Резиме Тима за акредитацију – ДАНИ РЕАКРЕДИТАЦИЈЕ 26-28-12.2018. ГОДИНЕ

ДАНИ РЕАКРЕДИТАЦИЈЕ 26-28-12.2018. ГОДИНЕ

 

Након Дана реакредитације у Општој болници Врбас 26-28.12.2018. године  Светлана Дрча, виши стручни сарадник за акредитацију у области едукације унапређења квалитета рада здравствених установа је рекла: „ Задовољство је моје што сарађујем са болницом у Врбасу већ дужи период, с обзиром на то да је у континуитету у поступку акредитације.

ОБВ је од самог почетка прихватила акредитацију као начин за унапређење квалитета рада што се може видети и по опредељењу да се уђе  у поступак реакредитације други пут. Јасно је да је ово установа која има вишегодишње искуство али ипак морам истаћи да су од претходне реакредитације сви запослени радили уз висок проценат сагласности са стандардима  и критеријумима који подразумевају и захтевају квалитет и безбедност пацијената.

Значај акредитације се рефлектује и на здравствену установу и на запослене, а првенствено на услугу која се пружа корисницима. Значај који одсликава заједнички циљ Агенције за акредитацију, здравствене установе и свих партнера из локалне самоуправе је да постави пацијента у средиште интеракције. Задовољан пацијент претпоставља и задовољног пружаоца услуга – у овом случају то је здравствена установа, где су и запослени и менаџмент, односно директор на прави начин, тимски начин, показали како се постижу високи резултати. Такође, оно што јесте карактеристика установа које имају високе циљеве, је трајна опредељеност, без обзира на све изазове и потешкоће, да се боре и изборе са истима, као и  да дају пун допринос унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената.

Др мед. Дубравка Папић Дамјановић, по струци микробиолог, начелник Микробиолошке службе у Општој болници у Ужицу се на крају акредитационог процеса званично обратила запосленима у ОБВ: “У Вашој болници сам у улози спољашњег оцењивача које је делегирала Агенција за акредитацију здравствених установа и вођа тима за спољашње оцењивање. Општа болница Врбас, првенствено руководство, али и сви запослени препознали су значај акредитације што значи да поступају и спроводе активности које су у складу са акредитацијским стандардима и такође спроводе све активности које доводе до даљег унапређења квалитета рада како пацијената, тако и запослених. Сви запослени, како смо приметили у току ових неколико дана показали су активно учешће  у  процесу, имају позитиван став према процесу акредитације и схватају га као један трајан след корака, а не као неки краткорочни процес који се убрзо завршава.“

Др Папић Дамјановић је додала:“ Запослени су препознали да ће им овакав начин функционисања боље уредити систем и довести до даљег унапређења рада у сваком сегменту. Резиме Тима за акредитацију ће добити Агенција за акредитацију која даје завршни извештај о акредитационом статусу Опште болнице Врбас за наредни период“.

Госте је поздравио и запосленима се обратио и директор ОБВ Попов др Милан захваливши се на успешној сарадњи чланицама Тима за акредитацију, запосленима, као и свим сарадницима болнице.