67. конгрес психолога Србије -22-25. Мај/ Златибор

Валентина Нинић, психолог Опште болнице Врбас била je активни учесник на  научно-стручном скупу са темом “Психолигија у новом добу: Изазови (ре) хуманизације”. На конгресу као сталном облику усавршавања учествовала је у оквиру секције клиничке психологије са презентацијом “Селф концепт током третмана клијента”. Скуп је акредитован код Завода за унапређивање образовања и васпитања, a такође је аплицирано i за акредитацију скупа код Коморе социјалне заштите.