01. децембар 2017./ Светски дан борбе против HIV/AIDS-а “Моје здравље, моје право”

Подаци Института за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут” показују да је од јануара до новембра 2017. дијагностиковано нових 105 особа инфицираних HIV-om.

У Србији тренутно живи 2.369 особа инфицираних ХИВ-ом, а процењује се да у нашој земљи још око 1.000 особа не зна да је инфицирано. (https://www.srbijadanas.com/tags/hiv=)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ КРВЉУ И КРВНИМ ДЕРИВАТИМА – ТРАНСФУЗИЈА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС

01.12.2017. петак

07-14.00

Добровољно, поверљиво, бесплатно и без упута – теститање и саветовање.

“Моје здравље, моје право”

Раном дијагнозом продужавамо живот оболелом, заустављамо ширење HIV инфекције, и спроводимо план лечења код инфицираних особа, – пренос HIV-a можемо спречити само ако је HIV статус познат.

 “Сви се рачунају!”

Користећи слоган „Сви се рачунају“, Светска здравствена организација заговара приступ сигурним, ефикасним, квалитетним и приступачним услугама у вези лечења HIV-a, лековима, дијагностици и другим здравственим производима за све људе којима су потребни (www.who.int/campaigns/ ids-day/en/).

****

ГЛОБАЛНА СТАТИСТИКА ХИВ

  • 19,5 милиона људи је приступило антиретровирусној терапији у 2016. години.
  • У 2016. години живи 36,7 милиона [30,8 милиона-42,9 милиона] људи са HIV-om.
  • 1,8 милиона [1.6 милиона-2.1 милиона] људи је ново инфицирано HIV-om у 2016. години.
  • 1 милијарду [830 000-1,2 милиона] људи умрло од болести повезаних са AIDS-ом у 2016. години.
  • 76,1 милиона [65,2 милиона-88,0 милиона] људи се инфицирано HIV-ом од почетка епидемије.
  • 35,0 милиона [28,9 милиона-41,5 милиона] људи умрло је од болести повезаних са AIDS-ом од почетка епидемије.
  • У 2016. години било је 36,7 милиона [30,8 милиона-42,9 милиона] људи који живе са HIV-ом. (www.un.org/en/events/aidsday/)