СТОМА ЦЕНТАР

У оквиру Стома центра Опште болнице Врбас, врши се едукација и пружа подршка пацијентима којима је након хируршке интервенције на спољном зиду стомака изведена стома. Стома представља решење здравственог проблема, али представља и естетски проблем који утиче на пацијенте у социолошком и психолошком смислу.

У оквиру Стома центра едукацију пацијената и чланова њихових породица врше медициснке сестре које су обучене за рад са пацијентима са стомом.

Све информације могу се добити позивом на број телефона 064-802-3232 сваког радног дана (понедељка до петка) у периоду од 17 до 19 сати.