Правила саобраћаја у кругу Опште болнице Врбас

Почев од 03.06.2010.године, када је пуштен у рад новоизграђени јавни паркинг  испред пословног простора Опште болнице Врбас, актом бр. 2368 од 31.05.2010. утврђена су правила саобраћаја возила унутар ограђеног круга болнице.

По правилу, које није у међувремену мењано, паркинг простор у кругу опште болнице, испред главног улаза „А“ у објекат болнице, користи се искључиво за потребе  ЗАПОСЛЕНИХ У БОЛНИЦИ, а за случај недовољности овог паркинг простора, запослени користе јавни паркинг испред ограде болнице.

Вожња, задржавање или паркирање возила дуж трасе унутрашњих саобраћајница ИЗА ПОСТАВЉЕНЕ РАМПЕ у кругу Опште болнице (путни правац према ургентном улазу „Ц“) дозвољено је ИСКЉУЧИВО :

– Службеним возилима Опште болнице Врбас,

– Службеним возилима других здравствених установа,

 – Доставним и другим службено-техничким возилима добављача болнице.

 ИЗУЗЕТНО, уз контролу радника обезбеђења болнице, дозвољен је пролаз приватним возилом до ургентног улаза „Ц“, у случају превоза пацијента коме је неопходна хитна медицинска помоћ у ургентној амбуланти или породилишту,

ИЛИ прилаз приватним возилом до главног улаза „А“ болнице, код превоза непокретног или слабо покретног пацијента, стим да у оба случаја приватно возило, након изласка пацијента, одмах напушта круг болнице.

ОСИМ напред наведеног правила унутрашњег саобраћаја,  ЗАБРАЊЕНО је коришћење  унутрашњих саобраћајница у Општој болници Врбас.

***

Са напред наведеним правилима упознате су све организационе јединице  и запослени у болници. Обзиром на то да непоштовање овог правила представља повреду радне дисциплине запослених  и повреду Закона о безбедности саобраћаја о истом ће бити обавештени и надлежни органи ради предузимања мера из своје надлежности.

С поштовањем,

Директор

Попов др Милан