Нулта толеранција на насиље

Семинар са темом ”Ефикасан одговор здраственог система у заштити жене жртве породичног и родно заснованог насиља” реализује се у оквиру пројекта ”ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ” – Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини, чији је носилац Покрајински секретаријат за здравство у сарадњи са партнером, Центром за подршку женама из Кикинде.

Семинар је намењен лекарима, медицинским сестрама и здраственим техничарима, психолозима и социјалним радницима, а планирана су поред већ одржаног 14.03, још два сусрета 07.04 и 09.05 2017 године у Центру за физичку културу ”Драго Јововић” у Врбасу.

Пројекат је усмерен на заштиту жртава сексуалног насиља и унапређење одговора институција на родно засновано насиље у АП Војводини.

Пројекат је финансиран од стране Повереничког фонда Уједињених нација за подршку акцијама елиминисања насиља над женама

Насиље према женама је кривично дело. Насиље у породици означава свако дело физичког, сексуалног, психичког односно економског насиља, до којег дође у породици или домаћинству између бивших или садашњих супружника (партнера), независно од тога да ли учинилац дели или је делио домаћинство са женом. Облици родно заснованог насиља су: психичко насиље, физичко, економско и сексуално.

Истраживања говоре да је свака друга жена у Србији је током живота била изложена неком облику породичног насиља (54,2%), што значи да је свака друга жена искусила насиље у породици. У Војводини скоро свака друга жена (49,8%) доживљава или је доживела неки облик психичког насиља. Свака трећа жена (33,9) преживела је физичко насиље од стране члана породице, а 27,3% испитаница добијало је претње да ће га доживети.

Брза и ефикасна заштита жртава решава се мулти секторском сарадњом. Постоји јасна представа у заједничком циљу заштите, познавање своје и улоге других сектора, правила, ограничења и начина деловања, размене информација и консултација унутар и између сектора.

После првог сусрета свака сумња на насиље мора се пријавити. Осуда насиља, узимање у обзир насиља на здравље, благовремена и адекватна реакција медицинских радника представљају саставни део успешног лечења. Циљ пројекта је едукација и уз снажнији институционални одговор, достизање нулте толеранције на родно засновано насиље.

Примарне кориснице пројекта су жене које се тренутно налазе у ситуацији насиља и у процесу су изласка из те ситуације, и жене које су препознате као потенцијалне жртве јер је потребно да на време буду информисане о феномену родно заснованог, а посебно сексуалног насиља.

Валентина Нинић, психолог ОБВ

http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/

http://projekti.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/