Онлајн тестови

ПОДРУЖНИЦА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
„ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС“ ВРБАС
Милана ЧЕКИЋА бр.4
21460 ВРБАС
фаx 021/798-209 Е-маил адреса obv.podruznica@gmail.com

Упутство за онлајн тестове

Тестове, евалуциони упитник и едукативни материјал преузети на страници у продужетку. По преузимању докумената:

  1. У тесту попунити основне податке који се траже и одговорити на сва питања (питање може имати само један одговор).
  2. По завршетку теста обавезно снимити тест и послати заједно са евалуционим упитником на е-маил kmevrbas.testovi@gmail.com.
  3. Е-маил који се шаље треба још да садржи контакт е-маил и контакт телефон особе која шаље тест.
  4. Извршити уплату од 500,00 РСД за тест на ж.р. 340-12888-66, сврха уплате (уписати назив теста), прималац “Подружница здравствених радника Врбас”, позив на број оставити празан. Време омогућено за уплату и решавање теста је 7 дана од преузимања теста. Није потребно да шаљете скенирану уплатницу , свакодневно имамо увид у изводе из банке. Пример уплатнице можете видети овде пример уплатнице.
  5. За чланове подружнице здравствених радника Врбас тестови су бесплатни.
  6. Након успешног решавања теста и потврђене уплате на вашу е-маил адресу биће послат одговарајући сертификат.
  7. За све недоумице и питања можете се обратити на е-маил kmevrbas.testovi@gmail.com

Напомена:

Употреба документације у било коју другу сврху осим у сврху полагања теста ће се сматрати злоупотребом и кршењем ауторских права. Тестови за које се уплате не изврше у року од 7 дана, сматраће се неважећим и неће се издавати сертификат.

Портал obvs.rs је у обавези да у највећој могућој мери заштити приватност својих корисника на тај начин што приватне прикупљене податке неће на било који начин делити трећим лицима осим у случају индивидуалне сагласности корисника.

 

Тест број 1.

              НЕГА ДЕЦЕ КОД РЕСПИРАТОРНИХ ИНФЕКЦИЈА

Аутор:

Јелена Сабадош

Nega dece kod respiratornih infekcija

Nega dece kod respiratornih infekcija pitanja

Evalucioni-upitnik

 

Тест број 2.

ЗНАЧАЈ РАНОГ ОТКРИВАЊА

                                ЦИСТИЧНЕ ФИБРОЗЕ

Аутор:

Нели Дињашки

Значај раног откривања цистичне фиброзе(2)

Значај раног откривања цистичне фиброзе питања

Evaluаcioni-upitnik

 

Тест бр. 3

                     ЗБРИЊАВАЊЕ  НОВОРОЂЕНЧЕТА

                              СА  ПНЕУМОТОРАКСОМ

Аутор:

Нели Дињашки

Збрињавање новорођенчета са пнеумотораксом

Збрињавање новорођенчета са пнеумотораксом питања

Evaluаcioni-upitnik

 

Тест бр. 4.

ПОРЕМЕЋАЈ МЕТАБОЛИЗМА ФОСФОРА И КАЛCИЈУМА

У HРОНИČНОЈ БУБРЕЖНОЈ БОЛЕСТИ

Аutor:

Milica Cebalović

Poremećaj metabolizma fosfora i kalcijuma

Poremećaj metabolizma fosfora i kalcijuma pitanja

Evaluacioni-upitnik(3)

 

Тест бр. 5.

                                      ДАУНОВ   СИНДРОМ

Аутор:

Нели Дињашки

Даунов синдром

Даунов синдром питања

Evaluacioni upitnik(1)