Сусрет лабораторијских технолога и техничара АЛТТС у Војводини

У оквиру Асоцијације лабораторијских технолога и техничара Србије –  АЛТТС, регион Војводина организован је: “Сусрет лабораторијских технолога и техничара АЛТТС у Војводини са међународним учешћем” од 31.03. – 02.04.2017. у Конгресном центру Мастер Новосадског сајмишта у Новом Саду, коме су присуствовали и представници ОБВ.