Oдељење микробиологије

НАЧЕЛНИК МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ:

 • Др мед. Весна Станков – специјалиста микробиологије са паразитологијом

ГЛАВНИ ЛАБОРАНТ МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ:

 • Тања Попивода– главни лабораторијски техничар

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ:

 • Пријем и узимање материјала за бактериолошке, паразитолошке, миколошке и серолошке прегледе и издавање резултата извршених анализа.
 • Бактериолошки прегледи клиничких узорака ( брисеви гуше, носа, спутума, рана, ока, ува, вагинални, цервикални, уретрални, ејакулат, урин, столица, крв, ликвор, пунктата, трансудата и др ) у циљу изолације и идентификације узрочника, применом стандарних и аутоматизованих метода. За континуирано праћење хемокултура примењује се савремени апарат Bact / Alert систем. Врши се детекција Chlamydiae trachomatis у брису уретре и цервикса и брису коњуктиве, као и анализа бриса уретре и цервикса на Mycoplasmu hominis и Ureaplasmu urealyticum, као и култура столице на Clostridium difficile.
 • Испитивање осетљивости изолованих микроорганизама на антимикробне лекове помоћу Диск дифузионе методе по препорученим стандардима и применом Е теста за утврђивање минималних инхибиторних концентрација (МИЦ).
 • Преглед столица, перианалних отисака, биоптичких материјала, спутума и др у циљу постављања паразитолошке дијагнозе.
 • Mikološki pregled kože, sluznica, dlake, fecesa na dermatofite i kvasnice.
 • Серолошка дијагностика обољења вирусне, бактеријске и паразитарне етиологије применом имунофлуоресцентне технике – ЕЛИСА (Helicobacter pylori IgG, Borrelia burgdorferi IgM i IgG, Ag Chlamydiae trachomatis, detekcija toksina A i B Clostridium difficile,…).
 • Имунодијагностика реуматских обољења латеx методама.
 • Бактериолошке и миколошке анализе брисева радних површина, руку запослених, медицинских инструмената и осталог болничког материјала.
 • Контрола исправности рада апарата за стерилизацију и провере стерилности.
 • Припрема хранљивих подлога, реагенаса и раствора за потребе службе.
  Прање и стерилизација лабораторијског посуђа и прибора.
  Дезинфекција, стерилизација и уклањање отпадног материјала.
  Контрола болничких инфекција праћењем учесталости појединих узрочника и резистенције на антибиотике у болничкој средини.
  Вођење документације, извештавање надлежних здравствених служби о резултатима рада.

АНАЛИЗЕ КОЈЕ СЕ ВРШЕ:

 • Бактериолошка култура брисева: гуше, носа,ока, уха, ране, коже, урогенитални брисеви, брисеви радних површина у болници, спутум, ејакулат, ликвор, пуктат, крв, биоптати.
 • Антибиограм – тест испитивања антимикробне осетљивости
 • Е – тестови
 • Уринокултура са одређивањем целокупног броја живих клица
 • Култура фецеса на Salmonelle, Shigelle
 • Култура фецеса на Enteropatogenu Escherichia coli
 • Култура фецеса на Clostridium difficile
 • Култура фецеса на Campylobacter jejuni / coli
 • Култура фецеса на Yersinia enterocolitica
 • Kултура фецеса на Candidu
 • Antimikogram
 • Нативни преглед
 • Преглед фецеса на јаја паразита
 • Преглед фецеса на вегетативне и цистичне форме протозоа
 • Перианални отисак на јаја Enterobius vermicularis
 • Култура на Mycoplasmu hominis i Ureaplasmu urealyticum
 • Преглед на Trichomonas vaginalis
 • Миколошка култура
 • Хаемокултура
 • Контрола стерилизације спорама

Serologija:

 • ELISA – детекција Ag Chlamydiae trachomatis
 • ELISA – детекција toksina A i B Clostridium difficile
 • ELISA IgG Helicobacter pylori
 • ELISA IgM i IgG Borrelia burgdorferi
 • ELISA IgG Rubella virus
 • ELISA IgM Cytomegalo virus
 • ELISA IgG Cytomegalo virus
 • ELISA IgM Toxoplasma gondii
 • ELISA IgG Toxoplasma gondii
 • 27. Mycoplasma-ureplasma са испитивањем осетљивости на антибиотике
 • Брзи имунохроматографски тестови: Chlamidia antigen, Helicobacter антиген из столице
 • Брзи тест на Streptoccoc
 • Микробиолошке услуге се врше на захтев лекара болничких и установа примарне здравствене заштите на основу важећег упута, на терет РЗЗО, за одрасле уз плаћање партиципације. Преглед је могуће обавити и без упута, на лични захтев пацијента уз плаћање према важећем ценовнику.

УЗОРАК:

 • Брис гуше, носа, усне дупље, гингиве, брис језика, ока, ране, промена на кожи
 • Спутум, цервикални, вагинални, лохија, уретре, гланса.
 • Бронхијални лават
 • Ексудати – пунктати
 • Централни венски катетер
 • Периферни катетер
 • Нокат – струготина
 • Длака
 • Вагинални испирак
 • Експримат простате
 • Урин
 • Фецес
 • Перианални отисак
 • Крв
 • Ликвор
 • Телесне течности (перикардна, перитонеална, плеурална, синовијална, амнионска, асцит )

СТЕРИЛНОСТ:

 • Брис радних површина
 • Брис хируршког материјала
 • Брис медицинских инструмената
 • Брис руку запослених
 • Ваздух

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

 • 021/ 7954 620
 • 021/ 7953 531

РАДНО ВРЕМЕ МИКРОБИОЛОШКЕЛАБОРАТОРИЈЕ:

 • Пријем узорака: 07-10
 • Издавање налаза: 12-13