ДАНИ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВРБАС

АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ОБРАЗОВАЛА JE ТИМ ЗА СПОЉАШЊЕ ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА И ИЗРАДИЛА ПЛАН ОЦЕЊИВАЊА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВРБАС