Одељење болничке банке крви

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:

 • Др Мирјана Гутеша– специјалиста трансфузиологије

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА:

 • Станислава Грмуша – виши лабораторијски техничар у трансфузиологији

АПАРАТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕЊЕ:

 • Аутоматски апарат– Bio Rad Evolis
 • Аутоматски апарат (заједнички са биохемијском лабораторијом)–Architect Abbot
 • Полуаутоматски апарат – Reader i Washer Biomerieux
 • Целлбинд инцубатор и целлбинд центрифуга за целлбинд гел картице
 • Центрифуга са хлађењем за компонентну терапију
 • Стона центрифуга (2)
 • Силер (заваривач црева кеса за крв)
 • Вага мешалица за крв
 • Хемоглобинометар
 • Тонометар
 • Фрижидер за чување крви и крвних компонената
 • Замрзивач за чување плазме

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ:

 • Прегледи и узимање крви од добровољних давалаца у служби и на терену
 • Процесирање и обрада крви
 • Припремање и издавање крви и компонената од крви за лечење пацијената
 • Пренатална дијагностика
 • Лабораторијске анализе по захтевима лекара клиничара за болничке пацијенте
 • Лабораторијске анализе по захтевима изабраних лекара за амбулантне пацијенте
 • Консултације

РАДНО ВРЕМЕ ОДЕЉЕЊА:

 • 00 -24
 • Рад са даваоцима крви у просторијама службе – од 07.00 до 14.00
 • Амбуланта – од 7.30 до 10.00
 • Акције добровољног давања крви на терену одвијају се према годишњем плану акција а према договореној сатници за сваку акцију посебно.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

 • Лекарска соба: 021/797-668
 • Дежурни трансфузиолошки техничари: 021/795-4-622