Одсек за специјалистичко – консултативне прегледе

Шеф одсека:

Др Јован Марјанов, спец. максилофацијалне хирургије

Главна медицинска сестра:

Милица Цебаловић, струковна медицинска сестра