Одељење медицинског (санитетског ) транспорта

текст