Извештај са VII Симпозијума главних медицинских сестара „Истине и заблуде о хроничним опструктивним болестима плућа“ 09.04.2016.

Дана  09.04.2016. године на Фармацеутском факултету у Новом Саду одржан је VII Симпозијум главних медицинских сестара „Истине и заблуде о хроничним опструктивним болестима пућа“ у организацији Савеза здравствених радника Војводине.. Симпозијуму је присуствовало 13 медицинских  сестара и техичара са Одељења пулмологије и Пулмолошке амбуланте ОБ Врбас.

 

Актуелне теме везане за симпозијум презентовали су нам стручњаци из области пулмологије.Симпозијум смо напустили задовољни стеченим новим  знањима и разменом искустава са колегама из других здравствених установа.