Почетна

Добродошли!

Општа болница Врбас основана је 2008. године раздвајањем од Дома здравља “Вељко Влаховић” са којим је била у заједничкој установи од 1970. године. Њена укупна површина је 13.313,87 м² на две локације.

Пружа секундарну здравствену заштиту становништву на територији Јужно Бачког округа у општинама Врбас, Србобран, Бечеј, Мали Иђош, Бач, Бачка Паланка, Кула и насељеним местима Руски Крстур и Липар, где живи око 235.000. становника.

Вести из наше болнице:

Р Е  Ш  Е Њ Е  О именовању лица за заштиту података о личности
Р Е Ш Е Њ Е О именовању лица за заштиту података о личностиСтупањем на снагу и почетком примене Закона о заштити података о личности и доношењем Правилника о заштити података о личности ОБ Врбас стекли су се услови да Општа болница Врбас, Врбас, као руковалац и обрађивач података о личности, именује лице за заштиту података о личности у ОБ Врбас стим да извршава најмање обавезе предвиђене чланом 58.Закона о заштити података о личности, услед чега је донето решење као у изреци.
Oбавештење
OбавештењеОбавештавамо Вас да у Општој болници Врбас, Врбас почев од 01.03.2023. године па до 14.03.2023. године, због коришћења годишњег одмора специалисте офталмолога запосленог у Општој болници Врбас, неће радити Амбуланта за очне болести, односно да се у наведеном периоду у Општој болници Врбас неће пружати здравствена зштита из домена офталмолошких болести.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – Нови Сад: ОБАВЕШТЕЊЕ
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – Нови Сад: ОБАВЕШТЕЊЕОбавештавамо Вас да ће убудуће приликом упућивања пацијената за хоспитализацију на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине бити неопходно да пацијент и родитељ/старатељ који се хоспитализује уз пацијента, поседује доказ о комплетној вакцинацији против морбила (обе дозе ММR вакцине) или постојање IgG антитела на морбиле.