Хирургија повреда и обољења периферног нервног система – Базична разматрања, савремени принципи, контроверзе и иновације

26-28. мај 2017. године

Златибор

  • Где је место хирургије периферног нервног система у неурохирургији и другим хируршким гранама – Београдска школа хирургије периферног нервног система

Васо Антуновић

Преоперативна евалуација повреда и обољења периферног нервног система

  • Неурофизиологија периферног нервног система: Карактеристике моторних, сензорних и висцералних влакана у стањима дисфункције

Оливера Станојловић

  • Клинички аспекти у преоперативној евалуацији код повреда и обољења периферног нервног система

Зорица Стевић

  • Електрофизиолошка преоперативна евалуација повреда и обољења периферног нервног система

Ана Николић

  • Значај ултразвучне дијагностике у преоперативној евалуацији повреда и обољења периферног нервног система

Стојан Перић

  • Савремени принципи неурорадиолошке евалуацје интра и екстраспиналних лезија периферног нервног система

Бојан Банко

  • Улога магнетне резонанце у евалуацији пластицитета мозга код лезија периферног нервног система

Душан Дамјановић