Служба за специјалистичко – консултативне прегледе

Начелник:

Др Јован Марјанов, спец. максилофацијалне хирургије

Главна медицинска сестра:

Милица Цебаловић, струковна медицинска сестра