Онлајн тестови

ПОДРУЖНИЦА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
„ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС“ ВРБАС
Милана ЧЕКИЋА бр.4
21460 ВРБАС
фаx 021/798-209 Е-маил адреса obv.podruznica@gmail.com

Упутство за онлајн тестове

Тестове, евалуциони упитник и едукативни материјал преузети на страници у продужетку. По преузимању докумената:

 1. У тесту попунити основне податке који се траже и одговорити на сва питања (питање може имати само један одговор).
 2. По завршетку теста обавезно снимити тест и послати заједно са евалуционим упитником на е-маил kmevrbas.testovi@gmail.com.
 3. Е-маил који се шаље треба још да садржи контакт е-маил и контакт телефон особе која шаље тест.
 4. Извршити уплату од 500,00 РСД за тест на ж.р. 340-12888-66, сврха уплате (уписати назив теста), прималац “Подружница здравствених радника Врбас”, позив на број оставити празан. Време омогућено за уплату и решавање теста је 7 дана од преузимања теста. Није потребно да шаљете скенирану уплатницу , свакодневно имамо увид у изводе из банке. Пример уплатнице можете видети овде пример уплатнице.
 5. За чланове подружнице здравствених радника Врбас тестови су бесплатни.
 6. Након успешног решавања теста и потврђене уплате на вашу е-маил адресу биће послат одговарајући сертификат.
 7. За све недоумице и питања можете се обратити на е-маил kmevrbas.testovi@gmail.com

Напомена:

Употреба документације у било коју другу сврху осим у сврху полагања теста ће се сматрати злоупотребом и кршењем ауторских права. Тестови за које се уплате не изврше у року од 7 дана, сматраће се неважећим и неће се издавати сертификат.

Портал obvs.rs је у обавези да у највећој могућој мери заштити приватност својих корисника на тај начин што приватне прикупљене податке неће на било који начин делити трећим лицима осим у случају индивидуалне сагласности корисника.

 

НЕУРОПАТСКИ БОЛ

 • Тема: „ Неуропатски бол “

 Аутор: Снежана Миљанић, медицинска сестра- техничар

 Тест је акредитован одлуком ЗСС, бр. Д-1- 590/ 2020 ( 5 бодова)

 Циљна група: медицинске сестре- техничари средње стручне спреме

Тест се налазе на сајту http: // w.w.w.obvs.rs/ testovi/

од  02.09.2020.  године  до  17.08. 2021. године

Неуропатски бол

Евалуциони-упитник

Неуропатски бол – питања

 

СТРЕС АКУТНИ СТРЕСНИ ПОРЕМЕЋАЈ И ПОСТРАУМАТСКИ СТРЕСНИ ПОРЕМЕЋАЈ

 • Тема: „ Стрес, акутни стресни поремећај и посттрауматски стресни поремећај„

Аутор: Снежана Миљанић, медицинска сестра- техничар

Тест је акредитован одлуком ЗСС, бр. Д-1- 599/ 2020  ( 5 бодова)

Тест се налазе на сајту http: // w.w.w.obvs.rs/ testovi/

од  02.09.2020.  године  до  17.08. 2021. године

Стрес – Акутни стресни поремећај и пострауматски стресни поремећај

Евалуциони-упитник

Стрес и пострауматски поремећај – питања

 

 

 

 

 

ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА СА ХИДРОЦЕФАЛУСОM

 • Тема: „ Здравствена нега новорођенчета са хидроцефалусом „

Аутор: Нели Дињашки, струковна медицинска сестра

Тест је акредитован одлуком ЗСС, бр. Д-1- 248/ 2020  ( 5 бодова)

Тест се налазе на сајту http: // w.w.w.obvs.rs/ testovi/

 од  05.03.2020.  године  до  02.03. 2021. године

Здравствена нега новорођенчета са хидроцефалусом

Евалуциони-упитник

Питања Збрињавање новорођенчета са хидроцефалусом

 

ЗБРИЊАВАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА СА ОМФАЛОКЕЛОМ

 • Тема: „ Збрињавање новорођенчета са омфалокелом“

Аутор: Нели Дињашки, струковна медицинска сестра

Тест је акредитован одлуком ЗСС, бр. Д-1- 228/ 2020 ( 5 бодова)

Тест  се налазе на сајту http: // w.w.w.obvs.rs/ testovi/

 од  05.03.2020.  године  до  02.03. 2021. године

Збрињавање новорођенчета са омфалокелом

Евалуциони-упитник

Питања Збрињавање новорођенчета са омфалокелом