Конгрес АРТ – континуирана медицинска едукација – 2016, 2017 и 2018. године

Запослени у Болничкој банци крви Опште болнице Врбас су у протекле три године  учествовали у континуираној медицинској едукацији  и  то пасивним учешћем  као слушаоци на Конгресу  АРТ у Врњачкој Бањи  2016. и 2017. године, а активним учешћем на истом 2018, са усменом презентацијом: “Мотивациони рад на давалаштву са омладином средњошколског узраста”  и постер презентацијама:  “Секундарни ефекти мотивационих предавања о добровољном давалаштву са средњошколцима”, “Пренатална заштита жена у Општој болници Врбас”.

„Такође, присуствовали смо  стручном усавршавању у организацији АЛТТС-а, у Новом Саду, као и стручним предавањима која је организовао СЗРВ. На свим скуповима смо разменили искуства, сазнали новине из делокруга нашег рада и шире, а стечено знање смо применили у пракси.“ – рекли су учесници Конгреса.

Едукације овакве врсте су неопходне ради личног и стручног усавршавања, а све у циљу унапређења квалитета рада. Поред едукативног карактера битна је сарадња, комуникација, дружење са колегама и неговање добрих међуколегијалних односа.