Сектор за хируршке гране медицине

 

Управник сектора:

Др Златко Лаиновић, спец. орт и трауматологије

Главни медицински техничар сектора:

Звонко Катона, мед. тех.