„Заштита менталног здравља у заједници“ – 16.04.2018.

 

У оквиру пројекта Људска права- Промоција мреже за ментално здравље ( HUMAN RIGHTS ПРОМЕНЕ)  који се реализује у оквиру програма Европски инструменти за демократију и људска права, дана   16.04.2018.године у Сомбору организована је једнодневна едукација под називом „ Заштита менталног здравља у заједници“ којој су присуствовала три радника из Опште болнице Врбас. Тренинг је имао за циљ да учеснике упозна са принципима заштите менталног здравља у заједници у складу са законом Републике Србије о заштити лица са менталним сметњама. Caritas Србије је предложио и реализује ове едукације имајући у виду реформу заштите Менталног здравља и процеса деинституционализације. Пројекат се реализује уз подршку Министарства здравља РС.

Општи циљ овог пројекта је промоција поштовања људских права особа са менталним сметњама и инвалидитетом и развијање њихових индивидуалних вештина, као и подизање капацитета њихових организација како би постале браниоци људских права.

Семинар је протекао у плодној размени искуства и знања, сагледавању ресурса, проблема и изазова, као и утврђивању даљих могућих праваца развоја у овој важној области, области менталног здравља у заједници.