Одсек за офталмологију

ШЕФ ОДСЕКА:

  • Др Мира Лаиновић, специјалиста офталмологије

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

  • Гордана Кокрехел Берберовић

РАДНО ВРЕМЕ ОДЕЉЕЊА:

  • 00-24

ВРЕМЕ ПОСЕТЕ ВИКЕНДОМ И ПРАЗНИЦИМА:

  • 14-16ч

ВРЕМЕ ПОСЕТЕ РАДНИМ ДАНИМА:

  • 15-16ч

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

  • 021/795-45-84