Сектор за заједничке медицинске послове

ОГРАНАК ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ И МЕДИЦИНСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

      КООРДИНАТОР ЗА КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ

Главна медицинска сектора:

Слађана Бабић, струковна мед. сестра