Одсек за фармацеутску здравствену делатност и клиничку фармакологију

ШЕФ ОДСЕКА:

  • Вања Ракић Бановић – дипломирани фармацеут – специјалиста фармацеутске здравствене неге

ГЛАВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР:

  • Ивона Нинков

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ:

  • Снабдевање лековима и потрошним санитетским материјалом

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

  • 021/795-4-601

ТЕЛЕФОН И ФАКС:

  • 021/794- 8 -650

РАДНО ВРЕМЕ БОЛНИЧКЕ АПОТЕКЕ:

  • 07 – 15