11-13.05.2018. – VI Конгрес удружења струковних медицинских радиолога са међународним учешћем „Савремене технологије у радиологији“ – Суботицаа

Удружење струковних медицинских радиолога Војводине под покровитељством Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије организовало је VI Конгрес  удружења  струковних медицинских радиолога са међународним учешћем „Савремене технологије у радиологији“ у Суботици  којем су присуствовали и три  струковни медицински радиолози  из ОБ Врбас.

 

На овом научном и стручном скупу присуствовали су еминентни гости из иностранства и региона што је квалитетом и форматом оправдало одржавање оваквог типа едукације код нас.