Онлајн тестови

ПОДРУЖНИЦА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
„ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС“ ВРБАС
Милана ЧЕКИЋА бр.4
21460 ВРБАС
фаx 021/798-209 Е-маил адреса obv.podruznica@gmail.com

Упутство за онлајн тестове

Тестове, евалуциони упитник и едукативни материјал преузети на страници у продужетку. По преузимању докумената:

 1. У тесту попунити основне податке који се траже и одговорити на сва питања (питање може имати само један одговор).
 2. По завршетку теста обавезно снимити тест и послати заједно са евалуционим упитником на е-маил kmevrbas.testovi@gmail.com.
 3. Е-маил који се шаље треба још да садржи контакт е-маил и контакт телефон особе која шаље тест.
 4. Извршити уплату од 500,00 РСД за тест на ж.р. 340-12888-66, сврха уплате (уписати назив теста), прималац “Подружница здравствених радника Врбас”, позив на број оставити празан. Време омогућено за уплату и решавање теста је 7 дана од преузимања теста. Није потребно да шаљете скенирану уплатницу , свакодневно имамо увид у изводе из банке. Пример уплатнице можете видети овде пример уплатнице.
 5. За чланове подружнице здравствених радника Врбас тестови су бесплатни.
 6. Након успешног решавања теста и потврђене уплате на вашу е-маил адресу биће послат одговарајући сертификат.
 7. За све недоумице и питања можете се обратити на е-маил kmevrbas.testovi@gmail.com

Напомена:

Употреба документације у било коју другу сврху осим у сврху полагања теста ће се сматрати злоупотребом и кршењем ауторских права. Тестови за које се уплате не изврше у року од 7 дана, сматраће се неважећим и неће се издавати сертификат.

Портал obvs.rs је у обавези да у највећој могућој мери заштити приватност својих корисника на тај начин што приватне прикупљене податке неће на било који начин делити трећим лицима осим у случају индивидуалне сагласности корисника.

Рехабилитација особа са затвореним механичким повредама меких ткива

 • Тема: „ Рехабилитација особа са затвореним механичким повредама меких ткива“

    Аутор: Немања Вуцеља, струковни физиотерапеут- специјалиста

    Тест је акредитован одлуком ЗСС, бр. Д-1- 276/ 2021 ( 5 бодова)

Рехабилитација особа са затвореним механичким повредама меких ткива

Питања Рехабилитација особа са затвореним механичким повредама меких ткива

Евалуациони упитник

Тест се налази на сајту http: // w.w.w.obvs.rs/ testovi/

                          од  19.05.2021.  године  до  18.05. 2022. године

 

Рехабилитација након повреде предњеg укрштеног лигамента колена

 • Тема: „ Рехабилитација након повреде предњег укрштеног лигамента колена

     Аутор: Немања Вуцеља, струковни физиотерапеут- специјалиста

    Тест је акредитован одлуком ЗСС, бр. Д-1- 278/ 2021  ( 5 бодова)

Рехабилитација након повреде предњег укрштеног лигамента колена

Питања Рехабилитација након повреде предњег укрштеног лигамента колена

Евалуциони упитник

Тест се налази на сајту http: // w.w.w.obvs.rs/ testovi/

                          од  19.05.2021.  године  до  18.05. 2022. године

 

Улога лабораторије у мониторингу оболелих од COVID 19

 • Тема: „ Улога лабораторије у мониторингу оболелих од COVID 19“

Аутор: Емина Велић, лабораторијски техничар

Тест је акредитован одлуком ЗСС, бр. Д-1-279/ 2021 ( 5 бодова)

Улога лабораторије у мониторингу оболелих од COVID 19, аутор Емина Велић

Питања Улога лабораторије у мониторингу оболелих од COVID 19, аутор Емина Велић

Евалуциони упитник

Тест се налази на сајту http: // w.w.w.obvs.rs/ testovi/

                          од  19.05.2021.  године  до  18.05. 2022. године

 

Ц реактивни протеин ( ЦРП)

 • Тема: „ Ц реактивни протеин ( ЦРП)  “

    Аутор: Емина Велић,  лабораторијски  техничар

    Тест је акредитован одлуком ЗСС, бр. Д-1- 150/ 2021 ( 5 бодова)

    Циљна група: медицинске сестре и здравствени техничари

    Тест  се налазе на сајту http: // w.w.w.obvs.rs/ testovi/

                          од  23.03.2021.  године  до  01.03. 2022. године

Ц реактивни протеин – CRP

Евалуациони-упитник

Питања CRP-test