију упитника и праћење тока испитивања задовољства корисника и запослених у ОБ Врбас у наведеном периоду .                                      

                                                                       ПРЕДСЕДНИК КЗПКР:

                                                                                        Марјанов др Јован,

                                                                                        спец.максилофацијални хирург